Selvbetjening og tidsbestilling

beSTEM i Folketinget 2015

Ved folketingsvalget i 2015 handlede Silkeborg Kommunens beSTEM-kampagne om at få flere kontanthjælpsmodtagere og nydanskere til at stemme

Logo bestem
beSTEM til folketingsvalget i 2015 var rettet mod borgere på kontant- eller uddannelseshjælp (cirka 1.900 vælgere) og nydanskere (knap 4.000 vælgere). Begge grupper er kendetegnet ved at have en lavere valgdeltagelse end gennemsnittet.

Indsatsen over for borgere på kontant- eller uddannelseshjælp
beSTEM i Folketinget blev gennemført i  medarbejdere, der har tæt kontakt med målgrupper inddrog emnet i møder – fx mentorsamtaler, workshops, i undervisning og lignende.

Der blev hængt plakater med budskabet: Jeg stemmer – gør du? op på steder, hvor kontanthjælpsmodtagerne møder kommunens medarbejdere; fx Jobcentret. Desuden var der udarbejdet flyers med budskabet, som borgerne kunne tage med sig.

Indsatsen over for nydanskere
Indsatsen over for nydanskere blev gennemført i samarbejde med Integrationsrådet. Medlemmerne fungerede som rollemodeller og tog kontakt til målgruppen, der hvor målgruppen er og ved at bruge deres eget netværk til at dele budskabet: Vi stemmer! Gør du?

Integrationsrådet delte flyers ud og hængte plakater op i kulturelle foreninger, institutioner og gennem netværk. Desuden blev der hængt plakater op i udvalgte opgange. Både plakater og flyers havde ud over opfordringen til at stemme også informationer om valgdato og de krav, der er for at deltage i Folketingsvalget.

Har du brug for hjælp?
Idet stemmeafgivning var nyt for begge målgrupper, var det gjort synligt, hvem der stod klar til at hjælpe borgere, der er usikre på selve valghandlingen. De bar badges med teksten: Har du brug for hjælp?

Resultat