Selvbetjening og tidsbestilling

beStem i EU

Ved folkeafstemning om at ændre det danske EU-retsforbehold rettede beSTEM sig mod alle målgrupper, da EU-spørgsmålet generelt har en lav interesse i befolkningen. 

Der blev blandt andet anvendt sms-påmindelser, baseret på adfærdsforskning og dokumenteret effekt fra valgforskningen.

600 førstegangsvælgere modtog desuden digital post fra borgmesteren og den nye ungeborgmester for at blive klædt på til afstemningen. Desuden fik vi kendte borgere til at fortælle, hvorfor de stemmer - og opfordre til at stemme.

Resultat: Valgdeltagelsen i Silkeborg Kommune lå på 74,6 %, svarende til 2,6 procentpoint højere end landsgennemsnittet på 72,0 %.

Der foreligger ikke forskning med sammenlignelige tal fra andre folkeafstemninger, som gør det muligt at vurdere den direkte effekt af indsatsen.