Selvbetjening og tidsbestilling

beSTEM i Silkeborg 2017

'beSTEM i Silkeborg' brugte rollemodeller, social proof og viden fra valgforskning og adfærdsforskning til at få flere unge under 30 år til at gå i stemmeboksen ved kommunalvalget 2017.

Valgarrangement på Silkeborg Gymnasium

Generelt er unges viden om og interesse for lokalpolitik meget lille. Derfor arrangerede beSTEM i Silkeborg 15 valgarrangementer i forbindelse med en ValgTour rundt til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og på Campus Bindslevs Plads i Silkeborg. Her deltog 4.400 unge og kunne blive klogere på, hvem de kunne stemme på, og hvad politikerne vil arbejde for i kommunen. På Campus Bindslevs Plads blev der afholdt 'Åbent politisk hus', hvor partierne opstillede stande og mødte borgerne på tomandshånd. Arrangementet var med til at give de besøgende et personligt møde med politikerne, hvor der var god mulighed for at få stillet spørgsmål til politikerne.

For at gøre de unge klogere på valget lavede beSTEM også en kandidattest, hvor de unge kunne finde ud af, hvilken spidskandidat de var mest enige med. Derudover kunne de unge også 'Surf et parti' for at blive klogere på spidskandidaterne og partiernes mærkesager.

Læs mere på beSTEM

medBESTEMMERE: Ved projektet 'beSTEM i Silkeborg 2017' spillede rollemodeller, kaldet medBESTEMMERE, også en central rolle for at få flere unge til at stemme. medBESTEMMERNE gik foran og ydede en aktiv indsats for at få flere unge i deres omgangskreds til at stemme. De var blandt andet med til at arrangere en happening i byrummet og via sociale medier fortælle, hvorfor det er vigtigt at stemme. Sloganet var: 'Vi stemmer! Gør du?'.

I 2013 dokumenterede valgforskere, at breve og postkort med en opfordring om at stemme rent faktisk får flere unge til at stemme. Derfor fik unge under 30 år et postkort eller et brev via e-boks med en opfordring fra unge medBESTEMMERE om at stemme.

Læs meget mere om alle initiativerne i artiklen på DenOffentlige.

Resultat: Ved forrige kommunalvalg i 2013 steg valgdeltagelsen blandt unge under 30 år med 25% fra 48,7% til 60,7% i Silkeborg Kommune. Det lykkedes i 2017 at fastholde den høje valgdeltagelse blandt unge under 30 år med en valgdeltagelse på 60,8%.

Valgforskere fra Københavns Universitet har påpeget, at det vil være en præstation i sig selv, hvis den store fremgang i valgdeltagelsen blandt unge under 30 år ved kommunalvalget i 2013 kunne fastholdes efter fire år ved kommunalvalget i 2017.