Selvbetjening og tidsbestilling

Nærdemokratikonference

Se programmer, referater m.v. fra de seneste afholdte konferencer, som Nærdemokratiudvalget hvert år afholder for alle lokalråd og byrådsmedlemmer.

Plenum-drøftelse Konferencen 2012

Oversigt over konferencer: 

Konference 2020

Konferencen skulle have fundet sted lørdag 7. november 2020 i JYSK Park, men aflyst pga. corona-situationen. Overskriften for konferencen var "Revitalisering af kodeks for godt nærdemokrati og Realisering af Danmarks Outdoor Hovedstad". 

Konference 2019

Konferencen fandt sted lørdag 9. november 2019 i Arena Midt i Kjellerup. Overskriften for konferencen er "Hvordan arbejder vi i lokalrådet, så flere tager ansvar?".

Program 2019
Referat 2019

Konference 2018

Konferencen fandt sted lørdag 29. september 2018 i Silkeborg Medborgerhus. Konferencen blev holdt som et morgenmøde/dialogmøde i forbindelse med Folkemødet.

Program 2018
PowerPoint 2018

Konference 2017

Konferencen fandt sted lørdag 30. september 2017 i Toftebjerg Medborgerhus i Them. Overskriften for konferencen var "10 år med "Danmarks bedste nærdemokrati"".

Program 2017
Referat 2017
Poul Dahls PowerPoint 2017
Hanne Ahrens PowerPoint 2017
Billeder 2017

Konference 2016

Konferencen fandt sted lørdag 5. november 2016 i Borgerhuset, Virklund Fritidscenter. Overskriften for konferencen var "Hvordan skabes udvikling og vækst - så borgerne føler sig hjemme?"

Program 2016
Referat 2016
Pernille Falborg Helmers PowerPoint 2016
Hanne Ahrens´PowerPoint 2016
Materiale om Landsbyklynger 2016
Steen Vindums PowerPoint 2016
Mads Frandsens PowerPoint 2016
Billeder 2016

Konference 2015

Konferencen fandt sted lørdag 7. november 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Overskriften for konferencen var "Hvad gør vi ved "folkevandringen" fra land til by og fra by til storby? Hvordan imødegås udviklingen lokalt?"

Program 2015
Referat 2015
Anne-Mette Lades PowerPoint 2015
Steffen Husted Damsgaard PowerPoint 2015
Jesper Bo Jensens PowerPoint 2015
Billeder 2015

Konference 2014

Konferencen fandt sted lørdag 8. november 2014 i Arena Midt i Kjellerup. Overskriften for konferencen var "Levende lokalsamfund".

Program 2014
Referat 2014
Jørgen Møllers powerpoint 2014
Steen Vindums PowerPoint 2014
Billeder 2014

Konferencen 2013

Konferencen fandt sted lørdag 5. oktober 2013 i Arena Midt i Kjellerup. Overskriften for konferencen var "Lokalområdets udvikling og indre liv".

Program 2013
Referat 2013 
Anders R. Henriksens powerpoint 2013
Hanne Bæk Olsens powerpoint 2013
Billeder 2013 

Konferencen 2012

Konferencen fandt sted lørdag 3. november 2012 i Arena Midt i Kjellerup. Overskriften for konferencen var "Udvikling og dynamik i lokalsamfundet". 

Programmet for konferencen 2012 
Referat fra konferencen 2012 
Anders R. Henriksens powerpoint fra velkomsten 2012 
Gregers Pilgaards powerpoint fra præsentationen 2012 
Henrik H. K. Jensens powerpoint fra præsentationen 2012 
Merethe Juul Thysens powerpoint fra præsentationen 2012 
Billeder fra konferencen 2012

Konferencen 2011

Konferencen fandt sted lørdag 29. oktober 2011 i Medborgerhuset Toftebjerg, Them. Overskriften for konferencen var ”Aktiv medborger i lokalsamfundet”. 

Programmet for konferencen 2011 
Referat fra konferencen 2011 
Se Gregers Pilgaards powerpoint fra præsentationen 2011 
Læs LAG Silkeborgs invitation til informations- og opstartsmøde 2011 
Se billeder fra konferencen 2011