Selvbetjening og tidsbestilling

Bevillingsnævnet

Silkeborg Kommune har oprettet et bevillingsnævn. Her kan du finde oplysninger om Bevillingsnævnets sammensætning og mødeplan.

Bevillingsnævnets medlemmer er:

Borgmester Steen Vindum (formand)
Politidirektør Jens Kaasgaard (næstformand)
Jakob Wätjen, indstillet af Horesta
Jens Svenningsen, indstillet af Restaurationsgruppen, 3F, Silkeborg
Jakob Bonde Lauritsen, udpeget som medlem med særlig økonomisk indsigt

Nævnet holder møde 9 gange årligt. Der er ingen møder i juli og december.

Silkeborg Kommunes borgmesterkontor fungerer som sekretariat for Bevillingsnævnet. Spørgsmål om den praktiske sagsgang kan rettes til sekretær for Bevillingsnævnet.