Selvbetjening og tidsbestilling

Integrationsrådet

Integrationsrådet i Silkeborg er et rådgivende og vejledende råd i spørgsmål om integration, uddannelse, beskæftigelse mv. Derudover varetager integrationsrådet de etniske minoriteters interesser i kommunen.

Silkeborg Kommune oprettede et integrationsråd i 1999. Siden har integrationsrådet været involveret i mange af beslutningerne, som vedrører integrationen af etniske grupper i Silkeborg Kommune.

Integrationsrådet i Silkeborg består af medlemmer med interesse for integrationsområdet. Medlemmerne er valgt eller udpeget for fire år. Integrationsrådet afholder ca. 4 møder om året

Integrationsrådet i Silkeborg er et rådgivende og vejledende råd i spørgsmål om integration, uddannelse, beskæftigelse mv. Derudover varetager integrationsrådet de etniske minoriteters interesser i kommunen.

Integrationsrådet arbejder blandt andet med emner som :

  • 2-sprogede førskolebørn
  • Skoletilbud for tosprogede elever
  • Dansk for voksne udlændinge
  • Etniske minoriteter på arbejdsmarkedet
  • Justeringer af kommunens politik for etniske mindretal
  • Høringssvar vedrørende Silkeborg Kommunes integrationspolitik

INTEGRATIONSCAFÉ holder lukket i øjeblikket men du kan få råd og vejledning i Frivillig Rådgivning

Frivillig Rådgivning finder du på Rådhuset, Søvej 1. Lokalet ligger i Rådhushallen.

Der er åben torsdag i ulige uger mellem kl. 15.00 og 16.30 - her sidder der altid minimum to personer fra Integrationsrådet som kan hjælpe med råd og vejledning samt hjælp til integrationsspørgsmål