Selvbetjening og tidsbestilling

Lokalråd og nærdemokrati

Velkommen til Nærdemokratiudvalgets hjemmeside.

Vi vil på denne side give et indblik i, hvad der sker på nærdemokratiområdet i Silkeborg Kommune.

På siden finder du bl.a. baggrundsmateriale for arbejdet med nærdemokrati ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”, oplysninger om Nærdemokratiudvalgets årlige konference, oplysninger om kommunens 28 lokalråd, og du kan komme videre til lokalrådenes egne hjemmesider. 

Nærdemokratiudvalget

Se medlemmer af Nærdemokratiudvalget

Se referater fra Nærdemokratiudvalgets møder

Kontaktoplysninger

Hvis du gerne vil vide mere om Nærdemokratiudvalget eller om nærdemokrati i Silkeborg Kommune, er du velkommen til at kontakte nedenstående personer:

Formand for Nærdemokratiudvalget byrådsmedlem Martin Jakobsen
martinjakob.jakobsen@silkeborg.dk, tlf. 52 39 19 33

Udviklingschef Gregers Pilgaard
gregersandre.pilgaard@silkeborg.dk, tlf. 20 90 13 68

Nærdemokratikoordinator Jette Pedersen,
jep@silkeborg.dk, tlf. 24 96 24 34

Nyttige link - inden for teknik- og miljø-området

Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling gældende for de næste 12 år.

Se Kommuneplanen

Kommuneplanen fastlægger ud fra en samlet vurdering de overordnede mål for udviklingen og handlingsplaner i tilknytning hertil. Kommuneplanen fastlægger også retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for de kommende lokalplaner.

I kommuneplanen kan du se

  • overordnede visioner og mål for byudviklingen
  • handlingsplaner og retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse
  • konkrete bestemmelser for hvordan by- og landsbyområder skal anvendes og bebygges
  • redegørelse der fortæller om baggrunden for målene 
  • miljøvurdering, der beskriver konsekvenserne af planen

På Lokalplan-siden kan du finde alle gældende lokalplaner i kommunen. Du kan også se hvilke lokalplaner vi er i gang med at lave. Og du kan finde informationer om hvad en lokalplan er, og hvad den betyder for dig.

Gå til Lokalplan-siden

Sektorplaner

Teknik & Miljøafdelingen har udarbejdet en række sektorplaner der alle er digitale - dvs. planerne kan tilgås via internettet. Der findes bl.a. en Klimatilpasningsplan, Varmeplan, Spildevandsplan og Vandforsyningsplan.

Se sektorplaner

Andre links som kan være til inspiration:

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

For at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden skal Silkeborg Kommune planlægge for en målrettet grundvandbeskyttelse. Dette sker i form af Indsatsplaner.

Se Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Varslingsmodel for vandstanden i Gudenåen

Silkeborg-, Viborg- og Favrskov kommuner stiller en vandstands- og varslingsmodel for Gudenåen til rådighed, som både viser den aktuelle vandstand og giver en prognose for udvikling i vandstand over den kommende tre døgns periode. Modellen viser et kort med varslingspunkter langs Gudenåen og et kort over udstrækningen af oversvømmede arealer, når vandet står højest.

Varslingsmodel for vandstanden i Gudenåen

Annonceringer af afgørelser og høringer, Natur- og Miljøområdet

Aktuelle afgørelser og høringer inden for Natur- og Miljøområdet.

Se annonceringer af afgørelser og høringer, Natur- og Miljøområdet

Tilsynsrapporter fra landbrug

På et oversigtskort vises alle de landbrug og virksomheder kommunen fører, eller har ført tilsyn med fra 1. januar 2014 og frem. Du kan se de to seneste tilsynsrapporter på den virksomhed eller det landbrug du klikker på.

Tilsynsrapporter fra landbrug

Byggesagsarkivet

Arkivet er et digitalt arkivsystem, som især anvendes af de danske kommuner til digitaliserede bygge- og miljøsager. Dette website giver dig én fælles indgang til alle kommuners FilArkiv.

Gå til Byggesagsarkivet  

borger-webkort

Via borger-webkortet kan findes en række oplysninger om Silkeborg Kommune.

Se webkort i Pc/tablet version

Se webkort i Mobilversion (QR kode vedhæftet)

Trafikplanen

Trafikplanen er en integreret del af Kommuneplanen. Den er udarbejdet under hensyntagen til den øvrige planlægning i området, idet der er taget hensyn til de overordnede arealreservationer i kommuneplanen og miljøfølsomme områder.

Gå til Trafikplanen

Byrådets vision for Silkeborg Kommune er, at alle oplever en god mobilitet i forbindelse med deres daglige gøremål, og at trængslen på vejene og trafikkens påvirkninger på miljøet reduceres.

Trafikplanen skal medvirke til at fremme Byrådets mål om en mere bæredygtig trafik i Silkeborg Kommune.

Dette opnås bl.a. ved en koordineret vækst i byområderne med en hensigtsmæssig placering af boligområder, indkøbscentre og erhvervsområder. Herved reduceres behovet for, og længden af, de enkelte bilture.

Trafikmålinger

Teknik- og Miljøafdelingen får hvert år en række henvendelser med ønske om forbedring af trafiksikkerheden på kommunens veje. Det er ikke muligt, at imødekomme alle ønsker, da de økonomiske midler er begrænsede. Der må derfor foretages en prioritering, så Silkeborgs borgere får mest mulig gavn af deres penge. For at kunne vurdere trafikmængder, hastigheder og trafikkens sammensætning foretages normalt en række trafikmålinger hvert år på kommunens veje.

Se trafikmålinger

Trafiksikkerhedsplanen

Trafiksikkerhedsplanen er grundlaget for indsats og investering i trafiksikkerhed over de kommende år.

Gå til Trafiksikkerhedsplanen

Cykelhandlingsplanen

Cykelhandlingsplanen er grundlaget for de kommende års initiativer indenfor fremme af sikker cykeltrafik.

Gå til Cykelhandlingsplanen