Selvbetjening og tidsbestilling

Europa-Parlamentsvalg

Søndag 26. maj 2019 afholdtes valg til Europa-Parlamentet.

Valget holdes hvert femte år i EU's medlemsstater.

I Danmark skal der vælges 14 af de i alt 705 medlemmer.

Læs mere om valg til Europa-Parlamentet

Her kan du se resultatet af Europa-Parlamentsvalget 2019 i Nordkredsen

Her kan du se resultatet af Europa-Parlamentsvalget 2019 i Sydkredsen

Resultatet fra tidligere valg kan ses her

Fold boksene ud og læs mere om valget

For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget skal du:

Være fyldt 18 år og derudover enten:

    • være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark eller i et af de andre EU-lande eller 
    • være statsborger i et af de øvrige EU-lande og have fast bopæl i Danmark eller registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke stemmeret til Europa-Parlamentet. Hvis der er tale om midlertidigt ophold kan personer under visse betingelser bevare stemmeretten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Ovennævnte gælder dog ikke for udlændinge, der er udvist ved endelig dom eller ved endelig afgørelse.

Læs mere om stemmeret 

Læs mere om udlandsdanskeres valgret

Har du brug for at brevstemme?
Du har mulighed for at stemme pr. brev fra og med mandag 15. april 2019 til og med 23. maj 2019. Du kan stemme i en hvilken som helst kommune i hele landet – uanset hvor du bor.

I Silkeborg Kommune kan du brevstemme ved at møde op på Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag-tirsdag fra kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 10-14.

Borgerservice har ekstra åbent for brevstemmeafgivning lørdagene 11. og 18. maj fra kl. 9.30-13.30 samt torsdag 23. maj fra kl. 9.

Du skal medbringe legitimation - f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas, og du skal oplyse din fødselsdato.

Et af stemmerummene er forsynet med en meget stærk lup og LED-lampe. Der vil endvidere være adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Endvidere vil der på afstemningsdagen 26. maj 2019 være adgang til en meget stærk lup og LED-lampe på alle afstemningsstederne, og i Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.


Har du brug for at brevstemme i hjemmet?
Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem og stemme 26. maj 2019, kan du brevstemme i dit eget hjem.

Du skal søge om at stemme i dit eget hjem. Det gør du ved at udfylde og aflevere en særlig blanket til Borgerservice.

Bor du på plejehjem, skal du ikke søge om at få lov at stemme i dit eget hjem, idet dit plejehjem automatisk får besøg af brevstemmemodtagere. Plejepersonalet kan oplyse, hvornår dit plejehjem får besøg.

Blanketten kan du udskrive her, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03.

Det er først fra og med  28. april 2019 du kan aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg.  Blanketten skal afleveres senest 14. maj kl. 18.00. Borgerservice har denne dag åbent til kl. 18.00.

Der gøres opmærksom på, at der på afstemningsdagen 26. maj 2019 vil være adgang til en meget stærk lup og LED-lampe på alle afstemningsstederne, og i Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Blanket til anmodning om brevstemme i eget hjem 

Læs mere om brevstemmeafgivning 

Læs vejledning til vælgere om brevstemmeafgivning

Afstemningsstedet vil fremgå af det valgkort, der bliver udsendt til samtlige vælgere.

I Silkeborg Kommune er der følgende afstemningssteder: 

Alderslyst: Alderslysthallen, Nylandsvej 16 

Ans: Ans Idræts & Kulturcenter, Ans Søpark 30 

Balle: Balleskolen, Balle Kirkevej 120

Bryrup: Bryrup Skole, Skolevej 14

Buskelundskolen: Buskelundhallen, Buskelundtoften 3A

Funder: Funderhallen, Funder Skolevej 7A

Fårvang: Skovhuset, Hedevej 1

Gjern: Gjern Skole, Søndergade 17 

Gjessø: Gjessø Skole, Brandevej 6

Grauballe: Grauballe Forum, Grønbækvej 22A

Gødvad: Gødvadhallen, Arendalsvej 91

Hjøllund: Hjøllund Hallen, Vejlevej 15

JYSK arena: JYSK arena, hal B, Ansvej 114

Kjellerup: Arena Midt, Hasselvej 15

Kragelund: Kragelund Hallen, Frederiksdalvej 9D

Langsøskolen: Langsøhallen, Hejrevej 25

Lemming: Lemming Forsamlingshus, Lemming Skolevej 10B

Linå: Linå Forsamlingshus, Linå Bygade 5

Lysbro: Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14

Resenbro: Resenbrohallen, Skellerupvej 16

Sejling: Sejling Forsamlingshus, Ebstrupvej 6

Sejs: Multihuset, Julsøvej 126

Sjørslev: Sjørslev Sognegård, Sognegårdsvej 41

Sorring: STIF Hallen, Skolebakken 16

Them: Toftebjerg - Them Bibliotek & Medborgerhus, Røllikevej 3

Thorning: Thorning Forsamlingshus, Blichersvej 35

Vestergadehallen: Vestergadehallen, Vestergade 80

Vinderslev: Vinderslev Forsamlingshus, Vinderslevvej 30

Virklund: Virklund Fritidscenter, hal 1, Paradisvænget 1A

Voel: Voel Hallerne, hal 1, Sorringvej 28

Vælgere fra afstemningsområderne Gjern, Grauballe, JYSK arena, Kjellerup, Kragelund, Sorring, Virklund og Voel skal være opmærksom på, at afstemningsstedet er flyttet.

I Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg er der adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Såfremt du vurderer, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har brug for et mere tilgængeligt afstemningssted end det, du er tilknyttet, har du mulighed for at søge om at blive overført til et andet afstemningssted. Læs mere i boksen om "Mulighed for ændret afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed".

 
 

Som udgangspunkt er der på alle afstemningssteder mulighed for alle borgere, dvs. også kørestolsbrugere at komme i stemmelokalet.

På nær i Hjøllund Hallen er der alle steder opsat handicapvenlige stemmebokse, som er tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede.

Hvis du - mod forventning - ikke mener, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at benytte det afstemningssted, som du er tilknyttet, kan du via en særlig blanket søge om at blive overført til et andet afstemningssted, som er mere tilgængeligt.

Der gøres opmærksom på, at i Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der være adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere. 

Blanketten kan du udskrive her, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03. Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg, så de har den senest 16. maj 2019 kl. 12.00. Blanketten kan tidligst indgives 28. april 2019.

Blanket til ansøgning om overførsel til andet afstemningssted.

Valgkort udsendes til alle vælgere, der har stemmeret ved Europa-Parlamentsvalget

Hvis du har stemmeret og ikke har modtaget dit valgkort senest tirsdag 21. maj 2019, skal du henvende dig i Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag-tirsdag fra kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 10-14
eller på tlf. 89 70 20 03.

Mener du, at der er fejl på valgkortet, skal du også kontakte Borgerservice, så fejlen kan blive rettet.

Valgkortet skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed, dato for valget samt det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

Du skal medbringe valgkortet, når du på valgdagen møder op for at stemme.

Hvis du ikke har valgkortet med, skal du vise legitimation – f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Du skal oplyse din fødselsdato.

Læs mere om valgkort

Har du behov for hjælp til at stemme?

Du kan få hjælp til at stemme, hvis du på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge dig ind i stemmelokalet eller stemmerummet.

Hjælp kan ydes ved personlig bistand og ved brug af hjælpemidler, der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen. Du kan også få hjælp, hvis du sidder i en bil parkeret ved afstemningsstedet.

Hjælpen kan ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan dog forlange, at en af hjælperne skal være en person, som du selv har valgt. Endelig kan du forlange, at hjælpen kun ydes af en person, som du selv har valgt. I sidste tilfælde skal to betingelser være opfyldt: Du skal udtrykkeligt og utvetydigt give besked om, at du ønsker hjælp og ønsket skal være begrundet i en "umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse".

Du kan kun få hjælp til at afkrydse selve stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig, utvetydigt kan tilkendegive, hvordan du ønsker at stemme.

Hvis du ønsker hjælp, skal du give besked til valgstyrerne på afstemningsstedet.

Ved Europa-Parlamentsvalget sørger byrådet for en række opgaver. Der er også en særlig valgbestyrelse, som bl.a. skal tage sig af følgende opgaver: 

  • Sørge for trykning af stemmesedler og opslag
  • Modtage indberetning på valgaftenen fra de enkelte afstemningssteder
  • Foretage fintælling senest dagen efter valgdagen

Valgbestyrelsen i Silkeborg Kommune består af:

Borgmester Steen Vindum, formand
Suppleant: Flemming Heiberg

Søren Kristensen, næstformand
Suppleant: Lars Hansen

Rune Dreier Kristensen
Suppleant: Kim N. Barslund

Martin Jakobsen 
Suppleant: Gitte Willumsen

Harry Madsen
Suppleant: Kuno Danielsen

Læs mere om valgbestyrelse

Kandidater

Kandidater til valget kan opstilles af de partier, der har ret til at deltage i valg til Europa-Parlamentet.

Kandidatlister til Europa-Parlamentsvalg skal indleveres til økonomi- og indenrigsministeren senest fire uger før valgdagen.

En kandidatliste kan tidligst indleveres seks uger før valgdagen. Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er godkendt af økonomi- og indenrigsministeren.

Hvert parti kan kun indlevere én kandidatliste, og hver kandidatliste må højst indeholde navne på 20 kandidater.

Læs mere om opstilling som kandidat

På alle afstemningssteder er der en række valgstyrere og tilforordnede vælgere, som har ansvaret for valgets gennemførelse.

De får alle tilsendt en vejledning, som beskriver deres opgaver.

Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere udpeges primært af de politiske partier, som er repræsenteret i byrådet. De udpegede suppleres med tilforordnede vælgere udpeget fra administrationen.

Vejledning for valgstyrere og tilforordnede

Pixi-udgave

Via dette link kan du læse mere om reglerne for ophængning af valgplakater.