Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Dagplejen Dagplejere Alderslyst dagplejere Elin Knappe, Dagplejer

Elin Knappe, Dagplejer

Elin er dagplejer i Alderslyst. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Elin Knappe

Dagplejer

Ege Allé 44
8600 Silkeborg

Jeg er gift med Flemming, vi har 4 voksne børn og 7 dejlige børnebørn, derudover har vi vores søde lille børnevenlige chihuahua Zheba.

Jeg har været dagplejer siden 1987 og har løbende fulgt pædagogiske kurser, og har gennemgået begge moduler af dagplejeuddannelsen.

Jeg er certificeret DGI dagplejer, da jeg lægger stor vægt på leg, bevægelse og motorik i min daglig dag.

Som person er jeg meget aktiv, spontan og fleksibel, og det er vigtigt for mig, at være en god rollemodel og tage ansvar.

Jeg lægger stort vægt på nærvær, omsorg, kærlighed og tilknytning til det enkelte barn.

At børnene mærker at de er en del af et fællesskab er vigtig, da de udvikler forståelse, lyst og empati for de andre børn.

Det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden befinder mig i barnets nærmeste udviklingszone, hvilket fremmer selvstændigheden og viljen til, at kunne selv.

Et godt børneliv for mig, er at børnene føler sig trygge og glade og at, det individuelle barn bliver mødt og set hvor det er, og så skal vi helst grine hver dag.

Min dag starter stille og roligt hvor vi har fokus på bl.a. dialogisk læsning, puslespil, sang og andet som fremmer den mentale læring.

Jeg lægger stor vægt på udeliv, hvor vi sanser naturen. Dette gør vi bl.a. ved at være i outdoor cykling hver torsdag, hvor vi tager naturen ind i vores hverdag og har evt. tema omkring det.

Vi er ude hver dag, hvad enten det er leg i haven, ved Langsø, SIF fodboldbaner eller diverse legepladser i nærområdet.

Efter frokost kan vi f.eks. have mindfulness, enten i form at udstrækning på stor boldt eller stille musik og massage.

Vores eftermiddag går stille og rolig med eftermiddagsmad og fri leg.

Jeg fokuserer meget på, at møde det enkelte barn i dets udviklingszone, hvor jeg prøver, at skærpe deres nysgerrighed og interesse for læring.

Vi taler og sætter ord på alt.

Vi synger/sanglege hver dag og har dialogisk læsning hvor børnene bliver inkluderet i sprog, tal og farver.

Vi bruger meget vores sanser ude, og prøver tit, at finde et fælles emne og så snakker vi om dette.

Jeg imødekommer børnenes ønsker om specifikke lege/legesager de gerne vil lege med, og deraf skaber vi løbende forskellige legemiljøer.

Det er meget vigtig for mig, at vi er åbne og ærlige, trygge og positive, og har tillid og respekt for hinanden, så vi altid har fælles interesse og fokus på barnets udvikling og trivsel.

Ja, jeg har en chihuahua Zheba.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje