Selvbetjening og tidsbestilling

Fritidsrådet

Silkeborg Kommunes fritidsråd er et råd, der er nedsat under folkeoplysningsloven. Fritidsrådets medlemmer er politikere og repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke.

Motionsløb

Om Fritidsrådet

 • Fritidsrådet er høringspart overfor Kultur-, fritids- og idrætsudvalget i forhold til Folkeoplysningspolitikken, kommunens budget og regler for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet.
 • Fritidsrådet træffer beslutning om tilskud fra udviklingspuljen.
 • Fritidsrådet er nedsat under Folkeoplysningsloven.
 • Fritidsrådet består af 10 medlemmer.
 • Medlemmerne har en funktionsperiode på 2 år.

To af medlemmerne i Fritidsrådet er politikere, og de øvrige medlemmer er repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke, som alle omfatter det organiserede foreningsliv.

Mødeplan og retningslinjer for Fritidsrådet

Fritidsrådets mødeplan for 2020:

 • 29. januar
 • 22. april
 • 26. august
 • 28. oktober

Dagsordener og beslutninger

Retningslinjerne for Fritidsrådet

Fritidsrådets medlemmer

Udpeget for Idrætsrådet:

(I ulige år udpeges 2 medlemmer og i lige år 1 medlem)

 • Søren Warburg, warburg71@gmail.com 
 • Maiken Jensen, mjensen5505@gmail.com
 • Thomas Tonsberg Schlie, thomas@lokaldigital.dk

Udpeget for Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd:

(Der udpeges 1 medlem hvert år) 

 • Julie Bjergbakke, gruppeleder@silkeborggruppe.dk 
 • Hanne Rasmussen, nena@fdf.dk 

Udpeget for Aftenskolernes Samråd

(Der udpeges 1 medlem hvert år)

 • Per Havshøi, peha@aof.dk
 • Lars Møller (Næstformand), lkm@aarstiderne.dk

Udpeget for Kultur- og Fritidsudvalget:

(Udpeget for en 4-årig periode)

 • Johan Brødsgaard, Johan.Brodsgaard@silkeborg.dk
 • Rune Kristensen, Rune.Kristensen@silkeborg.dk