Selvbetjening og tidsbestilling

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd rådgiver i spørgsmål inden for natur og miljø.

billede af sø, Salten Langsø

Hvad er Det Grønne Råd?

Det Grønne Råd er et sted, hvor borgere, interesseorganisationer, erhverv og kommune kan samarbejde om og diskutere emner inden for forvaltning af natur og miljø. Målet er at fremme bæredygtig og ansvarlig udvikling. Rådet har en rådgivende funktion og træffer ikke beslutninger i enkeltsager. Rådet holder 2-4 møder om året.

Hvem er medlem af Det Grønne Råd i Silkeborg Kommune?

 • Formanden for Det Grønne Råd er Teknik- og Miljøchefen i Silkeborg Kommune.
 • Næstformanden er lederen af kommunens Natur- og Miljøsektion.
 • Kommunens Klima- og Miljøudvalg har to medlemmer i Det Grønne Råd.
 • Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udpeger et politisk medlem.
 • Plan- og Vejudvalget udpeger et politisk medlem.
 • Kultur- og Borgerserviceafdelingen udpeger en embedsmand som medlem.
 • Derudover deltager personer fra administrationen efter behov.

 

Øvrige medlemmer af Det Grønne Råd er medlemmer fra hver af følgende organisationer fra Silkeborg Kommune:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Friluftsrådet
 • Silkeborg Fiskeriforening
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Landboforeningerne
 • Dansk Skovforening
 • Ferskvandscentret/Aqua Ferskvandsakvarium
 • Turistorganisationerne
 • Silkeborg Museum
 • Idrætsrådet
 • Naturstyrelsen

Her kan du se Forretningsordenen for Det Grønne Råd i Silkeborg Kommune