Selvbetjening og tidsbestilling

Temaer Ungebyrådet arbejder med

Ungebyrådet vælger hvert år 4 temaer, som danner rammen for Ungebyrådets arbejde. Et arbejde der kan ende ud i konkrete indstillinger til Byrådet og de politiske udvalg.

Ungebyråd

Ungebyrådet vælger på første Ungebyrådsmøde de temaer der skal danne grundlag for deres arbejde gennem året. Det er altså disse temaer, som de skal arbejde i dybden med på Ungebyrådsmøderne og som kan ende med konkrete indstillinger til politikerne.

 

Ungebyrådet får mulighed for at sende op til fire indstillinger videre til politisk behandling i enten fagudvalg eller byråd.

 

Silkeborg byråd afholder forud for hvert ordinært byrådsmøde et offentligt dialogmøde. Ungeborgmesteren eller en viceungeborgmester præsenterer ungebyrådets indstillinger for byrådet efterhånden som ungebyrådet lægger sig fast på dem.

De overordnede temaer Ungebyrådet har valgt at arbejde med

I år har vi i ungebyrådet arbejdet meget med sundhed - og mere specifikt med snus. Vi synes snus er et meget ubelyst rusmiddel, som vi godt har kunnet tænke os at udforske mere. En af grundene til dette er, at der er flere og flere unge på 16 år der begynder at bruge snus. Ungebyrådets argument for at arbejde med netop snus er at gribe ind tidligt, inden folk starter.

 

Vi har i løbet af året haft flere møder med Kræftens Bekæmpelse, hvor vi er endt ud i at have skrevet en partnerskabsaftale med direktøren, Jesper Fisker. Derudover har vi påbegyndt en undersøgelse om snus i Silkeborg. Her vil vi i samarbejde med tandplejen i Silkeborg arbejde på at få lavet en undersøgelse om hvor populært snus er i Silkeborg. Undersøgelsen forventes påbegyndt før sommerferien - og klar til at blive analyseret af det næste ungebyråd efter ferien.

 

For at sikre et fokus på netop snus kontakter ungebyrådet skolebestyrelserne i Silkeborg Kommune for at opfordre dem til at behandle snus på lige fod med alkohol og rygning og dermed få belyst forældre, SSP m.m. om problematikken.

Silkeborg Ungebyråd har ligesom de tidligere ungebyråd valgt at sætte fokus på kollektiv trafik. Dette for at bakke op om og sikre, at der fortsat kæmpes for at sikre de bedste muligheder for kollektiv trafik til børn og unge. Derfor har Ungebyrådet anbefalet byrådet at kigge på to elementer: 

1.   Sænke priserne på busser for Børn og unge.

2.   Kigge på problematikken omkring busser og skolens ringetider, som passer meget dårligt sammen i dag.

 

Sænke priserne på busser for børn og unge

Man regnes som voksen fra man er 16 år, men det er ungebyrådets opfattelse, at det bør ændres, så man først betaler voksenpris fra man fylder 18. Derved vil priserne være de samme for alle i grundskolen, samt man tæller først som voksen når man også er berettiget SU. Herudover anbefaler Silkeborg Ungebyråd at også priserne på børnebilletter sænkes. Det vurderes, at flere vil tage bussen, hvis billetprisen var billigere. Et sådan tiltag vil derfor kunne støtte op om unges sociale aktiviteter – også på tværs af kommunen.

 

Busser skal tilpasses skolernes ringetider og/eller omvendt – at skolernes tilpasser ringetider til bustider

Ungebyrådet anbefaler politikerne at se på, hvordan bussernes køreplaner kan koordineres med skolernes mødetidspunkter og omvendt. Der bør maksimalt være 30 min. ventetid på at komme med offentlig transport efter skole.

Som det er i dag er der nogle skoler, hvor ringetider og busplaner passer så dårligt at ventetiden på en bus hjem fra skole er omkring en time. En løsning kunne være, at der på skolerne blive lavet en politik om, at man tilpasser ringetider til

busafgange.

Genindførelse af fritidspas

Ungebyrådet har som et af fire temaer arbejdet med kultur og fritid. Deriblandt har vi drøftet det forhenværende fritidspas. Vi mener at alle børn - og unge bør have lige mulighed for at gå til en fritidsaktivitet.

