Selvbetjening

Møder, dagsordener og referater

Ungebyrådet har i 2018/19 denne mødeplan. Der er mødepligt til de faste møder.