Selvbetjening og tidsbestilling

Den lokale huskeseddel

I forbindelse med en tidligere ”Samarbejdsaftale mellem lokalråd og Silkeborg Kommune” har lokalrådene i Silkeborg Kommune haft mulighed for at indsende huskesedler med lokale udfordringer eller udviklingsønsker til politisk behandling i kommunen.

Samarbejdsaftalen er nu afløst af "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune", og huskesedlerne er afløst af lokale udviklingsstrategier.

Læs mere om Politik og strategi for samarbejde.

I forbindelse med indsendelse af huskesedler havde lokalrådene på skift mulighed for at indsende ønsker via Den lokal huskeseddel. Nedenfor kan ses de huskesedler som tidligere er blevet behandlet, og de som i 2012 blev indsendt til behandling. De huskesedler, som endnu ikke er behandlet, vil blive behandlet løbende, men der vil ikke komme nye til.

Huskesedler

I juni 2012 havde lokalrådene i område vest mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område vest består af Blicheregnens lokalråd, Frederiksdal/Kragelund lokalråd, Funder/Lysbro lokalråd, Hvinningdal lokalråd, Kjellerup lokalråd, Kontaktudvalget for Sjørslev/Demstrup og Vinderslev og Omegns lokalråd.

Der blev i alt indsendt 27 huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler både før og efter politisk behandling.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.

Blicheregnens Lokalråd

Cykelsti mellem Thorning og Kjellerup 
Bedre erhvervsudvikling ved Erhvervshuset Midtjylland 
Tilkaldebusser 
Skraldespande til hundeefterladenskaber
Opsætning af vejviserskilte m.v.

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Cykelstier mellem Kragelund og en række byer 
Etablering af fortove på Frederiksdalvej og Sinding Hedevej 
Ny SFO i Kragelund 
Forskønnelse af Kragelund bymidte 
Fartdæmpende foranstaltninger ved børnehave
Fartdæmpende foranstaltninger ved børnehave - behandlet

Funder-Lysbro Lokalråd

Integreret institution ved Funder skole 
Cykelsti fra Kragelund til Funder skole 
Regulering af vej gennem Funder Kirkeby med trafikcikaner 
Regulering af vej gennem Funder Kirkeby med trafikchikaner - behandlet 
Midlertidig vej/sti i forbindelse med etablering af rundkørsel
Renovering af udbygning af Funder skole

Hvinningdal Lokalråd

Haludvidelse 
Multibaner 
Trafikudfordring Odinsvej/Drejergårdsvej
Trafikudfordring Odinsvej/Drejergårdsvej - behandlet

Kjellerup Lokalråd

Supplerende belysning ved Torvet 
Trafiksanering ifbm. kloakrenovering 
Trafiksanering ifbm. kloakrenovering - behandlet 
Sikring af skolevej fra/til Vinderslev 
Trafiksikring af "skævt" kryds Vestergade/Fredensgade/Tinghusvej 
Trafiksikring af "skævt" kryds Vestergade/Fredensgade/Tinghusvej - behandlet
Byforskønnelse ved indfaldsveje og på Torvet

Kontaktudvalget for Sjørslev-Demstrup

Sti fra Rolighedsvej til skole m.v. 
Nye fortovsfliser på Dalvænget 
Flisebelægning på grønt område ved skole 
Flisebelægning på grønt område ved skole - behandlet 
Sikker skole/fritidsvej mellem Sjørslev og Demstrup 

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Sikker skolevej mellem Vinderslev og Kjellerup og øget trafiksikkerhed v/Haurbak

I marts 2012 havde lokalrådene i område øst mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område Øst består af Sejs-Svejbæk lokalråd, Kløverbyernes lokalråd, Resenbro lokalråd, Voel lokalråd, Gjern lokalråd, Fårvang lokalråd og Dallerup Sogn lokalråd.

Der blev i alt indsendt 37 huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler efterhånden, som de er blevet politisk behandlet.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.


