Selvbetjening og tidsbestilling

Ved et folketingsvalg vælger den danske befolkning, hvem der skal være medlemmer af Folketinget.

Der vælges 179 medlemmer, og der skal være folketingsvalg mindst hvert 4. år. 

Silkeborg Kommune er delt i to opstillingskredse: Nordkredsen og Sydkredsen.

Nordkredsen består af følgende afstemningsområder:
Ans, Funder, Fårvang, Gjern, Grauballe, Gødvad, Kjellerup, Kragelund, Lemming, Linå, Resenbro, Sejling, Sejs, Sjørslev, Sorring, Thorning, Vinderslev og Voel.

Sydkredsen består af følgende afstemningsområder:
Alderslyst, Balle, Bryrup, Buskelund, Gjessø, Hjøllund, JYSK arena, Langsøskolen, Lysbro, Them, Vestergadehallen, Virklund.

Her kan du se resultatet af Folketingsvalget 2019 i Nordkredsen

Her kan du se resultatet af Folketingsvalget 2019 i Sydkredsen

Resultatet fra tidligere valg kan ses her

 

Fold boksene ud og læs mere om valget

For at kunne stemme til Folketingsvalget skal du: 

  • være fyldt 18 år
  • være dansk statsborger
  • have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
      

Hvis du er under værgemål med fratagelse af din retlige handleevne efter værgemålsloven §6 (tidligere kaldt "umyndiggjort"), har du ikke stemmeret. 

Ovennævnte gælder dog ikke for udlændige, der er udvist ved endelig dom og ved endelig afgørelse.

Læs mere om stemmeret 

Er du bosiddende i Silkeborg Nordkredsen, dvs. i en af afstemningsområderne:

Ans, Funder, Fårvang, Gjern, Grauballe, Gødvad, Kjellerup, Kragelund, Lemming, Linå, Resenbro, Sejling, Sejs, Sjørslev, Sorring, Thorning, Vinderslev og Voel

kan du se her, hvem du kan stemme på.

Kandidatliste Silkeborg Nordkredsen

Er du bosiddende i Silkeborg Sydkredsen, dvs. i en af afstemningsområderne:

Alderslyst, Balle, Bryrup, Buskelund, Gjessø, Hjøllund, JYSK arena, Langsøhallen, Lysbro, Them, Vestergade eller Virklund

kan du se her, hvem du kan stemme på.

Kandidatliste Silkeborg Sydkredsen

 

 

 

Har du brug for at brevstemme?
Du har mulighed for at stemme pr. brev fra og med 15. maj til og med 1. juni 2019. Du kan stemme i en hvilken som helst kommune i hele landet – uanset hvor du bor.

I Silkeborg Kommune kan du brevstemme ved at møde op på Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag-tirsdag fra kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 10-14.

Borgerservice vil have ekstra åbent for brevstemmeafgivning lørdagene 18. maj og 25. maj fra kl. 9.30-13.30, fredag 31. maj fra kl. 10-14 og lørdag 1. juni fra kl. 9-16.

Du skal medbringe legitimation - f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas, og du skal oplyse din fødselsdato.

Et af stemmerummene er forsynet med en meget stærk lup og LED-lampe. Der vil endvidere være adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Endvidere vil der på selve afstemningsdagen være adgang til en meget stærk lup og LED-lampe på alle afstemningsstederne, og i Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.


Har du brug for at brevstemme i hjemmet?
Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem og stemme på selve afstemningsdagen, kan du brevstemme i dit eget hjem.

Du skal søge om at stemme i dit eget hjem. Det gør du ved at udfylde og aflevere en særlig blanket til Borgerservice.

Bor du på plejehjem, skal du ikke søge om at få lov at stemme i dit eget hjem, idet dit plejehjem automatisk får besøg af brevstemmemodtagere. Plejepersonalet kan oplyse, hvornår dit plejehjem får besøg.

Blanketten vil du kunne udskrive her, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03.

Du kan sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg.  Blanketten skal afleveres senest 24. maj 2019 kl. 18.00. Borgerservice har denne dag åbent til kl. 18.00.

Kandidatlister og kandidaternes navne foreligger først senere. 

Der gøres opmærksom på, at der på selve afstemningsdagen vil være adgang til en meget stærk lup og LED-lampe på alle afstemningsstederne, og i Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Blanket til anmodning om brevstemme i eget hjem. 

Læs mere om at brevstemme.

Læs vejledning til vælgere om brevstemmeafgivning.

 

 

 

Afstemningsstedet vil fremgå af det valgkort, der bliver udsendt til samtlige vælgere.

I Silkeborg Kommune vil der være følgende afstemningssteder: 

