Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet Natura 2000 områder Natura 2000-områder

Natura 2000-områder

Silkeborg Kommune har meget værdifuld natur. Seks områder er udpeget til Natura 2000-områder, som vi har en særlig forpligtelse til at beskytte.

Natura 2000

Natura 2000-områder er særligt værdifulde naturområder, der er beskyttede af både EU- og national lovgivning. Områderne består af EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder.

Læs mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside

Natura 2000 handleplaner 2022-2027 (Gældende).

For hvert Natura 2000-område udarbejder kommunen en handleplan, der beskriver den pleje, som bedst sikrer de værdifulde naturtyper og arter i områderne. Handleplanerne gælder for perioden 2022-2027. 

Hvis du har problemer med at læse dele af Handleplanerne er du velkommen til at kontakte Team Natur på natur@silkeborg.dk. 

Se kort over habitatområder og fuglebeskyttelsesområder

 

Drift i Natura 2000-område

Inden for Natura 2000 områder er der, i henhold til Naturbeskyttelsesloven §19b, ting, som du skal anmelde til kommunen, selvom de normalt ikke kræver tilladelse. 

Kravet om anmeldelse gælder fx:

  • Tilplantning med juletræer og skov
  • Energiafgrøder
  • Levende hegn
  • Rydning og udskiftning af træer
  • Ændring af visse små naturområder samt vandløb
  • Opdyrkning af vedvarende græsarealer
  • Væsentlig ændring i græsningsintensitet eller gødningstype
  • Etablering af visse anlæg og støjende virksomheder.

Handleplaner for perioden 2016-2021

Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson:

Bente Sørensen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje