Selvbetjening og tidsbestilling

Byrådet har besluttet - mandag 29. august

Byrådet i Silkeborg Kommune holdt møde mandag 29. august. Find beslutningerne fra mødet her.

Byraadshammer

Høringer

Sejs/Svejbæk: Byrådet sendte et forslag til et nyt boligområde i Sejs/Svejbæk i 8 ugers høring. Området ligger ved Lynggårdsvej, og planen skaber plads til 14, lave villaer. I øjeblikket er det er ubebygget landområde med spredt bevoksning og grænser op mod villaer mod syd og Lina Vesterskov mod øst.
Byrådsmødet mandag 29. august sag 5

75 blandede boliger i Lysbro
L
ysbro: Byrådet sendte et forslag til et nyt boligområde op til Herningvej i Lysbro i 8 ugers høring. Området ligger op til Herningvej og planen har 2 områder. Det ene må kun anvendes til etagebyggeri, mens det andet kun må bruges til åben/lave boliger. I alt skaber planen plads til op til 75 boliger.
Lysbro: Byrådsmødet mandag 26. august sag 6

58 dobbelthuse i Funder
Funder: Byrådet sendte et forslag til et nyt boligområde nord for Funder Bygade i 8 ugers høring. Planen skaber plads til 28 dobbelthuse i 1 etage. Husene må max. være 5,5 meter høje.
Byrådsmødet mandag 29. august sag 7

Økonomi - anlægsudgifter


Penge til Nordskovvej
Silkeborg: Byrådet bevilgede 10 mio. kr. til Nordskovvej. Pengene går blandt andet til blandt andet bruges til detailprojektering, museumsundersøgelser, koordinering med BaneDanmark og køb af banetrace Silkeborg-Laurbjerg i Silkeborg Kommune. 
Byrådsmødet mandag 29. august sag 3

5 byggegrunde på Smedebakken i Them
Them: Byrådet bevilgede 1,5 mio. kr. til at byggemodne 5 byggegrunde på Smedebakken i Them. Der kommer fx en vej ind fra Smedebakken. Vejen ender i en rund plads, der blandt andet skal bruges til vendeplads. Grundene ligger, hvor der tidligere var en materielgård, og området er renset for forurening.
Byrådsmødet mandag 29. august sag 8

Jernbanebro ved Harbovad skal repareres
Hasbro: Byrådet bevilgede penge til at reparere jernbanebroen over Funder Ådal på Den Skæve Bane ved Harbovad. Der er fare for, at der styrter betondele ned, og BaneDanmark vil derfor fjerne broen, hvis kommunen ikke reparerer den. Broen er en del af Naturstien og Hærvejsruten. Det koster 610.000 kr. at reparere broen.
Byrådsmødet mandag 29. august sag 9

Multibane i Them
Them: Byrådet godkendte den endelige udgift til multibanen i Them. Silkeborg Kommune havde lovet at betale halvdelen af udgifterne, som endte med at blive 495.000 kr. – resten sørgede Them GG for at indsamle. Banen er for alle og kan bruges til blandt andet boldspil.
Byrådsmødet mandag 29. august sag 14

Økonomi - drift


Revision af regnskabet for 2015
Silkeborg: Byrådet tog revisionsberetningen for 2015 til efterretning. Der var nogle få bemærkninger fra revisoren, og praksis er allerede ændret.
Byrådsmødet mandag 29. august sag 11

Godkendelse af halvårsregnskabet og justering af budgettet
S
ilkeborg Kommune: Byrådet godkendte regnskabet for det første halvår af 2016. Indtil nu ser det ud til at ende med et mindreforbrug i hele 2016. Byrådet godkendte også, at budgettet for 2016 bliver justeret. Blandt andet fordi en række refusioner fra staten blev anderledes end først antaget.
Byrådsmødet mandag 29. august sag 12 og 13

 

Beslutninger


Projekt ”Vi Vil Mere” fortsætter

Silkeborg Kommune: Byrådet besluttede, at et projekt – Vi Vil Mere – fortsætter efter en prøveperiode på 2 år. Projektet retter sig mod familier med behov for hjælp. Vi Vil Mere samler hjælpen fra de forskellige afdelinger, så familierne kun har én indgang til kommunen. Borgerne er glade for løsningen, den er desuden mere effektiv, fordi den samlede indsats retter sig specielt mod de problemer familien må have og kommer på sigt til at forebygge udgifter til forsørgelse - op til 1,1 mio. kr. om året.
Byrådsmødet mandag 29. august sag 4

Nye vedtægter i Energnist
Østjylland: Byrådet vedtog nye vedtægter for Energnist, som er en fusion af affaldsselskaberne TAS og L90. Ud over Silkeborg har 15 kommuner med i Energnist. Byrådsmødet mandag 29. august sag 10

Forslag om 225 timer arbejde til kontanthjælpsmodtagere
Silkeborg Kommune: Byrådet afviste et forslag fra byrådsmedlem Mustafa Kellegöz om at Silkeborg Kommune skal reservere nogle fx vikartimer til de kontanthjælpsmodtagere, der skal arbejde 225 timer for at beholde ydelsen. Kravet er en del af Folketingets reform på området.
Byrådsmødet mandag 29. august sag 16

Sidst opdateret