Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af baner, pladser og andre udendørsfaciliteter Reviderede retningslinjer for tildeling af tider på kunstgræsbaner i Silkeborg Kommune

Reviderede retningslinjer for tildeling af tider på kunstgræsbaner i Silkeborg Kommune

Retningslinjerne baserer sig på Folkeoplysningslovens bestemmelser vedrørende tildeling af lokaler og udendørs anlæg til foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven. Således skal (foreninger med) ungdomshold under 25 år tilgodeses før seniorhold.

Træningstider på hverdage fra kl. 17.00 til kl. 23.00 for vintersæson gående fra november til januar og fra januar til april; 90 minutters modulopdelt træning på enten 8-mands bane (halv bane) eller 11- mands bane (hel bane). Træningstider fra april til november tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgende foreninger kategoriseres efter rangering således, at foreninger med seniorhold på eller over Jyllandsserieniveau bliver tildelt ekstra træningstid. De 2 første moduler fra kl. 17.00 til kl. 20.00 prioriteres til ungdomshold.

Foreninger med lavere rangerende eller færre hold kan om nødvendigt inddeles i kategorier, der muliggør, at flere foreninger kan/skal træne på banen på samme tid. Betalingsgebyret kan herved deles mellem flere foreninger. Regning vil dog blive fremsendt til den ansøgende forening. Det gældende betalingsgebyr fremgår af Silkeborg Kommunes hjemmeside. Der betales ikke gebyr for godkendte tider fra april til november.

Træningsmodulerne tildeles for enten perioden fra november til januar eller fra januar til april og der opkræves for alle anviste timer i hele perioden dog med muligheden for at frigive tider, hvis de kan tildeles til anden side. I tildelingen søges det sikret, at alle foreninger kan opnå mindst 1 modul. Hvis ansøgningernes omfang ikke tillader dette, vil flere foreninger blive tildelt et eller flere moduler i fællesskab.

Der skeles ligeledes til foreningernes/holdenes rangering ved tildeling af tidsrummet for træningsmodulerne.

På visse kunstgræsbaner er der indgået aftaler med de lokale foreninger i forbindelse med etableringen og finansieringen af banen. Disse aftaler betyder, at nogle af trænings- og kampmodulerne er fast reserverede til de lokale foreninger.

Der friholdes så vidt muligt moduler til booking fra foreninger, der ikke ønsker at booke for en hel periode, men blot ønsker at afprøve banen. Denne ordning skal sikre breddefodboldens muligheder for at spille på banerne. Disse foreninger kan først booke et nyt træningsmodul efter afvikling af et allerede booket. Foreninger, der har fået tildelt sæsonbooking, kan booke sig ind på disse moduler en uge før bookingtiden, hvis de andre foreninger ikke har benyttet sig af tiderne.

Tildelte træningstider i en sæson er ikke ensbetydende med, at foreningen tildeles disse i den følgende periode eller sæson.

Tider til afvikling af kampe i weekender – 105 minutters modulopdelte kampe.

Foreninger, der har fået tildelt sæsonbooking på hverdage tildeles kampe før andre. Antal kampmoduler tildeles i forhold til, hvor mange træningsmoduler foreningen har. Fastlæggelsen af kampene prioriteres i forhold til kategorirækkefølgen.

Der afholdes et årligt kampfordelingsmøde, så frister fra fodboldforbund kan overholdes. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af idrætsinspektøren.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen, 22. maj 2017

Idrætsinspektør Alf Christensen

Godkendt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. september 2017

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje