Selvbetjening og tidsbestilling

Seniorrådet

Seniorrådet arbejder tæt sammen med Sundheds- og Omsorgsafdelingen om alle forhold, der vedrører ældre. Seniorrådets medlemmer er folkevalgte, og valgperioden følger byrådets valgperiode.

Læs mere

Seniorrådets medlemmer 

Formand Erling Prang 
Tørrepladsen 6, Thorning 
8620 Kjellerup 
Tlf. 24 88 39 38 
Mail: erling.prang@outlook.dk 

Næstformand Alice Lemming 
Solsikkevej 19A, Vinderslev 
8620 Kjellerup 
Tlf. 22 48 54 26 
Mail: ajmsl@icloud.com  

Kasserer Sven Møller Jensen 
Bredsig 24 K
8641 Sorring 
Tlf. 61 65 16 16 
Mail: svenmollerjensen@gmail.com    

Sekretær Ingrid Thorsted 
Georg Krügers Vej 248 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86 84 62 27 
Mail: ingridthsilkeborg@icloud.com   

Revisor Hans-Jørgen Hørning 
Hvidgranen 9 
8620 Kjellerup 
Tlf. 27 12 75 95 
Mail: hjhhvidgranen9@gmail.com 

Revisor Steen Konradsen 
Bavnevej 23 
8600 Silkeborg 
Tlf. 40 20 60 55 
Mail: sk@steenkonradsen.dk 

Greta Haagen Jensen 
Kastanievej 9, Salten 
8653 Them 
Tlf. 20 93 16 40 
Mail: greta.haagen@gmail.com 

Katrine Nyholm 
Harbovad 12 
8600 Silkeborg 
Tlf. 23 60 27 97 
Mail: katrine.nyholm@mail.dk

Lene Jensen 
Toldbodgade 5, 2.-2 
8600 Silkeborg 
Tlf. 25 12 09 07 
Mail: lenejensen1412@icloud.com

Kontaktperson Silkeborg Kommune

Ulla Vester
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Tlf. 89 70 18 52
Mail: ulla.vester@silkeborg.dk

Fakta

  • Ældrerådet er et valgt råd, der rådgiver Byrådet i alle sager, der vedrører ældre. Det kan være både store og små sager, f.eks. bygning af plejeboliger, kommunens budgetter, ældre- og sundhedspolitikken, gadelys og meget andet.
  • Det nye ældreråd er valgt fra 2018-2021, og består af 9 medlemmer.

Om Seniorrådet:

  • beskæftiger sig med spørgsmål der har betydning for ældre over 60 år i Silkeborg Kommune
  • er repræsenteret i forskellige udvalg, f.eks. trafik, kost, om/nybygning, mestring og demens
  • seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske forhold og fungerer som kontaktled mellem borgere og byråd i alle spørgsmål, der vedrører ældre
  • seniorrådet har tavshedspligt, og arbejder uafhængigt af tilhørsforhold i partipolitik og ældreorganisationer

Pjecen udkommer i efteråret 2018

23. januar 2020

20. februar 2020

19. marts 2020 (aflyst på grund af corona situationen)

16. april 2020 (aflyst på grund af corona situationen)

20. maj 2020 (aflyst på grund af corona situationen)

11. juni 2020

Juli mødefri

20. august 2020

24. september 2020

22. oktober 2020

19. november 2020