Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, lokale 3 - frokost kl. 13.00

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Budgetopfølgning pr. 31.07.2020 for Socialudvalget
  • 3. Drøftelse af forslag til supplerende korrigerende handlinger (Lukket punkt)
  • 4. Behandling af indkomne høringssvar til reduktionskataloget til budget 2021 på Socialudvalgets område
  • 5. Orientering om uddybende høringssvar til Ankestyrelsen vedr. brug af eksterne konsulenter på det sociale område
  • 6. Godkendelse af mødeplan 2021 for Socialudvalget
  • 7. Orientering om udgående teams i Psykiatriens Hus
  • 8. Orientering vedrørende Ungekulturhuset Amaliegade 1B
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg