Selvbetjening og tidsbestilling

beSTEM i Silkeborg - et demokratiprojekt

Silkeborg Kommune har ved alle valg siden 2013 gennemført demokratiprojektet ’beSTEM’ for at øge valgdeltagelsen og sikre et sundt demokrati.
Følg linket nedenfor til informationer om europaparlamentsvalget 2019.

beSTEM logo

Valgdeltagelsen er et af de vigtigste tegn på sundheden i et demokrati. Gennem valgdeltagelsen viser vælgerne i hvilken grad, de bruger deres demokratiske ret i det repræsentativt demokrati.

Siden 2013 har Silkeborg derfor arbejdet for at styrke demokratiet ved at øge valgdeltagelsen ved samtlige valg og folkeafstemninger gennem demokratiprojektet ’beSTEM’ med opfordringen ”Vi stemmer! Gør du?”.

Det er sket med viden fra valgforskning og adfærdsforskning og med værktøjer som social proof, kærlige skub (nudging), aktiverende leg (gamification) og involverende, brugerdrevne oplevelser.

Opmærksomheden og påvirkningen har været med til at få flere til at stemme. Det er vigtigt for et sundt demokrati. 

Folketingsvalget 2019

Fra valgforskning ved Københavns Universitet ved vi, at en række befolkningsgrupper generelt har en lav valgdeltagelse ved valgene. Især nydanskere og borgere uden for arbejdsmarkedet stemmer markant mindre end gennemsnittet. "BeSTEM i Folketinget 2019” opfordrede derfor kontanthjælpsmodtagere, unge på ungeydelse og nydanskere til at stemme ved Folketingsvalget i 2019. Det skete via plakater i opgange, sms-påmindelser, uddeling af flyers på jobcentrene, sociale medier, annoncer og hjemmeside. Resultat: Valgdeltagelse for Silkeborg Kommune 86,87 %, som var 2,1 %-point højere end landsgennemsnittet på 84,6 %. Resultatet for nydanskere og borgere uden for arbejdsmarkedet kendes endnu ikke.

Se mere om beSTEM i Folketinget 2019 på bestem.silkeborg.dk

Se også:

Silkeborg vil have flere nydanskere og ledige til at stemme til folketingsvalget

Plakater i trappeopgange skal få flere til at stemme i Silkeborg

Silkeborg tager børnene med til valg

EU-valget 2019

Målet med "beSTEM i EU – EU i Silkeborg 2019" var at løfte stemmeprocenten for alle aldersgrupper i forhold til valget i 2014 (2009 var rekordår på grund af folkeafstemningen om tronfølgerloven). Til det brugte projektet sms-påmindelser, annoncer, sociale medier og egen hjemmeside til at minde vælgerne på at stemme, klæde dem på til valget og gøre EU mere nærværende. Resultat: Valgdeltagelse i Silkeborg Kommune var 69,48 % og blev dermed den højeste nogensinde og 3 %-point højere end landsgennemsnittet på 66 %.

Se mere om beSTEM i EU – EU i Silkeborg 2019 på bestem.silkeborg.dk

Se også:

Fortællinger om EU i Silkeborg skal gøre valget mere nærværende

47.831 borgere i Silkeborg får sms om valget

Silkeborg tager børnene med til valg

Kommunalvalget 2017

'beSTEM i Silkeborg 2017' havde fokus på at få især unge under 30 år til at vælge stemmeboksen fremfor sofaen til kommunalvalget. Det skete ved hjælp af rollemodeller, social proof og viden fra valgforskning og adfærdsforskning.

Læs mere om beSTEM i Silkeborg 2017

Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015

Indsatsen var målrettet alle borgere i kommunen, da EU-spørgsmål generelt har en lav interesse i befolkningen. Der blev blandt andet anvendt sms-påmindelser, baseret på adfærdsforskning og dokumenteret effekt fra valgforskningen, samt digital post til 600 førstegangsvælgere, information om afstemningen og testimonials fra kendte borgere. Resultat: Valgdeltagelsen i Silkeborg Kommune lå på 74,6 %, svarende til 2,6 %-point højere end landsgennemsnittet på 72,0 %.

Læs mere om beSTEM i EU - Folkeafstemning om retsforbeholdet

Folketingsvalget 2015 

Fra valgforskning ved Københavns Universitet ved vi, at en række befolkningsgrupper generelt har en lav valgdeltagelse ved valgene. Især nydanskere og marginaliserede fra arbejdsmarkedet stemmer markant mindre end gennemsnittet.

"BeSTEM i Folketinget” var derfor en opfordring til kontanthjælpsmodtagere og nydanskere om at stemme ved Folketingsvalget i 2015.

Læs mere om beSTEM i Folketinget

EU-valget 2014

Målet med "beSTEM i EU – EU i Silkeborg" var at fastholde stemmeprocenten for alle aldersgrupper i forhold til valget i 2004 (2009 var rekordår på grund af folkeafstemningen om tronfølgerloven).

Læs mere om beSTEM i EU – EU i Silkeborg

Kommunalvalget 2013

beSTEM udsprang i første omgang af et ønske om at få flere unge til at stemme til kommunalvalget. Over halvdelen af vælgerne under 30 år foretrak sofaen frem for valglokalet ved valget i 2009.

Målet var at få landets højeste stemmeprocent for aldersgruppen.

Læs mere om beSTEM i Silkeborg ved kommunalvalget