Selvbetjening og tidsbestilling

beSTEM i Silkeborg - et demokratiprojekt

Silkeborg Kommune har ved alle valg siden 2013 gennemført demokratiprojektet ’beSTEM’ for at øge valgdeltagelsen og sikre et sundt demokrati.
Følg linket nedenfor til informationer om europaparlamentsvalget 2019.

Se hjemmeside om europaparlamentsvalget 2019: beSTEM i EU - EU i Silkeborg

Valgdeltagelsen er et af de vigtigste tegn på sundheden i et demokrati. Gennem valgdeltagelsen viser vælgerne, i hvilken grad de bruger deres demokratiske ret i det repræsentativt demokrati.

Siden 2013 har Silkeborg derfor arbejdet for at styrke demokratiet ved at øge valgdeltagelsen ved samtlige valg og folkeafstemninger gennem demokratiprojektet ’beSTEM’ med opfordringen ”Vi stemmer! Gør du?”.

Det er sket med viden fra valgforskning og adfærdsforskning og med værktøjer som social proof, kærlige skub (nudging), aktiverende leg (gamification) og involverende, brugerdrevne oplevelser.

Opmærksomheden og påvirkningen har været med til at få flere til at stemme. Det er vigtigt for et sundt demokrati. 

Folketingsvalget 2019

Fra valgforskning ved Københavns Universitet ved vi, at en række befolkningsgrupper generelt har en lav valgdeltagelse ved valgene. Især nydanskere og borgere uden for arbejdsmarkedet stemmer markant mindre end gennemsnittet. "BeSTEM i Folketinget” opfordrer derfor kontanthjælpsmodtagere, unge på ungeydelse og nydanskere til at stemme ved Folketingsvalget i 2019. 

EU-valget 2019

Målet med "beSTEM i EU – EU i Silkeborg" er at fastholde stemmeprocenten for alle aldersgrupper i forhold til valget i 2004 (2009 var rekordår på grund af folkeafstemningen om tronfølgerloven). 
Læs mere om beSTEM i EU – EU i Silkeborg

Kommunalvalget 2017

'beSTEM i Silkeborg 2017' havde fokus på at få især unge under 30 år til at vælge stemmeboksen fremfor sofaen til kommunalvalget. Det skete ved hjælp af rollemodeller, social proof og viden fra valgforskning og adfærdsforskning.

Læs mere om beSTEM i Silkeborg 2017

Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015

Indsatsen var målrettet alle borgere i kommunen, da EU-spørgsmål generelt har en lav interesse i befolkningen. Der blev blandt andet anvendt sms-påmindelser, baseret på adfærdsforskning og dokumenteret effekt fra valgforskningen, samt digital post til 600 førstegangsvælgere, information om afstemningen og testimonials fra kendte borgere. Resultat: Valgdeltagelsen i Silkeborg Kommune lå på 74,6 %, svarende til 2,6 %-point højere end landsgennemsnittet på 72,0 %.

Læs mere om beSTEM i EU - Folkeafstemning om retsforbeholdet

Folketingsvalget 2015 

Fra valgforskning ved Københavns Universitet ved vi, at en række befolkningsgrupper generelt har en lav valgdeltagelse ved valgene. Især nydanskere og marginaliserede fra arbejdsmarkedet stemmer markant mindre end gennemsnittet.

"BeSTEM i Folketinget” var derfor en opfordring til kontanthjælpsmodtagere og nydanskere om at stemme ved Folketingsvalget i 2015.
Læs mere om beSTEM i Folketinget

EU-valget 2014

Målet med "beSTEM i EU – EU i Silkeborg" var at fastholde stemmeprocenten for alle aldersgrupper i forhold til valget i 2004 (2009 var rekordår på grund af folkeafstemningen om tronfølgerloven).
Læs mere om beSTEM i EU – EU i Silkeborg

Kommunalvalget 2013

beSTEM udsprang i første omgang af et ønske om at få flere unge til at stemme til kommunalvalget. Over halvdelen af vælgerne under 30 år foretrak sofaen frem for valglokalet ved valget i 2009.
Målet var at få landets højeste stemmeprocent for aldersgruppen.
Læs mere om beSTEM i Silkeborg ved kommunalvalget