Selvbetjening

Møder og aktiviteter i Ungebyrådet

Ungebyrådet har i 2018/19 i alt 6 møder. Der er mødepligt til de faste møder.
Se mødeplan, dagsordener, referater og andre aktiviteter her på siden.

Se mødeplanen for Ungebyrådet her: Mødeplan Ungebyrådet

Ungebyrådets møder 2018/2019

Andre aktiviteter i Ungebyrådet

I forbindelse med skolevalget 2019, som folketinget står for, er der ved at blive arrangeret et demokratievent med fokus på unge og demokrati. I forbindelse med det arbejder en arbejdsgruppe i Ungebyrådet på at lave en stand, hvor Ungebyrådet kan fortælle om deres arbejde, komme i snak med andre unge og høre deres demokratiske stemme.

 

 

Ungebyrådet stiller op med 2-3 deltagere i planlægningen af en debataften med fokus på Ungevelfærd.

Det er Lærerforeningen der har inviteret. De er sammen med en række faglige organisationer gået sammen om at sætte fokus på velfærden i Silkeborg. Man gør det over hele landet under navnet: Danmark for velfærd.

 

Debataftenen vil være bygge op med et oplæg, som sætter det hele i gang. Derefter vil der være tre debatrunder, hvor unge, relevante fagpersoner, politikere m.fl. vil komme med deres bud på de emner, vi sætter op. Emnerne kunne eksempelvis være ”Sårbare unge”, ”Ungdomskultur i Silkeborg” og ”Uddannelse og arbejde”.

 

Dato for debataften viden endnu ikke.

Ungebyrådet har arrangeret en inspirationstur til Aalborg den 19. januar. Her skal de mødes med Ungebyrådet i Aalborg og dele erfaringer og blive inspireret af de forskellige måder at arbejde på. Turen kombineres med et besøg på Ungebyringens musikfestival i Aalborg der finder sted netop denne lørdag.