Selvbetjening og tidsbestilling

Nærdemokratikonference

Se programmer, referater m.v. fra de seneste afholdte konferencer, som Nærdemokratiudvalget hvert år afholder for alle lokalråd og byrådsmedlemmer.

 

Konference 2019
Konferencen fandt sted lørdag 9. november 2019 i Arena Midt i Kjellerup. Overskriften for konferencen er "Hvordan arbejder vi i lokalrådet, så flere tager ansvar?".

Program
Referat 

Konference 2018
Konferencen fandt sted lørdag 29. september 2018 i Silkeborg Medborgerhus. Konferencen blev holdt som et morgenmøde/dialogmøde i forbindelse med Folkemødet.

Program
PowerPoint

Konference 2017
Konferencen fandt sted lørdag 30. september 2017 i Toftebjerg Medborgerhus i Them. Overskriften for konferencen var "10 år med "Danmarks bedste nærdemokrati"".

Program
Referat
Poul Dahls PowerPoint
Hanne Ahrens´PowerPoint
Billeder

Konference 2016
Konferencen fandt sted lørdag 5. november 2016 i Borgerhuset, Virklund Fritidscenter. Overskriften for konferencen var "Hvordan skabes udvikling og vækst - så borgerne føler sig hjemme?"

Program
Referat
Pernille Falborg Helmers PowerPoint
Hanne Ahrens´PowerPoint
Materiale om Landsbyklynger
Steen Vindums PowerPoint
Mads Frandsens PowerPoint
Billeder

Konference 2015

Konferencen fandt sted lørdag 7. november 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Overskriften for konferencen var "Hvad gør vi ved "folkevandringen" fra land til by og fra by til storby? Hvordan imødegås udviklingen lokalt?"

Program
Referat
Anne-Mette Lades PowerPoint
Steffen Husted Damsgaard PowerPoint
Jesper Bo Jensens PowerPoint
Billeder

Konference 2014

Konferencen fandt sted lørdag 8. november 2014 i Arena Midt i Kjellerup. Overskriften for konferencen var "Levende lokalsamfund".

Program
Referat
Jørgen Møllers powerpoint
Steen Vindums PowerPoint
Billeder

Konferencen 2013

Konferencen fandt sted lørdag 5. oktober 2013 i Arena Midt i Kjellerup. Overskriften for konferencen var "Lokalområdets udvikling og indre liv".

Program
Referat 
Anders R. Henriksens powerpoint
Hanne Bæk Olsens powerpoint
Billeder 

Konferencen 2012

Konferencen fandt sted lørdag 3. november 2012 i Arena Midt i Kjellerup. Overskriften for konferencen var "Udvikling og dynamik i lokalsamfundet". 

Programmet for konferencen 
Referat fra konferencen 
Anders R. Henriksens powerpoint fra velkomsten 
Gregers Pilgaards powerpoint fra præsentationen 
Henrik H. K. Jensens powerpoint fra præsentationen 
Merethe Juul Thysens powerpoint fra præsentationen 
Billeder fra konferencen

Konferencen 2011

Konferencen fandt sted lørdag 29. oktober 2011 i Medborgerhuset Toftebjerg, Them. Overskriften for konferencen var ”Aktiv medborger i lokalsamfundet”. 

Programmet for konferencen 
Referat fra konferencen 
Se Gregers Pilgaards powerpoint fra præsentationen 
Læs LAG Silkeborgs invitation til informations- og opstartsmøde 
Se billeder fra konferencen