Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i svømmehaller og varmtvandsbassin

Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i svømmehaller og varmtvandsbassin

Retningslinjer for: Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i Svømmehaller og Varmtvandsbassin i Silkeborg Kommune, fra mandag til fredag kl. 15.00 til kl. 22.00, samt lørdag kl. 08.00 til kl. 12.00
Godkendt dato: 8. januar 2013

Prioritering

A:

Organiserede svømmeaktiviteter – traditionel svømning / undervisning
Brystsvømning, crawl, rygsvømning og butterfly, samt vandtilvænning og livredning

 • Børn og unge under 18 år
 • Voksne fra 18 år

B:

Organiserede svømmeaktiviteter – andre aktiviteter
Vandpolo, synkronsvømning, mastersvømning, åben vand, triatlon, aqua, motion,
familiesvømning, vandgymnastik, dykning, undervandrugby, kajakpolo, kajakprøve, udspring
m.v.

 • Børn og unge under 18 år
 • Voksne fra 18 år

Fordelingsprincipper

Der skal inden der kan søges timer, træffes en politisk beslutning om,

 • I hvilket omfang der skal være offentlig åbning og på hvilke tidspunkter i ugen

Det skal administrativt afklares,

 • Hvilke timer der kan rådes over i svømmehaller og varmtvandsbassiner (Højskolen, Them), hvor kommunen køber sig timer, samt i kommunale svømmehaller og varmtvandsbassiner (Nordvest, Ans, Kjellerup).

Ved fordeling af timer i svømmehaller og varmtvandsbassiner lægges der følgende fordelingsprincipper til grund:

 • Samlet medlemstal for alle foreningers. Foreninger (B) medregnes kun aktive svømmere.
 • Antal af svømmebaner der er til rådighed fordelt på haller
 • Børnebassin tæller som en bane
 • Varmtvandsbassin tæller som en bane
 • Organiserede svømmeaktiviteter tildeles baner efter medlemstal
 • Børn og unge under 18 år tildeles baner fortrinsvis inden kl. 20
 • Voksne fra 18 år tildeles baner fortrinsvis efter kl. 20 og lørdage

Hvis der er flere ansøgere til samme prioritet, har en forening under Folkeoplysningsloven og en forening som anvendte faciliteterne sidste sæson fortrinsret til faciliteten.

Der kan være særlige hensyn for handicappede, kajakpolo, dykning, synkronsvømning, talentsvømning med hensyn til bassinlængde og dybde.

Timer/baner der efter tildeling ikke anvendes, kan efter ansøgning tildeles andre foreninger. De tildelte timer/baner indgår ikke i fordelingsprincipperne det efterfølgende år. De timer/baner, som foreningerne afmelder i indeværende sæson, kan tildeles i sæsonen efter. Dette kan ske i 1 sæson efterfølgende.

Andet

Sæsonen er fra den 1. september til den 31. april. Der er lukket for foreningssvømning i skolernes ferie og på helligdage.

Der er mulighed for at ansøge om ekstra timer/baner uden for sæsonen, samt anvisning af foreningstimer før kl. 15 i sæsonen, ved henvendelse til Svømmecenter NordVest.

Ansøgninger til arrangementer (svømmestævner m.m.) skal ske til Svømmecenter NordVest senest den 1. i måneden før. De foreninger, som har fået tildelt tid på arrangementsdage pågældende dag, skal rykke ud til fordel for disse arrangementer.

Nye godkendte foreninger, der ønsker at starte aktiviteter op i et område, hvor aktiviteten findes i forvejen, vil kun få tildelt ledige timer efter der er sket en fordeling blandt de eksisterende. Halfordelingsudvalget kan evt. anvise timer i andre haller.

Anvisning af lokaler sker efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende folkeoplysningslov.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje