Selvbetjening

Den lokale huskeseddel

I forbindelse med en tidligere ”Samarbejdsaftale mellem lokalråd og Silkeborg Kommune” har lokalrådene i Silkeborg Kommune haft mulighed for at indsende huskesedler med lokale udfordringer eller udviklingsønsker til politisk behandling i kommunen.

Samarbejdsaftalen er nu afløst af "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune", og huskesedlerne er afløst af lokale udviklingsstrategier.

Læs mere om Politik og strategi for samarbejde.

I forbindelse med indsendelse af huskesedler havde lokalrådene på skift mulighed for at indsende ønsker via Den lokal huskeseddel. Nedenfor kan ses de huskesedler som tidligere er blevet behandlet, og de som i 2012 blev indsendt til behandling. De huskesedler, som endnu ikke er behandlet, vil blive behandlet løbende, men der vil ikke komme nye til.

Huskesedler

I juni 2012 havde lokalrådene i område vest mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område vest består af Blicheregnens lokalråd, Frederiksdal/Kragelund lokalråd, Funder/Lysbro lokalråd, Hvinningdal lokalråd, Kjellerup lokalråd, Kontaktudvalget for Sjørslev/Demstrup og Vinderslev og Omegns lokalråd.

Der blev i alt indsendt 27 huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler både før og efter politisk behandling.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.

Blicheregnens Lokalråd

Cykelsti mellem Thorning og Kjellerup 
Bedre erhvervsudvikling ved Erhvervshuset Midtjylland 
Tilkaldebusser 
Skraldespande til hundeefterladenskaber
Opsætning af vejviserskilte m.v.

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Cykelstier mellem Kragelund og en række byer 
Etablering af fortove på Frederiksdalvej og Sinding Hedevej 
Ny SFO i Kragelund 
Forskønnelse af Kragelund bymidte 
Fartdæmpende foranstaltninger ved børnehave
Fartdæmpende foranstaltninger ved børnehave - behandlet

Funder-Lysbro Lokalråd

Integreret institution ved Funder skole 
Cykelsti fra Kragelund til Funder skole 
Regulering af vej gennem Funder Kirkeby med trafikcikaner 
Regulering af vej gennem Funder Kirkeby med trafikchikaner - behandlet 
Midlertidig vej/sti i forbindelse med etablering af rundkørsel
Renovering af udbygning af Funder skole

Hvinningdal Lokalråd

Haludvidelse 
Multibaner 
Trafikudfordring Odinsvej/Drejergårdsvej
Trafikudfordring Odinsvej/Drejergårdsvej - behandlet

Kjellerup Lokalråd

Supplerende belysning ved Torvet 
Trafiksanering ifbm. kloakrenovering 
Trafiksanering ifbm. kloakrenovering - behandlet 
Sikring af skolevej fra/til Vinderslev 
Trafiksikring af "skævt" kryds Vestergade/Fredensgade/Tinghusvej 
Trafiksikring af "skævt" kryds Vestergade/Fredensgade/Tinghusvej - behandlet
Byforskønnelse ved indfaldsveje og på Torvet

Kontaktudvalget for Sjørslev-Demstrup

Sti fra Rolighedsvej til skole m.v. 
Nye fortovsfliser på Dalvænget 
Flisebelægning på grønt område ved skole 
Flisebelægning på grønt område ved skole - behandlet 
Sikker skole/fritidsvej mellem Sjørslev og Demstrup 

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Sikker skolevej mellem Vinderslev og Kjellerup og øget trafiksikkerhed v/Haurbak

I marts 2012 havde lokalrådene i område øst mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område Øst består af Sejs-Svejbæk lokalråd, Kløverbyernes lokalråd, Resenbro lokalråd, Voel lokalråd, Gjern lokalråd, Fårvang lokalråd og Dallerup Sogn lokalråd.

Der blev i alt indsendt 37 huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler efterhånden, som de er blevet politisk behandlet.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.


Kløverbyernes lokalråd

Bæredygtige beboelser og bofællesskaber i Kløverbyerne 
Trafikdæmpning og etablering af sikre trafikforhold i Laven

Voel lokalråd

Etablering af grønt og rekreativt område på Resenbrovej 25 Udstykning af resterende grunde på Margrethesvej 
Etablering af hundeskov nord for Gormsvej 
Retablering af fodgængerfelt på Thorupsgårdsvej ved "Voel Skolesti" - Thyrasvej i Voel
Etablering af cykelsti mellem Voel og Sorring - behandlet

Gjern lokalråd

Ældre- og handicapvenlige boliger i Gjern 

Dallerup Sogns lokalråd

Forbedret trafiksikkerhed på skolebakken i Sorring 
Byportaler og rundkørsler Hovedgaden/Silkeborgvej 
Rundkørsel Johannes Jensens vej/Låsbyvej 
Nye fortove på Hovedgaden 
Trafiktavler ved indkørsel til byen skal flyttes

Sejs-Svejbæk lokalråd

Etablering af cykelstier

Resenbro lokalråd

Cykelparkering i Resenbro 
Trafikforhold for lette trafikanter på Skellerupvej og Dybdalen

I juni 2011 havde lokalrådene i område Syd mulighed for at indsende lokale huskesedler til politisk behandling.

Område Syd består af Skovlandets lokalråd, Virklund lokalråd, Them-Salten lokalråd, Gjessø lokalråd, Sydbyens aktivitetsråd og Silkeborg City lokalråd.

Der blev i alt indsendt 15 huskesedler. Virklund lokalråd og Sydbyens Aktivitetsråd ønskede ikke at indsende huskesedler.

Nedenfor er der mulighed for at læse de enkelte huskesedler efterhånden, som de er blevet politisk behandlet.

Spørgsmål angående huskesedlen kan rettes til nærdemokratikoordinatoren.

Gjessø lokalråd

Udlægning af arealer vest for Gjessø 
Fartdæmpning og modernisering af bycentrum i Gjessø

Them-Salten lokalråd

Handlingsplan for trafikudvikling 
Mangel på byggegrunde 
Handlingsplan for Them-centeret

Skovlandets lokalråd