Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Retningslinjer for tildeling af timer i Silkeborg Kommune

Retningslinjer for tildeling af timer i Silkeborg Kommune

Retningslinjer for: Tildeling af timer i Silkeborg Kommune - Kommunale og selvejende sale/idrætshaller
Godkendt dato: 5. marts 2013

Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i sale/idrætshaller, fra mandag til fredag kl. 15.00 – kl. 23.00 samt lørdag kl. 8.00 – kl. 12.00.

KRITERIERNE ER FØLGENDE:

A

 1. BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR – indendørs aktiviteter, herunder familieidræt.
 2. FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING – herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
 3. VOKSEN IDRÆT, - indendørs aktiviteter
 4. UNGDOMSSKOLEN
 5. BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR – udendørs aktiviteter
 6. VOKSEN IDRÆT – udendørs aktiviteter

Lokaler der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning dog normalt ske før anden anvisning jf. Folkeoplysningsloven.

B

Klubbernes/foreningernes medlemstal opgøres èn gang årligt på klubbernes/foreningernes opgørelsesdato, der skal ligge fast fra år til år.

Ved fordeling af timer i idrætshaller og -sale til indendørsaktiviteter lægges følgende principper til grund:

 • HÅNDBOLD: 14 medlemmer pr. time
 • VOLLEYBALL: 24 medlemmer pr. time, dog afhængig af antal baner.
  • (Behov for stor bane til træning på grund af krav om kampafvikling.)
 • BADMINTON: 14/18 medlemmer pr. time
  • Beregnet for 5 baner – 2 double og 3 singler er 14 medlemmer.
  • Beregnet for 6 baner - 3 double og 3 singler er 18 medlemmer.
 • BASKETBALL: 17 medlemmer pr. time, dog afhængig af antal baner.
 • GYMNASTIK: 30-50 medlemmer pr. time i hal, dog afhængig af aktivitet/disciplin/behov.
  • 15-20 medlemmer pr. time i sal, dog afhængig af aktivitet/disciplin/behov.
 • ANDRE IDRÆTSGRENE/AKTIVITETER: Timerne afsættes med rimeligt hensyn til mulighed for etablering af nye aktiviteter.
 • ELITE: De enkelte foreninger prioriterer internt indenfor de tildelte timer til eliteidræt, elitære indsatsområder mv.  

C

Eventuelle overskydende timer fordeles i henhold til ovennævnte kriterier.

Andet

De timer, som foreningerne afmelder i indeværende sæson, kan tildeles i sæsonen efter. Dette kan ske i 1 sæson efterfølgende.

Det tilstræbes at afsætte sammenhængende timer til samme idrætsgren, specielt volleyball og badminton; således at der ikke skal foretages opsætning og nedtagning af net mm. ved timeskift.

Det tilstræbes at nye aktiviteter kan komme ind.

Når der etableres overbygningsaftaler mellem flere idrætsforeninger kan ét medlem kun tælle ét sted, medmindre der betales kontingent flere steder.

Anvisning af lokaler sker efter bestemmelserne i den til en hver tid gældende folkeoplysningslov.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje