Selvbetjening og tidsbestilling

Integrationsrådet

Silkeborg Kommunes Integrationsråd arbejder for at styrke en effektiv og sammenhængende integrationsindsats. Læs mere om rådet, hvordan vi arbejder og valg af medlemmer.

Billede af hænder i mange farver.

 

Om Integrationsrådet

Integrationsrådets formål er at styrke en effektiv og sammenhængende integrationsindsats, der fremmer etnisk ligestilling.

Integrationsrådet i Silkeborg Kommune blev etableret i 1999. Siden har Integrationsrådet været involveret i mange af beslutninger, som vedrører integrationen af etniske grupper i Silkeborg Kommune.

Integrationsrådet i Silkeborg er et rådgivende og vejledende råd i spørgsmål om integration, uddannelse, beskæftigelse mv. Derudover varetager Integrationsrådet de etniske minoriteters interesser i kommunen.

Integrationsrådet afholder møde mindst 4 gange om året.

Foto af Alaa Batheesh

Alaa Batheesh

Baggrund: Studerende på VUC, læser Dansk, Matematik og Samfundsfag. Har tidligere arbejdet som tjener på Four Seasons Hotel i Damaskus.

Bidrag: Jeg kommer fra en anden kulturel baggrund og kan derfor bidrage med et anderledes perspektiv. Jeg synes det er vigtigt at alle kan blive en del af samfundet og at alle får fulde rettigheder i Danmark.

Foto af Anni Lyskjær

Anni Lyskjær

Baggrund: Inklusionskonsulent DGI Midtjylland, 20 års erfaring som bestyrelsesformand i lokal idrætsforening. Bestyrelsesmedlem hos Frivilligcenter Silkeborg.

Bidrag: Jeg arbejder med inkluderende fællesskaber, hvor vi sætter bevægelse i centrum. Stort som småt. Særligt interesserer jeg mig for, hvordan vi bliver bedre til at byde alle velkommen i fællesskabet og at dørene til foreningslivet bliver åbnet – eksempelvis gennem udvikling af nye tiltag.

Billede på vej

Eva Bech Hansen (formand for rådet)

Baggrund: Afdelingsleder på Sprogcenter Midt. Uddannet cand. Mag. Har tidligere været personaleleder i Ingeniørbranchen, hvor en stor andel af medarbejdere havde anden etnisk baggrund.

Bidrag: Jeg har min daglige gang på sprogskolen og oplever derfor værdien af, at kursister forbedrer deres danskkundskaber. Jeg er optaget at integration lykkes, at flest mulige finder en plads på arbejdsmarkedet og at alle finder en plads i samfundet. I den sammenhæng er sprog en vigtig nøgle, men ikke den eneste.

Foto af Find Poulsen

Find Poulsen

Baggrund: A-kasseleder i 12 år hos 3F, før det 9 år som faglig medarbejder i 3F. Jeg er selv gift med en udlænding og har i 40 år kendt til de problemstillinger som opstår for indvandrere.

Bidrag: 3F har over 60 forskellige nationaliteter som medlemmer. Mange af dem kommer før eller siden en tur igennem a-kassen. Langt de fleste indvandrere starter deres arbejdsliv med et job, som hører under de fagområder som 3F dækker. Gennem mine mange samtaler med ledige indvandrere har jeg et indgående kendskab til de problemstillinger som de møder.

Foto af Gert Remme 

Gert Remme

Baggrund: Pensionist og forhenværende Politimand samt været udstationeret i Kosovo og Afghanistan. Næstformand i Frivillighusets Bestyrelse og formand for Natteravnene i Silkeborg.

Bidrag: Har mødt mennesker med vidt forskellige kulturelle baggrund og har derfor stor kulturforståelse. Jeg brænder for frivilligt arbejde og mener at de frivillige organisationer kan bidrage til integrationen. Har senest været med til at starte Natteravne op på Lupinvej og Resedavej.

Foto af Hans-Ole Zacho 

Hans-Ole Zacho

​Baggrund: Pensionist og har tidligere arbejdet indenfor transport og økonomi. Har siddet i Resedavejs bestyrelse over 25 år og siden 2004 medlem af AABs organisationsbestyrelse.

