Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Dagplejen Dagplejere Balle dagplejere Susanne Harritz, Dagplejer

Susanne Harritz, Dagplejer

Susanne er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Susanne Harritz

Dagplejer

Frank Jægers Vej 45
8600 Silkeborg

Jeg hedder Susanne, men bliver kaldt Sanne.

Jeg er født i 1962 og har været dagplejer siden 1990.

Jeg bor sammen med min mand Torben, som jeg har fire voksne børn sammen med.

Vores hjem er røgfrit døgnet rundt.

Jeg er en kærlig, ærlig og omsorgsfuld person, som vægter at skabe et godt børnemiljø der har fokus på en god relation og tilknytning til det enkelte barn.

Denne relation forsøger jeg skabe ved at se, høre, møde og anerkende det enkelte barn som det er, samt at se det potentiale som de hver især besidder.

Jeg er meget anerkende og rosende i min tilgang; anerkendelse er med til at opbygge børnenes selvværd, og ros er med til at opbygge deres selvtillid.

Jeg har fokus på børnene som individuelle individer, og for at behandle dem ens, skal de behandles forskelligt. Med dette for øje, understøtter og guider jeg børnene i deres individuelle udvikling i forhold det det alderstrin som de befinder sig på.

Jeg forsøger at skabe en struktureret hverdag med fokus på tid, ro og nærvær.

Mellem kl. 6.30-7.30 starter dagen med morgenmad, for de børn som ikke har fået noget hjemmefra.

Dernæst hygger vi frem til kl. ca. 8.45, hvor vi hygger omkring formiddagsmaden.

Omkring kl. 9.15 er det tid til aktiviteter. Det er meget forskelligt hvad vi laver fra dag til dag.

De fleste af dagene går vi udenfor, da jeg bor tæt på skov og andre grønne områder. Disse miljøer de er med til at understøtte og udfordre børnene motorisk og sanseligt.

Når vi går ud får de ældste børn lov til at øve i at blive selvhjulpne ved at tage deres eget tøj på, imens de mindste får hjælp.

Vi laver ligeledes aktiviteter inden for der både understøtter børnenes kreative, sociale og personlige udvikling.

Ca. kl. 11.00 går vi indenfor hvor børnene vasker finger, og vi gør klar til at spise frokost. Det er meget forskelligt hvad vi får at spise, men der serveres varm mad mindst én gang om ugen.

De ældste børn hjælper med at smøre deres mad, da dette er med til at understøtte deres udvikling samt giver dem ejerskab af maden.

De mindste øver i blandt andet øje-hånd-koordination ved at spise med gaffel/ske samt at hjælpe med at hælde mælk op i deres egne kopper.

Ca. kl. 12.00 er det tid til søvn. De mindste sover i barnevogne, og de ældste sover inde for på madras.

Det er meget forskelligt hvor lang tid børnene sover, og I kan som forældre altid indgå individuelle aftaler med mig efter behov, dog med øje for barnets bedste.

Afhængig af hvornår børnene står op serveres der eftermiddagsmad, derefter er der fri leg for børnene indtil de bliver afhentet.

I dette tidsrum sidder vi dog meget på gulvet og f.eks. synger eller læser.

Læring finder sted hele tiden; i hverdags aktiviteter, planlagte aktiviteter og i legen.

Læringsmiljøer kan både være faste lagte og opstå ud af det blå.

Jeg har forskellige læringsmiljøer i mit hjem; legeværelset, stuen, køkkenet og legepladsen foran huset.

Derudover bruger også miljøer som skoven, legepladsen, mine kollegaer og heldagslegestuen som vi mødes i én gang ugentligt.

Det er vigtigt for mig, at børnene har gode og tillidsfulde relationer til de andre børn og voksne i min gruppe, da dette vil givet barnet tryghed i forhold til at skulle i gæstedagpleje.

Hvad er vigtigt for et godt forældresamarbejde?

Jeg ligger stor vægt på et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene som skal bygge på ærlighed og gensidig respekt, da dette er med til at skabe et godt grundlag for barnets trivsel, udvikling og læring.

Nej, jeg har ingen dyr.

Hvad er dagplejen?

Få mere at vide om kost, sprogudvikling, forældresamarbejde, gæstepleje og meget mere:

Dagplejen kort og godt

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje