Selvbetjening og tidsbestilling

Arbejdet med nærdemokrati

Arbejdet med nærdemokrati i Silkeborg Kommune sker på baggrund af Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune.

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Byrådet godkendte i august 2013 "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune". Politikken har i foråret 2016 været taget op til revision via en høring blandt lokalråd og de politiske fagudvalg. På baggrund af indkomne høringssvar godkendte byrådet i maj 2016 en justeret "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune", og i maj 2018 har Nærdemokratiudvalget godkendt en ajourføring/opdatering af materialet.

Læs "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune" her

Læs om lokale udviklingsstrategier her

Se eksempel på vedtægter for lokalråd

Læs pixi-udgave af "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune" her

Kvalitativ undersøgelse af nærdemokrati i Silkeborg Kommune

6 af kommunens lokalråd, nogle byansvarlige og nogle udvalgsformænd har i oktober 2014 deltaget i en kvalitativ undersøgelse af nærdemokrati i Silkeborg Kommune. På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet en rapport, som konkluderer, at lokalrådsarbejdet overordnet er meningsgivende for alle deltagere i undersøgelsen.

Læs rapporten her

Film om arbejdet med nærdemokrati i Silkeborg Kommune

Der er lavet en kort film om, hvordan der bliver arbejdet med nærdemokratiet. Se filmen her:

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.