Selvbetjening og tidsbestilling

Valgkampen er skudt i gang!

42 modige unge kæmper om at få én af de 31 pladser i ungebyrådet. Valgkampen står på i to uger, hvor alle unge i alderen 13-17 år, med bopæl i Silkeborg Kommune, kan stemme på netop den kandidat, som de synes repræsenterer dem bedst

Byrådsmedlemmerne i Silkeborg Kommune har efterspurgt et ungebyråd, som kan gøre dem klogere på hvad der rør sig blandt de unge samt give de unge mere indflydelse. Det har de unge gjort nytte af. 42 modige unge i alderen 13-17 år, har meldt sig som kandidater til ungebyrådet. Og de har noget på hjerte. I lørdags mødte 15 af dem op på biblioteket i Silkeborg, hvor de fik muligheden for at offentliggøre deres holdninger.

- Jeg synes det var rigtig flot, kandidaterne var engagerede og velformulerede omkring de temaer, som de gerne ville drøfte”, fortæller direktør Hanne Ahrens, som var imponeret over de unge politikeres indsats og evne til at respektere hinandens holdninger.

Kandidaterne kommer fra forskellige skoler og med forskellige synspunkter, og det afspejlede sig i lørdagens valgdebat, hvor ikke alle var enige.

Fra 42 til 31

Valgkampen er nu skudt i gang, og de 31 kandidater som får flest stemmer, er dem som løber med pladserne i ungebyrådet. Valget varer to uger og alle unge i alderen 13-17 år, med bopæl i Silkeborg Kommune kan stemme til valget. Stemmeafgivelsen foregår elektronisk og de unge har modtaget en personlig valgkode, som de skal indtaste sammen med deres cpr-nummer for at stemme på deres favoritkandidat.

Intro på folkeskolerne

Optakten til ungebyrådet begyndte i uge 37, hvor udskolingen på folkeskolerne i Silkeborg Kommune modtog minimum en times undervisning om demokrati og medborgerskab. Eleverne blev blandt andet introduceret til ungebyrådet via en video, som borgmesteren deltog i, samt en video, som unge i Silkeborg Kommune selv har været med til at producere. Timen blev også brugt til at indsamle ideer til mulige mærkesager, som nu er sendt som input til det kommende byråd.

Stil op

Alle unge i alderen 13-17 år, med bopæl i Silkeborg Kommune har I de seneste uger haft mulighed for at stille op som kandidat til ungebyrådet. Og engagementet har været stort. 42 unge har stillet op og det betyder, at ungebyrådet i alt kommer til at bestå af det håbede antal på 31 medlemmer.
Flere af kandidaterne har været forbi biblioteket, som i samarbejde med Silkeborg Kommune og Ungdomsskolen har tilbudt de unge vejledning i, hvordan man stiller op, hvordan man fremstiller sin mærkesag, samt hvordan man præsenterer den.

Valgmøde

I lørdags slog biblioteket igen dørene op, denne gang både for kandidaterne og vælgerne til et officielt valgmøde. Her mødte 15 af kandidaterne op, klar til at tage deres første skridt ind i den politiske verden. Inden mødet blev kandidaterne i fællesskab introduceret til de fire forud valgte temaer, som skolechef Huno Jensen stillede spørgsmål ind til.

Ungebyrådet - helt kort

  • Sammensættes af 31 medlemmer
  • Kan sætte emner på den politiske dagsorden – både i fagudvalg og i Silkeborg Byråd
  • Holder møde i byrådssalen seks gange om året og får en direktør som sekretær
  • Etableres i en toårig forsøgsperiode
  • Medlemmerne vælges ind for ét år ad gangen
  • Før hvert møde i ungebyrådet inviteres alle interesserede unge til at mødes med deres ungebyrådsmedlem og diskutere temaet for det kommende ungebyrådsmøde
Sidst opdateret