Selvbetjening og tidsbestilling

Byrådet har besluttet - november 2018

Mandag 26. november var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Byråd har besluttet

Kragelund Skoles gymnastiksal bliver til faglokaler
Kragelund: Kragelund Skoles forskellige bygninger er slidte og specielt Ørnen, der bliver brugt til fritidsdelen for de større børn er slidt helt i bund. Samtidig er skolens gymnastiksal ikke blevet brugt til noget, siden hallen blev åbnet. Byrådet har nu frigivet 2 mio. kroner til at renovere og ændre på bygningernes funktioner. Ørnen bliver lukket, og børnene flyttet over til samme fritidsdel som de mindre børn. Gymnastiksalen skal huse faglokaler til musik og natur og teknik, da skolen mangler egnede lokaler til de fag. Der kommer desuden en trappe, hvor alle børn kan samles på en gang, og det gamle sløjdlokale bliver åbnet på ny. Det skal være et nyt håndværk- og designområde.
Byrådsmøde mandag 26. november 2018 sag 3

2 mio. kroner til fremtidens læringsmiljøer
Silkeborg Kommune: Kedelige lokaler og inventar på skoler kan gøre eleverne mindre motiverede. Desuden stiller fremtidens skole andre krav til inventar og lokaler end de nuværende forhold er velegnet til. Derfor har byrådet besluttet at bruge 2 mio. kroner på at prøve og udvikle forskellige løsninger på Funder-Kragelund Skole, Dybkærskolen og Vestre Skole for at finde ud af, hvilke løsninger der vil fungere bedst i fremtidens læringsmiljøer.
Byrådsmøde mandag 26. november 2018 sag 4

2 nye tilbud i dagplejen
Silkeborg Kommune: I fremtiden får forældre til dagplejebørn mulighed for at vælge to nye former for tilbud; kombinationstilbud og 30 timers tilbud. Sidstnævnte er et tilbud til børn i dagpleje med forældre på barsel- eller forældreorlov med en yngre søskende. Førstnævnte er et tilbud til familier, hvor begge forældre har arbejdstider, som ligger udenfor åbningstid, og hvor de selv sørger for pasning. I fremtiden vil Silkeborg Kommune stå for en del af udgiften, nemlig samme del som kommunen står for ved en dagplejeplads. Kombinationstilbuddet gælder for max. 10 timer. Byrådet har godkendt tilbuddene, som er en del af ny lovgivning på området. Det korte tilbud vil give øgede udgifter i dagplejen, fordi dagplejernes løn er fast uanset børnenes timetal.
Byrådsmøde mandag 26. november 2018 sag 5

En ejendom i Lysbro får egen lokalplan
Lysbro: Bøgildhøjen 34 med tilhørende naturområde er med i en lokalplan, hvor naturområdet med tiden kan blive udstykket til boliger. Ejeren har ikke tænkt sig at bruge muligheden for at udstykke, men fordi den er der, har han fået meget højere skatteudgifter end han ellers ville have haft. Derfor ønsker ejeren en ny lokalplan, hvor han undgår at skulle betale skat af en byggeret, han ikke vil benytte sig af. Byrådet har sendt et forslag til lokalplan for Bøgildhøjen 34 i 2 ugers høring. 
Byrådsmøde mandag 26. november 2018 sag 6

Bedre forhold til stærkt truede, sjældne padder
Silkeborg Kommune: I løbet af 2018 har biologerne været ude for at undersøge, hvordan de stærkt truede dyrearter i Silkeborg Kommune har det, og hvad der skal til for at de trives endnu bedre. Årets undersøgelser af paddernes forhold lidt nord for Silkeborg mellem Viborgvej og Nørreskov Bakke samt i et område ved Lille Bredlund har vist, at det er en god ide at oprense 3-4 af de truede padders vandhuller. Samtidig er der i løbet af året blevet kigget på og givet bedre forhold til markfirben ved Hesselhus. Det er et EU-krav at undersøge truede dyrearters habitater og hjælpe med at sikre bestanden. Kortlægningen er desuden et godt redskab, når der skal fx udarbejdes lokalplaner, samt ved vejprojekter og lignende. Byrådet har frigivet de 300.000 kroner, der var sat af i budgettet.
Byrådsmøde mandag 26. november 2018 sag 7

Byggemodning ved Astrid Lindgrens Vej i det nordlige Silkeborg
Balle: Silkeborg vokser og området ved Balle er et populært område. Så nu er det tid til at gå i gang med at byggemodne anden del af første etape i et nyt kvarter mellem Øster Bordingvej, Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej. En ny del af Astrid Lindgrens Vej (mod vest) skal være fordelingsvej og bliver tilsluttet til Øster Bordingvej og får tunnel under vejen. Området får også cykel- og gangstier, der bliver koblet sammen med det allerede eksisterende stisystem i den østlige del af Astrid Lindgrensvej. Byrådet har frigivet 10 mio. kroner til at byggemodne området for. Inden arbejdet går i gang, skal Silkeborg Museum prøvegrave arealerne for at se om der er spor af fortidens beboere.
Byrådsmøde mandag 26. november 2018 sag 8

Ny belægning på Amaliegade og Bindslevs Plads Nord
Silkeborg: Tiden er nu kommet til at Silkeborg Forsyning skal i gang med grave gader op for at separere kloakledninger ved Bindslevs Plads fra krydset Bindslevs Plads/Markedsgade/Tværgade til Hostrupsgade. Derfor har byrådet bevilget 600.000 kroner til at lægge ny belægning efter arbejdet er færdigt. Der bliver også lidt penge til at forskønne en del af Amaliegade.
Byrådsmøde mandag 26. november 2018 sag 9

Aktivitetsområde i Virklund
Virklund: Virklund Boldklub har planer om at anlægge et aktivitetsområde ved klubben for til glæde for alle aldersgrupper med legepladser for de mindst samt lidt større børn, et udendørs træningsanlæg, beachvolleybaner og en multibane med kunstgræs og har søgt om tilskud til projektet. Byrådet har bevilget 590.078,44 kroner – halvdelen af udgifterne – resten skal klubben selv finde. Området tilhører kommunen og efter at have undersøgt forskellige muligheder, har byrådet valgt selv at stå for driften af området. Det kommer til at koste 30.000 kroner om året.
Byrådsmøde mandag 26. november 2018 sag 10

Omløbsstryg ved Allinggård Sø
Alling: Miljø- og Klimaudvalget havde besluttet at fjerne opstemningen og den turbine, der laver strøm ved Allinggård Sø syd fro Grønbæk. Det ville medføre, at søen forsvinder. Kuno Danielsen (DF) var uenig og ønsker i stedet et omløbsstryg og dermed bevare søen. Byrådet har valgt at omgøre Miljø- og klimaudvalgets beslutning.
Byrådsmøde mandag 26. november 2018 sag 11Sidst opdateret