Selvbetjening og tidsbestilling

beSTEM i EU 2014

beSTEM i EU - EU i Silkeborg var målet at få flere vælgere fra alle målgrupper til at stemme ved EU-parlamentsvalget.

beSTEM i Silkeborg -EUvalg

I demokratiprojektet ’beSTEM i EU – EU i Silkeborg’ ville vi med kærlige skub (nudging), aktiverende leg (gamification) og fortællinger om EU i Silkeborg gøre EU nærværende for at få flere borgere til at stemme til EU-valget 25. maj 2014.

Blandt initiativerne var en quiz med viden om EU og EU i Silkeborg og en pavillon på Torvet på den internationale Europadag, hvor der med quiz, konkurrencer og fortællinger om EU i Silkeborg blev gjort opmærksom på valget.

Med det formål at gøre EU mere nærværende for borgerne blev der endvidere udarbejdet 14 små fortællinger om EU i Silkeborg, herunder om EU’s indflydelse på sagerne i byrådet, erhvervslivet, naturen, skolerne, lokalområderne og kulturen. Også forældrekampagnen fra byrådsvalget i 2013 blev gentaget. 

Resultat: Valgdeltagelsen ved EU-parlamentsvalget steg 10,6 %-point (22 %) fra 48,9 % ved det sammenlignelige valg i 2004 til 59,5 % ved valget i 2014. Valget i 2009 er ikke sammenligneligt, da der samtidigt blev afviklet folkeafstemning om tronfølgeloven.