Bidrag: Repræsenterer AAB, AB og Silkeborg Boligselskab. Har boet 50 år i et alment boligområde, som er kommet på regeringens ghettoliste. Jeg synes det er vigtigt, at folk der kommer hertil, får det godt. Men jeg mener også vi skal have fædrene mere på banen og at de skal tage et større ansvar.

Foto af Jane Kirkeby Gregersen

Jane Kirkeby Gregersen

Baggrund: Praktiserende læge. Skolebestyrelsesformand på Langsøskolen og frivillig læge i Røde Kors klinik for illegale indvandrer.

Bidrag: Viden som forælder, som bestyrelsesmedlem på en skole med mange etniciteter og har kontinuerligt mange etniske patienter. Jeg vil gerne hjælpe og være god ved folk i nød, som kommer til Danmark.

Foto af Morten Høgh

Morten Høgh

Baggrund: Uddannet Økonom og har arbejdet i bankverdenen med investering. Byrådsmedlem for Venstre, medlem af skolebestyrelsen i Grauballe og formand for idrætsforeningen Grauballe UGF.

Bidrag: Jeg synes det er væsentligt, at man har lyst og vilje til at skabe sin egen hverdag og vil klare sig selv. På den måde kan man indgå i samfundet på lige fod med alle andre. Jeg tror også at arbejde kan hjælpe med sundhed, integration og et godt liv i alt almindelighed.

Foto af Peter Sig Kristensen 

Peter Sig Kristensen

​Baggrund: Uddannet antropolog. Fagleder hos Skanderborg Forsyning. Byrådsmedlem for Enhedslisten og aktiv i lokalsamfundet i Bryrup.

Bidrag: Som antropolog har jeg fagligt kendskab til integrationsområdet samt erfaringer fra integrationsarbejde i idrætsforeninger. Jeg ønsker at nedbryde mellem mennesker, da jeg grundlæggende tror på, at mennesker er mere ens end forskellige.

Foto af Preben Mosgaard

Preben Mosgaard

​Baggrund: Direktør for Steens Group. Sidder i bestyrelsen i FGU Midt og er en del af Jobcenterets Advisory Board.

Bidrag: Virksomhederne kan være bindeleddet mellem de borgere, som ankommer som flygtninge til landet og det at få flere i beskæftigelse. Jeg tror på at arbejdspladsen kan bidrage meget til integrationsprocessen, da der et godt fundament for sproglig udviklingen og kollegaskab.

Foto af Souhair Osman

Souhair Osman

​Baggrund: Har været i Danmark i 4 år og læser til assistent på Social- og sundhedsskole. Er uddannet jurist og har tidligere drevet selvstændig advokatvirksomhed. Er aktiv i Bydelsmødrene, Langsøskolens skolebestyrelse og meget aktiv hos Stop Madspild Silkeborg.

Bidrag: Har i mit professionelle liv arbejdet meget med sager der omhandler kvinder og familier. Jeg oplever at kvinder og børn med flygtningebaggrund har brug for støtte og det vil jeg gerne kæmpe for. Jeg kan desuden være brobygger mellem forskellige kulturer, da jeg efterhånden har været aktiv i mange forskellige foreninger og lokalsamfundet i Silkeborg.

Valgperioden følger valgperioden for Silkeborg byråd. Integrationsrådet i Silkeborg består af 8 medlemmer som er udpeget efter nedenstående fordeling:

  • 2 medlemmer udpeget af byrådet
  • 1 medlem indstillet af boligforeningerne
  • 1 medlem indstillet af LO
  • 1 medlem indstillet af skolebestyrelserne
  • 1 medlem indstillet af den institution, der driver sprogskoleaktiviteter i Silkeborg Kommune.
  • 1 medlem indstillet af Frivilligcentret i Silkeborg Kommune.
  • Borgere bosat i Silkeborg Kommune. Silkeborg Byråd kan udpege et antal medlemmer blandt borgerne i Silkeborg Kommune uanset baggrund og herkomst.
  • Borgere fra 3. verdens lande tilgodeses i udpegningsperioden.

Medlemmerne er valgt eller udpeget for fire år.

Rådsmøder

Her kan du snart finde dagsordnen for næste møde i Integrationsrådsmøde.

Her kan du snart læse referater fra Integrationsrådets møder.