Selvbetjening og tidsbestilling

Om Ungebyrådet

I Silkeborg Kommunes ungebyråd kan unge, fra 7. klasse og til og med 19 år, få indflydelse på alt, hvad de brænder for.

Ungebyrådet - helt kort

  • Er sammensat af unge fra hele kommunen
  • Kan sætte emner på den politiske dagsorden – både i fagudvalg og i Silkeborg Byråd
  • Holder møde i byrådssalen seks gange om året og får en direktør som sekretær
  • Etableret i 2015
  • Medlemmerne er valgt ind for ét år ad gangen

 

Læs Ungebyrådet forretningsorden her: Forretningsorden 2018 2019

Silkeborg Ungebyråd lægger sig i naturlig forlængelse af demokratiprojektet ’beSTEM i Silkeborg’, der er Silkeborg Kommunes særlige indsats for at få flere unge til at stemme til folketingsvalg, kommunalvalg og Europaparlamentsvalg. 

 

Læs mere om Ungebyrådet

Formålet med Ungebyrådet i Silkeborg er dels, at styrke demokratiforståelsen hos unge og dels, at give unge en mulighed for at opnå politiske resultater.

Ungebyrådet skal styrke unges interesse i og indflydelse på demokratiske beslutninger i Silkeborg Kommune og bidrage til at nuancere den politiske debat.

Valgperiode

Medlemmer vælges for ét år ad gangen og kan genvælges indtil de falder for aldersgrænsen.  Valgperioden følger skoleåret, med valg til ungebyrådet i september / primo oktober.

Valg af ungeborgmester og to viceungeborgmestre:

Ungebyrådet konstituerer sig selv på deres første møde med en ungeborgmester og to ungeviceborgmestre. De tre udgør i fællesskab ungebyrådets formandskab. Til denne opgave hører ansvaret for udformning af dagsordener for ungebyrådets møder, ledelse af ungebyrådets møder, samt primær kontakt til pressen.

Ungeborgmesteren og viceborgmestrene for god hjælp fra folk fra Skoleafdelingen i kommunen til at planlægge møder m.v. Derudover er Hanne Ahrens, som er direktør i Silkeborg Kommune, være sekretær på Ungebyrådets møder.

Borgmesterteamet 2018/2019 består af:

Ungeborgmester: Frederik Chalmer Rasmussen fra Dybkær skole

Viceborgmester 1: Astrid Abildgaard fra Kornmod Realskole

Viceborgmester 2: Sebastian Gustafsson fra Virklund Skole.

 

 

Det er vigtigt, at unge fra hele kommunen er repræsenteret i ungebyrådet. Derfor gøres der et stort stykke arbejde for at få unge til at stille op på tværs af hele kommunen.

Ungebyrådets størrelse afhænger af, hvor mange unge der stiller op til valget. Princippet er, at der skal være 10 kandidater mere end det antal personer, der vælges. Ungebyrådet består altid af et ulige antal medlemmer.

·       Hvis flere end 40 kandidater stiller op, vælges der 31 unge til ungebyrådet

·       Hvis der er 39-40 kandidater, vælges der 29 unge til ungebyrådet

·       37-38 kandidater giver 27 pladser i ungebyrådet

·       35-36 kandidater giver 25 pladser i ungebyrådet

·       33-34 kandidater giver 23 pladser i ungebyrådet

·       31-32 kandidater giver 21 pladser i ungebyrådet

·       29-30 kandidater giver 19 pladser i ungebyrådet

·       27-28 kandidater giver 17 pladser i ungebyrådet

·       Hvis der er færre end 26 kandidater, oprettes ungebyrådet ikke.

Silkeborg Ungebyråd består af 17-31 unge fra 7. klasse til og med 19 år, som har lyst til at få indflydelse på deres egen og andre unges hverdag i Silkeborg Kommune. Samtidig får medlemmerne af ungebyrådet erfaring med demokrati i praksis og øvelse i at argumentere og forhandle.

Ungebyrådet holder seks møder om året. Se ungebyrådets mødeplan. 

På det første møde vælger medlemmerne af ungebyrådet de fire emner, som de vil arbejde med i løbet af året.

Alle medlemmer kan komme med forslag eller lade sig inspirere af de mange emner, der er blevet diskuteret i undervisningen på skolerne op til valget.

Når emnerne er valgt, bruger ungebyrådet de efterfølgende møder på at diskutere emnerne og sende idéer og forslag videre til Byrådet som indstillinger.

Ungebyrådet kan lave fire indstillinger til Byrådet pr. år.

Stil op:

Alle unge fra 7. klasse til og med 19 år, som har adresse i Silkeborg Kommune, kan stille op.

Hvis du bliver valgt, skal du deltage i de seks almindelige møder i ungebyrådet og i introdagen. Vi regner med at du deltager i møderne, men i særlige tilfælde kan man godt melde afbud.

Hvis du bliver ungeborgmester eller viceungeborgmester, kræver det lidt mere arbejde. Til gengæld lærer du rigtig meget og får meget indflydelse.
 
Stem:

Alle unge fra 7. klasse til og med 19 år med adresse i Silkeborg Kommune kan stemme til ungebyrådsvalget via en personlig kode. Koden bliver enten tilsendt eller udleveret i klassen, afhængig af hvilken skole, du går på.

Valget er digitalt, og du kan stemme fra både computer, tablet og telefon ved at følge vejledningen på skærmen.