Selvbetjening og tidsbestilling

Møder og aktiviteter i Ungebyrådet

Ungebyrådet har i 2018/19 i alt 6 møder. Der er mødepligt til de faste møder.
Se mødeplan, dagsordener, referater og andre aktiviteter her på siden.

Fællesbillede - Foto fra kommunikation

Se mødeplanen for Ungebyrådet her: Mødeplan Ungebyrådet

Ungebyrådets møder 2018/2019

Andre aktiviteter i Ungebyrådet

I forbindelse med skolevalget 2019, som folketinget står for, er der ved at blive arrangeret et demokratievent med fokus på unge og demokrati. I forbindelse med det arbejder en arbejdsgruppe i Ungebyrådet på at lave en stand, hvor Ungebyrådet kan fortælle om deres arbejde, komme i snak med andre unge og høre deres demokratiske stemme.

 

 

Ungebyrådet stiller op med 2-3 deltagere i planlægningen af en debataften med fokus på Ungevelfærd.

Det er Lærerforeningen der har inviteret. De er sammen med en række faglige organisationer gået sammen om at sætte fokus på velfærden i Silkeborg. Man gør det over hele landet under navnet: Danmark for velfærd.

 

Debataftenen vil være bygge op med et oplæg, som sætter det hele i gang. Derefter vil der være tre debatrunder, hvor unge, relevante fagpersoner, politikere m.fl. vil komme med deres bud på de emner, vi sætter op. Emnerne kunne eksempelvis være ”Sårbare unge”, ”Ungdomskultur i Silkeborg” og ”Uddannelse og arbejde”.

 

Dato for debataften viden endnu ikke.

Ungebyrådet har arrangeret en inspirationstur til Aalborg den 19. januar. Her skal de mødes med Ungebyrådet i Aalborg og dele erfaringer og blive inspireret af de forskellige måder at arbejde på. Turen kombineres med et besøg på Ungebyringens musikfestival i Aalborg der finder sted netop denne lørdag.

Ungebyrådet har som et af sine temaer valgt at sætte fokus på sundhed - nærmere bestemt snus. En af grundene til dette er, at der er flere og flere unge på 16 år der begynder at bruge snus. Ungebyrådets argument for at arbejde med netop snus er at gribe ind tidligt, inden folk starter. Derfor vil de sprede informationen om, hvor sundhedsfarligt snus egentlig er ud til deres egen aldersgrupper (13-15 årige). De har en oplevelse af, at der er meget få der kender konsekvenserne af snus. Derfor vil de forebygge, at de unge overhovedet starter. Argumentet her er, at det altid er nemmere at få folk til ikke at starte end det er, at få folk til at stoppe med noget de først er afhængige af.