Selvbetjening og tidsbestilling

Seniorrådet

Seniorrådet arbejder tæt sammen med Sundheds- og Omsorgsafdelingen om alle forhold, der vedrører ældre. Seniorrådets medlemmer er folkevalgte, og valgperioden følger byrådets valgperiode.

Læs mere

Seniorrådets medlemmer 

Formand Erling Prang 
Tørrepladsen 6, Thorning 
8620 Kjellerup 
Tlf. 24 88 39 38 
Mail: erling.prang@outlook.dk 

Næstformand Alice Lemming 
Solsikkevej 19A, Vinderslev 
8620 Kjellerup 
Tlf. 22 48 54 26 
Mail: ajmsl@icloud.com  

Kasserer og sekretær (fra 24-09-2020) Sven Møller Jensen 
Bredsig 24 K
8641 Sorring 
Tlf. 61 65 16 16 
Mail: svenmollerjensen@gmail.com    

Alice Kaltoft (fra 24-09-2020) 
Kragelundtoften 43
8600 Silkeborg 
Tlf. 21 60 11 47 
Mail: abk@fiberpost.dk    

Revisor Hans-Jørgen Hørning 
Hvidgranen 9 
8620 Kjellerup 
Tlf. 27 12 75 95 
Mail: hjhhvidgranen9@gmail.com 

Revisor Steen Konradsen 
Bavnevej 23 
8600 Silkeborg 
Tlf. 40 20 60 55 
Mail: sk@steenkonradsen.dk 

Greta Haagen Jensen 
Kastanievej 9, Salten 
8653 Them 
Tlf. 20 93 16 40 
Mail: greta.haagen@gmail.com 

Katrine Nyholm 
Harbovad 12 
8600 Silkeborg 
Tlf. 23 60 27 97 
Mail: katrine.nyholm@mail.dk

Lene Jensen 
Toldbodgade 5, 2.-2 
8600 Silkeborg 
Tlf. 25 12 09 07 
Mail: lenejensen1412@icloud.com

Kontaktperson Silkeborg Kommune

Ulla Vester
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Tlf. 89 70 18 52
Mail: ulla.vester@silkeborg.dk

Fakta

  • Ældrerådet er et valgt råd, der rådgiver Byrådet i alle sager, der vedrører ældre. Det kan være både store og små sager, f.eks. bygning af plejeboliger, kommunens budgetter, ældre- og sundhedspolitikken, gadelys og meget andet.
  • Det nye ældreråd er valgt fra 2018-2021, og består af 9 medlemmer.

Om Seniorrådet:

  • beskæftiger sig med spørgsmål der har betydning for ældre over 60 år i Silkeborg Kommune
  • er repræsenteret i forskellige udvalg, f.eks. trafik, kost, om/nybygning, mestring og demens
  • seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske forhold og fungerer som kontaktled mellem borgere og byråd i alle spørgsmål, der vedrører ældre
  • seniorrådet har tavshedspligt, og arbejder uafhængigt af tilhørsforhold i partipolitik og ældreorganisationer

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende ændringer i borgerkataloget "Mester i eget liv" og indsatskatalog 2020

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende EU udbud på leveringer af plejesenge

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende udbud på sårforebyggende madrasser

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende udbud på sårforebyggende puder

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende det nye tværoffentlige samarbejde på stomi-området

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende forslag til rammeaftale 2021-2022

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende harmonisering af kørselsområdet til ikke visiterede aktivitetstilbud

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende retningslinjer for besøg på plejecentre og midlertidige pladser

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende nye kvalitetsstandarder

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende udvalgsaftale 2021

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende kvalitetsstandard på madservice

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende borgmesterens forslag til korrigerende handlinger 2020

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende kvalitetsstandard afløsning, aflastning og midlertidigt ophold

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Sparekatalog 2021

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Kvalitetsstandard - Hjælpen når du flytter i plejebolig 29.09.2020

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Udbud af el-kørestole

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Nedlæggelse af 12 kommunale ældreboliger på H.C. Branners Vej, Silkeborg

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Prisaftaler på helbredstillæg 28.10.2020

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Udbud på levering af manuelle kørestole

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Personlig pleje og praktisk hjælp

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende EU-udbud af Stomiprodukter

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Kvalitetsstanard afløsning, aflastning og midlertidigt ophold

21. januar 2021

25. februar 2021

18. marts 2021

15. april 2021

20. maj 2021

17. juni 2021

Juli mødefri

26. august 2021

16. september 2021

14. oktober 2021

18. november 2021

16. december 2021