Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Ansøgning om grundbeløb og/eller aktivitetstilskud 2024

Ansøgning om grundbeløb og/eller aktivitetstilskud 2024

Frivillige foreninger, råd o.l. med aktiverende og forebyggende tilbud, der retter sig mod ældre – Servicelovens § 79

Ansøgningsfrist

23. oktober 2023.

Øvrige oplysninger

Ansøgningsskemaet er til aktiviteter for 2024. Udbetaling finder sted i januar måned 2024.  

Alle felter markeret med '*' er påkrævet

1. Oplysninger om foreningen

Skriv det fulde navn. Feltet er påkrævet Kort beskrivelse af foreningens frivillige, sociale arbejde (formål og målgruppe). Feltet er påkrævet CVR skal udfyldes for at der kan overføres støttebeløb til foreningen. Feltet er påkrævet Angiv navn på foreningens kontaktperson. Feltet er påkrævet Angiv kontaktpersonens adresse (Gadenavn, nr.). Feltet er påkrævet Angiv postnummer. Feltet er påkrævet Angiv by. Feltet er påkrævet Angiv kontaktpersonens telefonnummer. Feltet er påkrævet Angiv kontaktpersonens e-mail. Det skal være en gyldig email som følger mønsteret xxx@domæne.dk

2. Grundbeløb

Vi søger om grundbeløb

3. Aktivitetstilskud

Vi søger om aktivitetstilskud

Oplysninger om aktiviteten

Ansøgning om aktivitetstilskud vil blive vurderet ud fra målgruppen (beboere på plejecentre og andre relativt sårbare ældre) og tilgængeligheden (foranstaltninger, der sikrer eller fremmer, at aktiviteten er åben og tilgængelig for målgruppen).

Beskrivelse af den/de aktiviteter, der søges om tilskud til (beskrivelse kan evt. vedlægges som bilag). Beskriv målgruppen. Hvor ofte afholder i aktiviteten= (ugentligt, månedligt, årligt e.lign.) Hvor mange forventer I, der deltager i aktiviteten? Herunder hvor mange der i gennemsnit plejer at deltage. Hvilke foranstaltninger sikrer eller fremmer, at aktiviteter er åben og tilgængelig for målgruppen? Angiv et specificeret budget (budget kan eventuelt vedlægges som bilag) Angiv beløb, der søges om.

Er der søgt og bevilget andre tilskud fra Silkeborg Kommune?

Spørgsmål til ansøgningen?
Kontakt Frivillighedskoordinator Kaspar Ginnerup Knudsen
 
 

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema 2024 - vedr. grundbeløb og/eller aktivitetstilskud til foreninger, råd o.l. med aktiverende og forebyggende tilbud, der retter sig mod ældre – Servicelovens § 79

Hvem kan søge om grundbeløb? 

Alle foreninger, der har en foreningsstruktur, kan søge om grundbeløb. Med foreningsstruktur menes generalforsamling, bestyrelse, aflæggelse af regnskab etc. Grundbeløbet kan anvendes som tilskud til ordinære aktiviteter for foreningens egne medlemmer.  

Grundbeløbet er uafhængigt af antal medlemmer og udgør i 2024 3.000 kr. pr. forening. 

Hvem kan søge om aktivitetstilskud? 

Sigtet med aktivitetstilskud er at målrette aktiviteter fortrinsvis mod sårbare ældre. Alle foreninger, råd og frivillige kan søge om tilskud til aktiviteter, som er åbne og tilgængelige for målgruppen.

Ansøgningerne om aktivitetstilskud vil blive vurderet ud fra 

  • Målgruppen: Om aktiviteten omfatter og/eller retter sig mod beboere på plejecentre og andre relativt sårbare ældre, som har behov for forebyggende og aktiverende tilbud for at kunne fastholde og udvikle et netværk, trivsel og livskvalitet.
  • Tilgængelighed: Om der er foranstaltninger, der sikrer eller fremmer, at målgruppen kan deltage. 

Ovennævnte betyder også, at aktivitetstilskud ikke gives til ordinære aktiviteter for foreningens egne medlemmer. Hertil kan søges om grundbeløbet, se ovenfor. 

Ansøgningsskemaet er opdelt i: 

  1. Generelle oplysninger om foreningen/ansøger - skal udfyldes af alle.
  2. Grundbeløb: Til ordinære aktiviteter for foreningens egne medlemmer.
  3. Aktivitetsbeløb: Skal kun udfyldes, hvis der søges om aktivitetstilskud. Hvis der kun søges om grundbeløb, skal afsnittet vedr. aktivitetsbeløb ikke udfyldes. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje