Selvbetjening og tidsbestilling

Dialogmøder og debat

Byrådet holder dialogmøder med borgerne i forbindelse med alle ordinære byrådsmøder.

Herunder kan du læse, hvordan møderne foregår:

 1. Forud for hvert ordinært møde i byrådet holdes et offentligt dialogmøder for alle borgere, der har interesse i at komme i dialog med byrådet.

 2. På dialogmøderne har borgerne mulighed for at kommentere og spørge byrådet om sager, der vedrører Silkeborg Kommune – også sager, der er på dagens møde.

 3. Dialogmødet starter kl. 17.00 og ledes af borgmesteren. Der afsættes op til en ½ time til dialogmødet og op til 10 minutter til dialogen mellem hver enkel borger og byrådet.

 4. Umiddelbart før dialogmødets start skriver de, som ønsker ordet, sig på en liste, der er fremlagt i byrådssalen. Borgmesteren giver ordet til borgerne på listen og hver borger præsenterer sig med navn inden borgerens indlæg fremføres.

 5. Hvis ingen borgere ved mødets begyndelse har skrevet sig på listen, går byrådet videre til den ordinære dagsorden.

 6. Indlæg fra borgerne skal rettes til byrådet og ikke til enkelte medlemmer. Derefter giver borgmesteren ordet til den/de udvalgsformand/udvalgsformænd der skal svare eller kommentere på borgerens indlæg.

 7. Bliver der stillet spørgsmål, som byrådet ikke umiddelbart kan give fyldestgørende svar på, f.eks. vedr. daglig drift, gives der et kortfattet svar med vejledning om, hvordan borgeren kan få mere at vide.

 8. Der informeres i pressen om dialogmøderne i forbindelse med annoncering af byrådets møder.
  Af beslutningsprotokollen fra det pågældende byrådsmøde skal fremgå, hvem der på dialogmødet har fremlagt emne samt overskrift for emnet.

 9. De år hvor der afholdes valg til byrådet afholdes der ikke dialogmøder i perioden fra 1. september til og med dagen for valgets afholdelse.

 10. Borgmesteren kan afvige fra taletid og talerække i særlige tilfælde.

Byrådet evaluerer årligt dialogmøderne og rammerne herfor.
Retningslinjerne blev evalueret på byrådsmødet 28. september 2015.