Selvbetjening og tidsbestilling

Integrationsrådet

Silkeborg Kommune har et integrationsråd. På denne side kan du læse mere om rådet, hvordan vi arbejder og valg af medlemmer.

Integrationsrådets formål er at styrke en effektiv og sammenhængende integrationsindsats, der fremmer etnisk ligestilling.

Integrationsrådet i Silkeborg Kommune blev etableret i 1999. Siden har Integrationsrådet været involveret i mange af beslutninger, som vedrører integrationen af etniske grupper i Silkeborg Kommune.

Integrationsrådet i Silkeborg er et rådgivende og vejledende råd i spørgsmål om integration, uddannelse, beskæftigelse mv. Derudover varetager integrationsrådet de etniske minoriteters interesser i kommunen.

Valgperioden følger valgperioden for Silkeborg byråd. Integrationsrådet i Silkeborg består af 8 medlemmer som er udpeget efter nedenstående fordeling:

  • 2 medlemmer udpeget af Byråd
  • 1 medlem indstillet af boligforeningerne
  • 1 medlem indstillet af LO
  • 1 medlem indstillet af skolebestyrelserne
  • 1 medlem indstillet af den institution, der driver sprogskoleaktiviteter i Silkeborg Kommune.
  • 1 medlem indstillet af Frivilligcentret i Silkeborg Kommune.
  • Borgere bosat i Silkeborg Kommune. Silkeborg Byråd kan udpege et antal medlemmer blandt borgerne i Silkeborg Kommune uanset baggrund og herkomst.
  • Borgere fra 3. verdens lande tilgodeses i udpegningsperioden.

Medlemmerne er valgt eller udpeget for fire år.

Integrationsrådet afholder møde mindst 4 gange om året.