Selvbetjening og tidsbestilling

Eksterne fonde og puljer

Her kan du finde nogle nyttige link til et udpluk af en række eksterne fonde, puljer og legater, som kan søges af foreninger m.v.

Oversigt:

 

DIF

Danmarks Idræts Forbund har forskellige puljer, som foreninger kan søge direkte støtte fra. Desuden findes der en række støttemuligheder til specialforbundene under DIF.

Gå til DIF

 

DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd fordeler tilskud til frivilligt børne- og ungdomsarbejde. Det sker dels via tipsmidlerne og dels via forskellige aftaler med Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet.

Gå til DUF

 

DGI

Dansk Gymnastik og Idrætsforbund har forskellige puljer og hjælpefonde som foreninger kan søge.

Gå til DGI

 

DBU

Dansk Boldspil Union administrerer forskellige støttemidler rettet mod fodboldklubber i Danmark. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.

Gå ti lDBU

 

Lokale- og Anlægsfondens pulje

Lokale- og Anlægsfondens pulje støtter nybyggeri, ud- og ombygning af klublokaler og væresteder til idræts-, kultur- og fritidsformål m.v.

Gå til Lokale- og Anlægsfondens pulje

 

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet har en række forskellige puljer, der er rettet mod socialt og humanitært arbejde, ældreorganisationer, sygdomsorganisationer og lign.

Gå til Sundheds- og Ældreministeriet

 

Kulturministeriet

Kulturministeriet har tilskudsmuligheder indenfor kunst og kultur. Puljerne retter sig mod teater, billedkunst, dans, musik, litteratur, rejsestipendier og lign.

Gå til Kulturministeriet

 

Trygfonden

Fonden yder støtte til projekter, der øger trygheden. Det kan være alt fra førstehjælpskurser til forskningsprojekter.

Gå til Trygfonden

 

Fredsfonden

Fonden yder støtte til græsrodsprojekter, der har et formidlingsaspekt, f.eks. høringer, konferencer og publikationer.

Gå til Fredsfonden

 

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd kan give økonomisk støtte til lokale projekter og aktiviteter, der kan forebygge kriminalitet eller skabe tryghed lokalt.

Gå til Det Kriminalpræventive Råd

 

Novo Nordisk fonden

Fonden yder støtte til erhvervsforskning indenfor sundhedsvidenskab og kunsthistorie.

Gå til Novo Nordisk fonden

 

Oticon fonden

Fonden støtter projekter, som blandt andet omhandler audiologi, kunst og kultur, unges uddannelse og videnskab eller sociale formål.

Gå til Oticon fonden

 

Jubilæumsfonden af 12.08.1973

Fonden yder støtte til kirker, kirkelige organisationer og initiativer, sociale organisationer og initiativer samt almennyttige og velgørende formål.

Gå til Jubilæumsfonden af 12.08.1973

 

Friluftsrådet

Der ydes støtte til projekter, der forbedrer mulighederne for at opleve og forstå naturen.

Gå til Friluftsrådet

 

Beckett-Fonden

Fonden yder økonomisk støtte til kunst og kultur, til lægevidenskab og til naturbeskyttelse og lign.

Gå til Beckett-Fonden

 

Tuborgfondet

Fonden yder støtte til mange forskellige aktiviteter. Der gives bl.a. bevillinger til idrætsforeninger til indkøb af rekvisitter og materiel.

Gå til Tuborgfondet

 

Carlsberg Sportsfond

Fonden har til formål at støtte dansk idræt, så flere får mulighed for at dyrke mere motion og skabe sociale relationer.

Gå til Carlsberg Sportsfond

 

Albanifonden

Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Gå til Albanifonden

 

Jyllands-Postens Fond

Fondens formål er at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark.

Gå til Jyllands-Postens Fond

 

Kongehusets fonde

Kongehuset har flere forskellige fonde, der bevilger penge til projekter inden for forskellige formål.

Gå til Kongehusets fonde

 

Bikubenfonden

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, hvis afkast går til sociale og kulturelle formål i Danmark. På det sociale område har fonden særligt fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På det kulturelle område har fonden særligt fokus på scenekunst og billedkunst.

Gå til Bikubenfonden

 

Nykredits fond

Fonden uddeler primært beløb til initiativer inden for dansk erhvervsliv, forskning samt kultur.

Gå til Nykredits fond

 

Nationalbankens Jubilæumsfond

Fonden yder støtte til arkitektur, design og kunsthåndværk.

Gå til Nationalbankens Jubilæumsfond

 

PostNord

Post Danmark sponserer sport i Danmark og har desuden et årligt samarbejde med en humanitær organisation.

Gå til PostNord

 

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden yder støtte til både velgørende, sociale og innovative projekter.

Gå til Lauritzen Fonden

 

Carl Julius Petersens Hjælpefond

Fonden støtter blandt andet foreninger/institutioner til uddannelse eller studierejser for kunstnere eller andre sociale tiltag.

Gå til Carl Julius Petersens Hjælpefond

 

Brødrene Hartmanns fond

Fonden støtter med legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål.

Gå til Brødrene Hartmanns fond

 

Knud Højgaards fond

Fonden uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål.

Gå til Knud Højgaards fond

 

Sonning fonden

Fonden støtter med beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner el.lign. Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål.

Gå til Sonning fonden

 

Nordiske Støtteordninger

Nordisk råd og Nordisk ministerråd støtter forskellige aktiviteter som fremmer og initierer et nordisk samarbejde. Det kan være alt fra børn og unge arbejde, natur, kulturmiljø og fritidsliv m.v.

Gå til Nordiske Støtteordninger

 

Statens Kunstfonden

På kunst.dk findes én indgang til alle de tilskud, der administreres af Statens Kunstfond, Statens Kunstråd og Kunststyrelsen.

Gå til Statens Kunstfonden

 

Centeret for frivilligt socialt arbejde

En lang række puljer, fonde og legater - såvel offentlige som private - støtter det frivillige sociale arbejde i Danmark. Centeret giver gerne råd og vejledning, når der skal søges støtte.

Gå til Centeret for frivilligt socialt arbejde