 

Fritidsaktiviteter i fritiden kan styrke:

● Selvværd

● Socialt netværk

● Mentale pauser

● Individuelle karakterer

● Samarbejdsevner

● Fysisk og psykisk sundhed

● Indlæringsevner

 

Deltagelse i fritidsaktiviteter betyder også medlemskab i fællesskab, ikke mindst for unge med særlige udfordringer, eller unge fra udsatte familier, de har ofte særligt brug for at deltage i fællesskaber med andre børn og unge.

 

Ungebyrådet har derfor anbefalet byrådet, at fritidspasset bliver genindført.

 

Livreddere ved større søer

Ungebyrådet har anbefalet byrådet at drøfte indførelse af livreddere ved nogle af de større søer i Silkeborg. Formålet er at skabe en øget sikkerhed for børn, unge og familier der bader i søerne, samt skabe flere fritidsjob for unge. Tanken er nemlig, at det er unge studerende der varetager disse jobs. Det ses eksempelvis ved havnebadet på Aarhus Ø, hvor det primært er studerende der er uddannet livreddere, som har livreddervagterne der. Det er planen at der ikke skal være livreddere hele tiden, men at der er livreddere i et specifikt tidsrum hver dag, for eksempel fra 15-18 og/eller i weekenderne.

Ungebyrådet har indstillet tre underpunkter indenfor temaet skolerelaterede emner til Børne-og Ungeudvalget. Her kan I læse de tre forskellige underpunkter, hvor vi som Ungebyråd gerne vil ytre vores holdning til den problematik der opleves og dermed anbefale Børne-og Ungebyrådet, at de tager det op til drøftelse.

 

IT-udfordringer på Silkeborg Kommunes folkeskoler

Vi fra ungebyrådet mener, at der er store problemer med IT på folkeskolerne, hvilket forstyrrer undervisningen i høj grad.

Først og fremmest er der mangel på viden omkring brugen af IT både for elever og lærere. Det skaber utroligt meget spildtid, da lærere eller elever ofte skal til et andet undervisningslokale, for at finde en lærer der ved noget om IT. Der er ofte også mangel på velfungerende IT på skolerne, og netværk der ikke virker.

Vi mener helt klart at en af løsningerne på problemet bl.a. er at undervise elever og ikke kun lærere omkring brugen af IT.

Denne IT-undervisning af elever bør foretages af en lærer der ved en masse om emnet. Undervisningen kunne bl.a. indeholde generel brug af IT, Hvad gør man, hvad gør man ikke, kildekritik mm, og også undervisning i det IT-udstyr skolen sætter til rådighed. Alle disse punkter er enormt vigtige, og nogle man kan tage med sig hele livet.

Skoleinventar

Alle medlemmer af Silkeborg Ungebyråd er selv folkeskoleelever. Derfor mærker vi på egen krop hver dag, hvor dårligt inventaret i folkeskolen er. Inventaret i et klasselokale burde ikke hæmme læringen hos elever. Bordene er ikke indstillet i den rigtige højde i forhold til eleverne og vipper så det forstyrrer undervisningen. Folkeskoleelever i overbygningen har skoledage der er 7-8 timer lange og derfor har man brug for at kunne sidde behageligt. Så man hverken får ondt i ryggen eller på anden måde bliver irriteret af inventaret. Stolene som eleverne sidder på burde være behagelige nok, til at man kan sidde på dem i 2 til 3 timer ad gangen. For at det kan lade sig gøre at sidde stille på en stol i så lang tid, er der nødt til at være en form for polstring i sædet. Silkeborg ungebyråd føler, at inventaret i folkeskolerne tit er til hindring for elevernes indlæring.

 

Madboder

 

Skoledagene er blevet længere og energiniveauet falder sidst på dagen. Her er der meget fokus på aktivitet i undervisning og pauser – men man må ikke glemme en ligeså vigtig faktor; nemlig vores kost. I dag er det meget normalt at tage op til den lokale købmand i pauserne, for at købe frokost. Desværre opleves det, at langt de fleste ikke smider sunde og nærende ting op på kassebåndet. Sodavand, kage og slik giver som I nok ved, ikke energi, som holder resten af dagen – og det ender ud i trætte skoleelever. På nogle skoler resulterer dette i, at man laver totalforbud mod at forlade skolens grund – og derfor også forbyder eleverne at købe frokost ved den lokale købmand. Dette kan så ende ud i at nogle skoleelever ikke får frokost – og det gavner på ingen måde deres skolegang. Vi vil derfor som ungebyråd gerne sikre, at alle elever i Silkeborg kommune får muligheden for at få nærende kost som holder hele dagen. Vi vil derfor opfordre Børne- og Ungeudvalget til at kigge på at få lavet en form for madservice på skolerne.