Kløverbyernes lokalråd

Bæredygtige beboelser og bofællesskaber i Kløverbyerne 
Trafikdæmpning og etablering af sikre trafikforhold i Laven

Voel lokalråd

Etablering af grønt og rekreativt område på Resenbrovej 25 Udstykning af resterende grunde på Margrethesvej 
Etablering af hundeskov nord for Gormsvej 
Retablering af fodgængerfelt på Thorupsgårdsvej ved "Voel Skolesti" - Thyrasvej i Voel
Etablering af cykelsti mellem Voel og Sorring - behandlet

Gjern lokalråd

Ældre- og handicapvenlige boliger i Gjern 

Dallerup Sogns lokalråd

Forbedret trafiksikkerhed på skolebakken i Sorring 
Byportaler og rundkørsler Hovedgaden/Silkeborgvej 
Rundkørsel Johannes Jensens vej/Låsbyvej 
Nye fortove på Hovedgaden 
Trafiktavler ved indkørsel til byen skal flyttes

Sejs-Svejbæk lokalråd

Etablering af cykelstier

Resenbro lokalråd

Cykelparkering i Resenbro 
Trafikforhold for lette trafikanter på Skellerupvej og Dybdalen

I juni 2011 havde lokalrådene i område Syd mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område Syd består af Skovlandets lokalråd, Virklund lokalråd, Them-Salten lokalråd, Gjessø lokalråd, Sydbyens aktivitetsråd og Silkeborg City lokalråd.

Der blev i alt indsendt 15 huskesedler. Virklund lokalråd og Sydbyens Aktivitetsråd ønskede ikke at indsende huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler efterhånden, som de er blevet politisk behandlet.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.

Gjessø lokalråd

Udlægning af arealer vest for Gjessø 
Fartdæmpning og modernisering af bycentrum i Gjessø

Them-Salten lokalråd

Handlingsplan for trafikudvikling 
Mangel på byggegrunde 
Handlingsplan for Them-centeret

Skovlandets lokalråd

Restaurering af Bryrup Langsø 
Cykelsti mellem Them og Bryrup 
Trafikdæmpende foranstaltninger 
Sikker anvendelse af Lystrupmindevej 
Forebyggelse af øget trafikmængde St./Ll. Bredlund

I marts 2011 havde lokalrådene i område nord mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område Nord består af Ans/Grønbæk lokalråd, Hinge/Nørskovlund lokalråd, Grauballe lokalråd, Skægkærområdets lokalråd og Alderslyst/Søholt lokalråd.

Der blev i alt indsendt 23 huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler efterhånden, som de er blevet politisk behandlet.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.

Ans-Grønbæk

Cykel/gangsti over Tange Sø 
Forskønnelse af område omkring rutebilstationen 
Trafiksikkerheden i Grønbæk og Ans

Alderslyst-Søholt

Svømmecenter Nord 
Sølystskolen som fælles projekt 
Cykelstinet 
Sikker skolevej

Grauballe

Helhedsløsning for Grauballe by 

Hinge-Nørskovlund

Attraktiv badeplads ved Hinge Sø 
Forbedringer af busforbindelser til Hinge og Nørskovlund 
Renovering af gammel jernbanesti

Skægkærområdet

Revurdering af snerydningsplaner 
Videreførelse af banesti 
Stiforbindelse ved Sejlingvej
Stiforbindelse ved Gubsø

I oktober 2010 havde lokalrådene i område vest mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område Vest består af Blicheregnens Lokalråd, Frederiksdal/Kragelund Lokalråd, Funder/Lysbro Lokalråd, Kjellerup Lokalråd og Kontaktudvalget for Sjørslev/Demstrup.

Der blev i alt indsendt 21 huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler efterhånden, som de er blevet politisk behandlet.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.

