Selvbetjening og tidsbestilling

Temaer Ungebyrådet arbejder med

Ungebyrådet vælger hvert år 4 temaer, som danner rammen for Ungebyrådets arbejde. Et arbejde der kan ende ud i konkrete indstillinger til Byrådet og de politiske udvalg.

Ungebyrådet vælger på første Ungebyrådsmøde de temaer der skal danne grundlag for deres arbejde gennem året. Det er altså disse temaer, som de skal arbejde i dybden med på Ungebyrådsmøderne og som kan ende med konkrete indstillinger til politikerne.

 

Ungebyrådet får mulighed for at sende op til fire indstillinger videre til politisk behandling i enten fagudvalg eller byråd.

 

Silkeborg byråd afholder forud for hvert ordinært byrådsmøde et offentligt dialogmøde. Ungeborgmesteren eller en viceungeborgmester præsenterer ungebyrådets indstillinger for byrådet efterhånden som ungebyrådet lægger sig fast på dem.

De overordnede temaer Ungebyrådet har valgt at arbejde med

Nærmere informationer kommer når Ungebyrådet påbegynder arbejdet med dette tema. 

 

Nærmere informationer kommer når Ungebyrådet påbegynder arbejdet med dette tema

Nærmere informationer kommer når Ungebyrådet påbegynder arbejdet med dette tema. Herunder også en indsnævring af emnet.

Nærmere informationer kommer når Ungebyrådet påbegynder arbejdet med dette tema.