Selvbetjening

Arbejdet med nærdemokrati

Arbejdet med nærdemokrati i Silkeborg Kommune sker på baggrund af Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune.

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Byrådet godkendte i august 2013 "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune". Politikken har i foråret 2016 været taget op til revision via en høring blandt lokalråd og de politiske fagudvalg. På baggrund af indkomne høringssvar godkendte byrådet i maj 2016 en justeret "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune", og i maj 2018 har Nærdemokratiudvalget godkendt en ajourføring/opdatering af materialet.