Selvbetjening

Dialogmøder og debat

Byrådet holder dialogmøder med borgerne i forbindelse med alle ordinære byrådsmøder.

Herunder kan du læse, hvordan møderne foregår:

  1. Forud for hvert ordinært møde i byrådet holdes et offentligt dialogmøder for alle borgere, der har interesse i at komme i dialog med byrådet.

  2. På dialogmøderne har borgerne mulighed for at kommentere og spørge byrådet om sager, der vedrører Silkeborg Kommune – også sager, der er på dagens møde.

  3. Dialogmødet starter kl. 17.00 og ledes af borgmesteren. Der afsættes op til en ½ time til dialogmødet og op til 10 minutter til dialogen mellem hver enkel borger og byrådet.

  4. Umiddelbart før dialogmødets start skriver de, som ønsker ordet, sig på en liste, der er fremlagt i byrådssalen. Borgmesteren giver ordet til borgerne på listen og hver borger præsenterer sig med navn inden borgerens indlæg fremføres.

  5. Hvis ingen borgere ved mødets begyndelse har skrevet sig på listen, går byr&