Selvbetjening og tidsbestilling

beSTEM i Silkeborg - et demokratiprojekt

Silkeborg Kommune har ved alle valg i perioden 2013-2017 gennemført demokratiprojekter under navnet ’beSTEM’ for at øge valgdeltagelsen i forskellige målgrupper.

Hvordan får man flere unge til at stemme til kommunalvalget? Hvordan fastholder man stemmeprocenten til europaparlamentsvalget og ved folkeafstemninger?

Og hvordan bliver nydanskere og borgere på kontanthjælp også aktive vælgere ved Folketingsvalget? Vi udviklede konceptet; beSTEM.

I demokratiprojektet beSTEM undersøger vi, om man gennem viden fra forskningen og med et kærligt skub  (nudging), aktiverende leg (gamification) og involverende, brugerdrevne oplevelser kan få flere til at vælgere ind stemmeboksen.
Opmærksomheden og påvirkningen har sammen med andre faktorer påvirket valgdeltagelsen positivt. 

Kommunalvalget 2017

'beSTEM i Silkeborg 2017' havde fokus på at få især unge under 30 år til at vælge stemmeboksen fremfor sofaen til kommunalvalget. Det skete ved hjælp af rollemodeller, social proof og viden fra valgforskning og adfærdsforskning.

Læs mere om beSTEM i Silkeborg 2017

Folketingsvalget 2015

Fra valgforskning ved Københavns Universitet ved vi, at en række befolkningsgrupper generelt har en lav valgdeltagelse ved valgene. Især nydanskere og marginaliserede fra arbejdsmarkedet stemmer markant mindre end gennemsnittet.

"BeSTEM i Folketinget” var derfor en opfordring til kontanthjælpsmodtagere og nydanskere om at stemme ved Folketingsvalget i 2015.
Læs mere om beSTEM i Folketinget

EU-valget 2014

Målet med "beSTEM i EU – EU i Silkeborg" var at fastholde stemmeprocenten for alle aldersgrupper i forhold til valget i 2004 (2009 var rekordår på grund af folkeafstemningen om tronfølgerloven).
Læs mere om beSTEM i EU – EU i Silkeborg

Kommunalvalget 2013

beSTEM udsprang i første omgang af et ønske om at få flere unge til at stemme til kommunalvalget. Over halvdelen af vælgerne under 30 år foretrak sofaen frem for valglokalet ved valget i 2009.
Målet var at få landets højeste stemmeprocent for aldersgruppen.
Læs mere om beSTEM i Silkeborg ved kommunalvalget