Selvbetjening og tidsbestilling

Om Ungebyrådet

Ungebyrådet er unges mulighed for at få indflydelse på deres egen og andre unges hverdag i Silkeborg Kommune. Samtidig får medlemmerne af Ungebyrådet erfaring med demokrati i praksis og øvelse i at argumentere og forhandle.

Ungebyrådet - foto fra kommunikation

Valg til Ungebyrådet 2020 er aflyst!

Tak for udvist engagement omkring Ungebyrådet og interessen for vores lokale demokrati.
Set i lyset af for få opstillede kandidater og COVID-19 situationen må vi desværre se os nødsaget til at aflyse ungebyrådsvalget dette skoleår.
Vi går nu i gang med at udvikle et nyt set-up, som forhåbentligt kan have større interesse for unge mennesker. Vi håber på, at I til den tid vil tage godt imod det. 

Skoleafdelingen v/Team åben skole og praksisfaglighed, PPL

Kort om Ungebyrådet

 • Ungebyrådet består af 17-31 medlemmer mellem 7. klasse og 19 år fra hele kommunen.
 • Medlemmerne bliver valgt ind for ét år ad gangen og afholder møde i byrådssalen seks gange om året.
 • Ungebyrådet kan sætte emner på den politiske dagsorden - både i fagudvalg og i Silkeborg Byråd.

Læs mere om Ungebyrådet

Formålet med Ungebyrådet er dels at styrke demokratiforståelsen hos unge og dels at give unge en mulighed for at opnå politiske resultater.

Ungebyrådet skal styrke unges interesse i og indflydelse på demokratiske beslutninger i Silkeborg Kommune og bidrage til at nuancere den politiske debat.

Silkeborg Ungebyråd lægger sig i naturlig forlængelse af demokratiprojektet ’beSTEM i Silkeborg’, der er Silkeborg Kommunes særlige indsats for at få flere unge til at stemme til folketingsvalg, kommunalvalg og Europaparlamentsvalg.

Læs mere om "beSTEM i Silkeborg"

Ungebyrådets størrelse afhænger af, hvor mange unge der stiller op til valget. Princippet er, at der skal være 10 kandidater mere end det antal personer, der vælges.

Ungebyrådet består altid af et ulige antal medlemmer. Der kan være mindst 17 og højest 31 medlemmer.

 • Hvis flere end 40 kandidater stiller op, vælges 31 unge til Ungebyrådet
 • 39-40 kandidater giver 29 pladser i Ungebyrådet
 • 37-38 kandidater giver 27 pladser i Ungebyrådet
 • 35-36 kandidater giver 25 pladser i Ungebyrådet
 • 33-34 kandidater giver 23 pladser i Ungebyrådet
 • 31-32 kandidater giver 21 pladser i Ungebyrådet
 • 29-30 kandidater giver 19 pladser i Ungebyrådet
 • 27-28 kandidater giver 17 pladser i Ungebyrådet
 • Hvis der er færre end 27 kandidater, oprettes Ungebyrådet ikke.

Det er vigtigt, at unge fra hele kommunen er repræsenteret i Ungebyrådet. Derfor gør vi et stort stykke arbejde for at få unge til at stille op på tværs af hele kommunen.

Medlemmer vælges for ét år ad gangen og kan genvælges indtil de falder for aldersgrænsen.  Valgperioden følger skoleåret med valg til Ungebyrådet i september/primo oktober.

Ungebyrådet holder seks møder om året.

Se Ungebyrådets mødeplan

På det første møde vælger medlemmerne af Ungebyrådet de fire emner, som de vil arbejde med i løbet af året. 

Alle medlemmer kan komme med forslag eller lade sig inspirere af de mange emner, der er blevet diskuteret i undervisningen på skolerne op til valget. Når emnerne er valgt, bruger Ungebyrådet de efterfølgende møder på at diskutere emnerne og sende idéer og forslag videre til Byrådet som indstillinger.

Ungebyrådet kan lave fire indstillinger til Byrådet pr. år.

Læs Ungebyrådets seneste forretningsorden

Det nytter noget

Ungebyrådet gør en forskel i Silkeborg. Blandt andet har en indstilling fra Ungebyrådet om at få et mødested for unge resulteret i, at Silkeborg har fået Ungekulturhuset. Ungebyrådet har også blandt andet fået bevilliget penge til psykologhjælp for unge og samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og skoletandlægerne om at igangsætte en undersøgelse om unges forbrug af snus.

Ungeborgmester og ungeviceborgmestre

Ungebyrådet konstituerer sig selv på deres første møde med en ungeborgmester og to ungeviceborgmestre. De tre udgør i fællesskab ungebyrådets formandskab.

Til denne opgave hører ansvaret for udformning af dagsordener for Ungebyrådets møder, ledelse af Ungebyrådets møder, samt primær kontakt til pressen.

Ungeborgmesteren og viceborgmestrene får god hjælp fra folk fra Skoleafdelingen i kommunen til at planlægge møder m.v. Derudover er Hanne Ahrens, som er direktør i Silkeborg Kommune, sekretær på Ungebyrådets møder.

Borgmesterteamet bestod i 2018/19 af:

 • Ungeborgmester: Frederik Chalmer Rasmussen fra Dybkærskolen
 • Viceborgmester 1: Astrid Abildgaard fra Kornmod Realskole
 • Viceborgmester 2: Sebastian Gustafsson fra Virklund Skole

Alle unge fra 7. klasse til og med 19 år, som har adresse i Silkeborg Kommune, kan stille op til Ungebyrådet.

Arbejdet i Ungebyrådet er din mulighed for at få politisk indflydelse i Silkeborg og få erfaring med politisk arbejde.

Man bliver valgt ind for en periode på et år og skal deltage i Ungebyrådets seks møder i løbet af det år.

Hvis man bliver valgt som ungeborgmester eller ungeviceborgmester kræver det lidt ekstra arbejde. Til gengæld får man endnu mere indflydelse. 

Læs skolechefens brev til forældre om opbakning til Ungebyrådsvalget 2020 

Alle unge fra 7. klasse til og med 19 år, som har adresse i Silkeborg Kommune, kan stille op til Ungebyrådet.

Din stemme er både din mulighed for at være en del af en demokratisk proces og få politisk indflydelse i Silkeborg uden selv at stille op.

Du kan få politisk indflydelse ved at stemme på en kandidat, som vil kæmpe for ting, som du synes kan gøre din og andre unges hverdag bedre.