Selvbetjening

Bevillingsnævnet

Silkeborg Kommune har oprettet et bevillingsnævn. Her kan du finde oplysninger om Bevillingsnævnets sammensætning og mødeplan.

Bevillingsnævnets medlemmer er:

Borgmester Steen Vindum (formand)
Politidirektør Jens Kaasgaard (næstformand)
Brita Laugesen, indstillet af Horesta
Gunhild Bjerre, indstillet af Restaurationsgruppen, 3F, Silkeborg

Nævnet holder møde 9 gange årligt. Der er ingen møder i juli og december.

Silkeborg Kommunes borgmesterkontor fungerer som sekretariat for Bevillingsnævnet. Spørgsmål om den praktiske sagsgang kan rettes til sekretær for Bevillingsnævnet.