Alderslyst: Alderslysthallen, Nylandsvej 16

Ans: Ans Idræts & Kulturcenter, Ans Søpark 30 

Balle: Balleskolen, Balle Kirkevej 120

Bryrup: Bryrup Skole, Skolevej 14

Buskelund: Buskelundhallen, Buskelundtoften 3A

Funder: Funderhallen, Funder Skolevej 7A

Fårvang: Skovhuset, Hedevej 1

Gjern: Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6

Gjessø: Gjessø Skole, Brandevej 6

Grauballe: Grauballe Forum, Grønbækvej 22A

Gødvad: Gødvadhallen, Arendalsvej 91

Hjøllund: Hjøllund Hallen, Vejlevej 15

JYSK arena: JYSK arena, hal A, Ansvej 114

Kjellerup: Arena Midt, Hasselvej 15

Kragelund: Kragelund Hallen, Frederiksdalvej 9D

Langsøskolen: Langsøhallen, Hejrevej 25

Lemming: Lemming Forsamlingshus, Lemming Skolevej 10 B

Linå: Linå Forsamlingshus, Linå Bygade 5

Lysbro: Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14

Resenbro: Resenbrohallen, Skellerupvej 16

Sejling: Sejling Forsamlingshus, Ebstrupvej 6

Sejs: Multihuset, Julsøvej 126

Sjørslev: Sjørslev Sognegård, Sognegårdsvej 41

Sorring: Sorring Forsamlingshus, Hovedgaden 21

Them: Toftebjerg - Them Bibliotek & Medborgerhus, Røllikevej 3

Thorning: Thorning Forsamlingshus, Blichersvej 35

Vestergadehallen: Vestergadehallen, Vestergade 80

Vinderslev: Vinderslev Forsamlingshus, Vinderslevvej 30

Virklund: Virklund Fritidscenter, hal 1, Paradisvænget 1A

Voel: Voel Forsamlingshus, Sorringvej 26


I Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg er der adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Såfremt du vurderer, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har brug for et mere tilgængeligt afstemningssted end det, du er tilknyttet, har du mulighed for at søge om at blive overført til et andet afstemningssted. Læs mere i boksen om "Mulighed for ændret afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed".

Som udgangspunkt er der på alle afstemningssteder mulighed for alle borgere, dvs. også kørestolsbrugere at komme i stemmelokalet.

På nær i Hjøllund Hallen er der alle steder opsat handicapvenlige stemmebokse, som er tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede.

Hvis du - mod forventning - ikke mener, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at benytte det afstemningssted, som du er tilknyttet, kan du via en særlig blanket søge om at blive overført til et andet afstemningssted, som er mere tilgængeligt.

Der gøres opmærksom på, at i Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der være adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere. 

Blanketten kan du udskrive her, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03. Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg, så de har den senest 28. maj 2019 kl. 12.00. 

Blanket til ansøgning om overførsel til andet afstemningssted

Valgkort udsendes til alle vælgere, der har stemmeret ved Folketingsvalget 

Hvis du har stemmeret og ikke har modtaget dit valgkort senest 5 dage før valgdagen, dvs. senest 31. maj 2019, skal du henvende dig i Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag-tirsdag fra kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 10-14
eller på tlf. 89 70 20 03.

Mener du, at der er fejl på valgkortet, skal du også kontakte Borgerservice, så fejlen kan blive rettet.

Valgkortet skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed, dato for valget samt det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

Du skal medbringe valgkortet, når du på valgdagen møder op for at stemme.

Hvis du ikke har valgkortet med, skal du vise legitimation – f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Du skal oplyse din fødselsdato.

Læs mere om valgkort.

Har du behov for hjælp til at stemme?

Du kan få hjælp til at stemme, hvis du på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge dig ind i stemmelokalet eller stemmerummet.

Hjælp kan ydes ved personlig bistand og ved brug af hjælpemidler, der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen. Du kan også få hjælp, hvis du sidder i en bil parkeret ved afstemningsstedet.

Hjælpen kan ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan dog forlange, at en af hjælperne skal være en person, som du selv har valgt. Endelig kan du forlange, at hjælpen kun ydes af en person, som du selv har valgt. I sidste tilfælde skal to betingelser være opfyldt: Du skal udtrykkeligt og utvetydigt give besked om, at du ønsker hjælp og ønsket skal være begrundet i en "umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse".

Du kan kun få hjælp til at afkrydse selve stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig, utvetydigt kan tilkendegive, hvordan du ønsker at stemme.

Hvis du ønsker hjælp, skal du give besked til valgstyrerne på afstemningsstedet.

Ved Folketingsvalget sørger byrådet for en række opgaver. Der er også en særlig valgbestyrelse, som bl.a. skal tage sig af følgende opgaver: 

  • Sørge for trykning af stemmesedler og opslag
  • Modtage indberetning på valgaftenen fra de enkelte afstemningssteder
  • Foretage fintælling senest dagen efter valgdagen

Valgbestyrelsen i Silkeborg Kommune består af: 
 
Borgmester Steen Vindum, formand
Suppleant: Flemming Heiberg

Søren Kristensen, næstformand
Suppleant: Lars Hansen

Rune Dreier Kristensen
Suppleant: Kim N. Barslund

Martin Jakobsen 
Suppleant: Gitte Willumsen

Harry Madsen
Suppleant: Kuno Danielsen


Læs mere om valgbestyrelse

 

Kandidater

Ved Folketingsvalg kan man opstille enten som kandidat for et opstillingsberettiget parti eller som kandidat uden for partierne.

Kandidater til valget kan opstilles af de partier, der har ret til at deltage i valg til Folketinget.

Kandidatlister til Folketingsvalg skal indleveres til Anmeldelsesmyndigheden/Statsforvaltningen.

En kandidatliste kan tidligst indleveres, når valget er udskrevet. Seneste frist for anmeldelse af kandidater er kl. 12 elleve dage før valgdagen. Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

På alle afstemningssteder er der en række valgstyrere og tilforordnede vælgere, som har ansvaret for valgets gennemførelse.

De får alle tilsendt en vejledning, som beskriver deres opgaver. 

Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere udpeges primært af de politiske partier, som er repræsenteret i byrådet. De udpegede suppleres med tilforordnede vælgere udpeget fra administrationen.

Vejledning for valgstyrere og tilforordnede

Pixi-udgave

Via dette link kan du læse mere om reglerne for opsætning af valgplakater.