Blicheregnens Lokalråd

Flytning af langtidsparkering for lastbiler 
Gadebelysning v/busskur i Hauge 
Cykelsti langs rute 13 
Busruter til Silkeborg og Engesvang 

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Skole-Idrætshal 
Forskønnelse af Kragelund bymidte 
Cykelstier 
Byforskønnelse ved indfaldsveje
Fodgængerfelter

Funder-Lysbro Lokalråd

Børneinstitutioner i Funder 
Udbygning af Funder Skole 
Omfartsvej omkring Funder Kirkeby
Cykelstier

Kjellerup Lokalråd

Genetablering af Borgerservice i Kjellerup 
Venstresvingsbaner på Ansvej 
Forlængelse af Astrupvej 
Offentligt toilet 
Trafiksikkerhed på Søndergade og Silkeborgvej 

Kontaktudvalget for Sjørslev/Demstrup

Flagstænger ved indfaldsvejene

I marts 2010 havde lokalrådene i område øst mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område Øst består af Gjern lokalråd, Resenbro lokalråd, Voel lokalråd, Dallerup Sogn lokalråd, Kløverbyernes lokalråd, Sejs-Svejbæk lokalråd og Fårvang lokalråd.

Der blev i alt indsendt 31 huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler efterhånden, som de er blevet politisk behandlet.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.

Gjern lokalråd

Landbrugsmuseet 
Anlægget 
Bro over Gjern Å
Skoleveje

Resenbro lokalråd

Resenbro skole 
Borgerinddragelse 
Udvikling af Resenbro by 
Lokalplan for dagligvarebutik 
Trafiksikkerhed

Voel lokalråd

Masterplan 
Margrethesvej 
Fortov 
Hundeskov 
Bump på Hjortegaardsvej

Dallerup Sogn lokalråd

Vækstområder 
Trafikforbedring

Kløverbyernes lokalråd

Linå skole 
Stisystem 
Forsamlingshus i Laven 
Byggeri i Linå og Hårup

Sejs-Svejbæk lokalråd

Idræt 
Cykelsti m/lys 
Bytorv 
Bænke
Hastighed

Fårvang lokalråd

Legepladser 
Lanstigvej 
Oprensning af sø

I oktober 2009 havde lokalrådene i område syd mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område Syd består af Gjessø lokalråd, Them-Salten lokalråd, Skovlandet lokalråd, Virklund lokalråd samt Sydbyens Aktivitetsråd.

Der blev indsendt 26 huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler efterhånden, som de er blevet politisk behandlet.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.

Gjessø

Multihal 
Bycentrum 
Cykelsti Gjessøvej 
Cykelsti Rustrupvej 
Udlægning af arealer

Skovlandet

Bryrup børnehave 
Trafikløsning graveområde 
Små landejendomme 
Boligudbygning 
Bryrup Langsø 
Hovedgaden 
Lukning del af Sportsvej i Bryrup

Sydbyens aktivitetsråd

Hal 
Park 
Trafikløsning

Them-Salten

Fastholdelse af ældre 
Medborgerhus 
Cykelsti 
Offentlig trafik 
Trafikbelastning

Virklund

Halfaciliteter 
Rengøring 
Thorsø 
Fartdæmpning 
Lys ved cykelsti 
Trafikafvikling

I marts 2009 havde område nord mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område Nord består af Ans/Grønbæk lokalråd, Hinge/Nørskovlund lokalråd, Grauballe lokalråd, Skægkærområdets lokalråd og Alderslyst Søholt lokalråd.

Der blev indsendt 17 huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler.

I flere af huskesedlerne er der to blanke felter, og det er felterne: administrativ behandling og udvalgets beslutning. Udeladelsen hænger sammen med Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget har behandlet de pågældende huskesedler som en del af den samlede kommuneplan for Silkeborg Kommune. Teknik- og Miljøafdelingen har desuden afholdt særskilte møder med de involverede lokalråd, hvor huskesedlerne blev drøftet.

Grauballe lokalråd

Ældreboliger 
Grauballe Forum 
Cykelsti 
Lokal busforbindelse 
Stisystem

Alderslyst Søholt lokalråd

Borgergade 
Rekreative områder 
Svarbrev

Ans/Grønbæk lokalråd

Sportsplads 
Vedligeholdelse ved sø 
Lyngbakkerne 
Stisystem 
Cykel og gangsti

Skægkærområdets lokalråd

Trafiksikring af Viborgvej 
Skægkærvej 
Trafikdæmpning 
Skolevej 
Banestien
Svarbrev - huskesedler