Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Trivsel, udvikling og læring Problemer i familien Opdragelse og adfærd

Opdragelse og adfærd

Hvad er forventningerne til barnet?

Hvis dit barn ofte opfører sig anderledes end de voksne ønsker, er det vigtigt at finde ud af, om barnet kan leve op til de voksnes forventninger. Nogle børn kan have svingende evne til at styre deres adfærd, så det de kan den ene dag, kan de måske ikke den næste. Disse børn bliver ofte misforstået, fordi de voksne tror, at de ikke vil opføre sig, som ønsket.

Alle børn har brug for at blive mødt med forventninger, som de kan klare. Hvis forventningerne til dit barn ikke matcher dets funktionsniveau, er det vigtigt, at I afstemmer forventningerne til barnet.

Hvordan er forholdet mellem barn og voksne?

Hvis dit barn ofte opfører sig anderledes, end de voksne ønsker, og I er sikre på, at det ikke handler om manglende evne, så er det relationen mellem barnet og de voksne, der skal arbejdes med.  

Tal med de voksne omkring barnet i skole eller pasningstilbud

Henvend dig til det personale, som har den daglige relation til barnet. Formålet er, at I sammen aftaler, hvad I hver især kan gøre for at stoppe uhensigtsmæssig adfærd og lære barnet andre måder at reagere på. Det, I bliver enige om at gøre, skal gerne give ændringer ret hurtigt.

Hvis dit barns opførsel fortsat er et problem trods en fælles indsats fra jer forældre og personalet, kan personalet indstille til et K-møde. På K-mødet vejleder forskellige fagpersoner om hvilken særlig indsats, der kan hjælpe barnet.

På K-mødet kan deltagerne også beslutte at indstille til vejledning ved den centrale rådgivnings- og vejledningsfunktion. Denne funktion er primært rettet mod barnets lærere og pædagoger og er en praktisk, konkret handlevejledning.

Har du brug for at tale med nogen?

Anonym betyder, at vi ikke registrerer og journaliserer din henvendelse, ligesom du heller ikke behøver at oplyse dit navn.

Åben anonym rådgivning hos familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten

Et tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune med behov for at drøfte alle typer problemer eller bekymringer enten personligt eller per telefon.

Samtaler foregår på torsdage i tidsrummet kl. 15-17. 

Hvis du har behov for yderligere støtte end 1-2 samtaler, skal du kontakte Familierådgivningen.

Åben anonym rådgivning hos en familierådgiver i Familierådgivningen

Familierådgivningen tilbyder  dig 1 samtale personligt eller per telefon. Hvis du har brug for yderligere støtte hjælper vi med den videre proces.

Kontakt Familierådgivningen:
tlf. 89 70 10 00 eller
Send sikker Digital Post til Familierådgivningen

Rådgivende samtaler på Silkeborg Ungdomsskole

På Silkeborg Ungdomsskole har du mulighed for at få rådgivende og støttende samtaler. Samtalerne varetages af en psykolog, som er ansat i PPL (Pædagogisk Praksis og Læring). Psykologen vil ved den indledende kontakt vurdere, om dette tilbud passer til den problemstilling, du kommer med.

Du har mulighed for at få op til fem samtaler, og sammen med psykologen finder vi ud af, om der er behov for én eller flere samtaler. Formålet med samtalerne er at medvirke positivt til din trivsel og læring i skolen ved blandt andet at forebygge, at små problemer vokser sig store.

Hvis du har behov for noget andet eller yderligere end rådgivende og støttende samtaler, kan du få hjælp til, hvor du kan henvende dig.

Vi tilbyder rådgivningen mandage fra kl. 13-15, og samtalerne foregår på Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2. Rådgivningen varetages af autoriseret psykolog Astrid Nyboe Bach. Du skal booke tid i forvejen på mobil 3047 3725 eller alternativt igennem din lærer.

Psykologer i PPL er underlagt selvstændig journalpligt, og psykologer er underlagt tavshedspligt. Såfremt der er behov for yderligere tiltag, vil psykologen kontakte skolen mhp. et møde med dig og/eller dine forældre. 

Åben tværfaglig rådgivning til forældre med mindre børn

Du kan få rådgivning til de spørgsmål, bekymringer eller problemer, der kan opstå i alle familier, for eksempel om: Barnets trivsel og udvikling, opdragelse af barnet, barnets forhold til kammerater, barnets forhold til voksne og søskende, barnets skolestart, bekymringer i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andet.

Rådgivningen foregår i barnets institution sammen med barnets pædagog. 

Spørg i dit barns institution, om tidspunkt for næste rådgivning (enkelte institutioner tilbyder ikke rådgivningen).

Hjælp fra frivillige

Rådgivningsforløb ved familierådgiver

Forældre, børn og unge har mulighed for at tale med en familierådgiver, hvis der er behov for at tale om for eksempel opdragelse, samlivsproblemer, kriminalitet, psykiske eller sociale problemer med mere.

Familierådgivningen hjælper gerne videre i forhold til en vurdering og afklaring, hvis der er behov for yderligere støtte.

Har du behov for et rådgivningsforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 10 00 eller via
Send sikkert Digital Post til Familierådgivningen

Samtale- eller kursusforløb

Et kortere samtaleforløb eller forældrekursus til forældre om udvalgte temaer som for eksempel opdragelse, skilsmissehåndtering, det at have teenager, bekymringer i relation til kriminalitet og ”dårligt selskab”. Forløbet varer typisk 6 samtaler.

Kursusforløbet eller samtalerne foregår hos en familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten og forudsætter en samtale med - og en henvisning fra en familierådgiver fra Familierådgivningen.

Har du behov for et samtale eller kursusforløb, bedes du kontakte kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 10 10 eller via
Send sikker Digital post til Familierådgivningen

Samtaleforløb til unge i alderen 12–17 år

Unge mellem 12-17 år har mulighed for at tale med en familiekonsulent op til 6 gange. Målet er at forhindre, at problemerne vokser sig større og hjælpe den unge til selv at kunne håndtere og mestre, hvis der opstår problemer igen.

Samtalerne foregår hos en familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten. Det er en forudsætning, at du har haft en samtale med en familierådgiver fra Familierådgivningen og at denne henviser dig til samtaler i Familie- og Ungekontakten.

Har du behov for et samtaleforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 10 00 eller via
Send sikker Digital Post til Familierådgivningen

Rådgivning med henblik på familieplanlægning

Vi tilbyder rådgivning til enlige og sårbare mødre eller familier, hvor familieplanlægning er aktuel.

Rådgivningen gives i form af støtte og dialog med henblik på at forebygge, at barnet eller børnene senere bliver anbragt uden for hjemmet. Der kan ved samme lejlighed drøftes præventionsformer, som tilpasses kvindens livsstil.

Samtalerne foregår hos en familierådgiver i Familierådgivningen.

Har du behov for et rådgivningsforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 10 00 eller via
Send sikker Digital post til Familierådgivningen

Familierådgivningen
Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje