Selvbetjening og tidsbestilling

Handicaprådet

Handicaprådet i Silkeborg Kommune er et forum for dialog mellem politikere, repræsentanter fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer i Silkeborg og kommunens administration. Handicaprådets primære opgave er at rådgive i en lang række handicappolitiske spørgsmål.

Læs mere

Silkeborg Handicapråd er nedsat af byrådet og består af 10 medlemmer fordelt med:

 • 5 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer  
 • 3 repræsentanter fra byrådet
 • 2 kommunale udfører ledere

Hvert medlem har en personlig stedfortræder.

Handicaprådet virker for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode.

 

Medlemmer 2018-2021

Danske Handicaporganisationer:

Karen Marie Pedersen (Formand)
Dansk Blindesamfund
Send e-mail

Kurt Tollund
Scleroseforeningen
Send e-mail

Inge O. Brotherwood
Autismeforeningen
Send e-mail

Peter Sørensen
Landsforeningen LEV
Send e-mail

Jan Høj Sørensen
ADHD-foreningen
Send e-mail

Byrådet:

Lene Fruelund (Næstformand)
Socialudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Send e-mail

Helle Gade
Socialudvalget
Nærdemokratiudvalget
Send e-mail

Linda Lyngsøe
Socialudvalget
Nærdemokratiudvalget
Send e-mail

Silkeborg Kommune:

Vivi Altenburg
Sektionsleder Specialstøtte og -undervisning, Socialafdelingen
send e-mail

Poul Skaarup Jensen
Sektionsleder PPR, Skoleafdelingen 
Send e-mail 

Personlige stedfortrædere

Danske Handicaporganisationer:

Søren Marcussen (for Karen Marie Pedersen)
Dansk Blindesamfund
Send e-mail

Lisa W. Lauridsen (for Inge O. Brotherwood)
Sind
Send e-mail

Greta Haagen Jensen (for Peter Sørensen)
Sind
Send e-mail

Karsten Bruun (for Jan Høj Sørensen)
Dansk Blindesamfund
Send e-mail

Byrådet:

Peter Sig Kristensen (for Lene Fruelund)
Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Send e-mail

Ivan Greve (for Helle Gade)
Socialudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Send e-mail

Kasper Thomassen  (for Linda Lyngsøe)
Socialudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Send e-mail

Silkeborg Kommune:

Iben Tulstrup Kristensen (for Vivi Altenburg)
Sektionsleder Voksenhandicap, Socialafdelingen
Send e-mail

Lone Baggersgaard Petersen (for Poul Skaarup Jensen)
Sektionsleder Familie og børnehandicap, Børne- og Familieafdelingen
Send e-mail

Handicaprådet har følgende opgaver:

 1. Handicaprådet rådgiver byrådet i Silkeborg Kommune i handicappolitiske spørgsmål
 2. Handicaprådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse
 3. Handicaprådet kan komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
 4. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet
 5. Handicaprådet kan frit tage kontakt til eksterne interessenter - eksempelvis andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd - for at udveksle erfaringer og drøfte særlige temaer
 6. Handicaprådet kan på eget initiativ rette henvendelse til byrådet i Silkeborg Kommune samt alle andre myndigheder med forespørgsler og forslag
 7. Handicaprådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger og temaer
 8. Handicaprådet skal høres vedrørende alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap
 9. Handicaprådet afgiver en skriftlig årsberetning til byrådet om rådets arbejde og de administrative og politiske forslag, rådet har fremført samt hvilke økonomiske bevægelser, der har været
 10. Handicaprådet orienterer om sit virke efter behov
 11. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager

 Forretningsorden for Handicaprdet 2018 2021

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære møder, hvor aktuelle handicappolitiske spørgsmål drøftes.

Mødekalender:

21. februar 2019
11. april 2019
28. maj 2019
22. august 2019
21. november 2019

Rådets møder er ikke offentlige.

Mødereferater:

Referater fra Handicaprådets møder i 2019 kan du finde her

 

Silkeborg Kommune har vedtaget en politik for borgere med handicap i kommunen.

Hent Handicappolitikken (pdf)