Selvbetjening og tidsbestilling

Fritidsrådet

Silkeborg Kommunes fritidsråd er et råd, der er nedsat under folkeoplysningsloven. Fritidsrådets medlemmer er politikere og repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke.

Om Fritidsrådet

  • Fritidsrådet er høringspart overfor Kultur-, fritids- og idrætsudvalget i forhold til Folkeoplysningspolitikken, kommunens budget og regler for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet.
  • Fritidsrådet træffer beslutning om tilskud fra udviklingspuljen.
  • Fritidsrådet er nedsat under Folkeoplysningsloven.
  • Fritidsrådet består af 10 medlemmer.
  • Medlemmerne har en funktionsperiode på 2 år.

 

To af medlemmerne i Fritidsrådet er politikere, og de øvrige medlemmer er repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke, som alle omfatter det organiserede foreningsliv.

Mødeplan og retningslinjer for Fritidsrådet

Fritidsrådets medlemmer (pdf)

Retningslinjerne for Fritidsrådet (pdf)  

Dagsordener og beslutninger

Fritidsrådets mødeplan for 2019:

  • 30. januar
  • 24. april
  • 28. august
  • 30. oktober