Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Skole, SFO og Klub Styring og ansvar i skolen Forældretilfredshed i skolen

Forældretilfredshed i skolen

Silkeborg Kommune undersøger jævnligt tilfredsheden med skolerne for at identificere fokusområder, hvor kvaliteten af skolerne kan udvikles

Forældretilfredsheden med skole og SFO i Silkeborg Kommune 2023

Danmarks Statistik gennemfører, på vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet,  i perioden ultimo marts-ultimo juli 2023 en national brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i 0.-9. klasse i folke- og specialskoler og til børn i offentlige SFO/fritidshjem.

Undersøgelsens resultater forventes offentliggjort inden udgangen af 2023. Dette er oplyst efter forespørgsel primo september 2023.

Alle folkeskoler, specialskoler og SFO’er indgår

 • Der udvælges 300 forældre på de skoler, hvor det er muligt. På skoler med færre forældre (børn) udvælges alle forældre. Se kriterierne nedenfor.
 • Forældre til børn i folkeskoler og SFO’er inviteres til at deltage.
 • Forældre til børn i SFO inviteres, hvis børnene går i folke- eller specialskole (af hensyn til registre).
 • Forældre til børn i specialskoler er også inkluderet i undersøgelsen.

Spørgeskemaet består af en række spørgsmål om forældrenes tilfredshed

 • Spørgeskemaet tager ca. 5-10 minutter at besvare.
 • Spørgsmålene handler bl.a. om den faglige og pædagogiske indsats, samarbejde mellem skole og hjem, trivsel og skolens ledelse.
 • Spørgeskemaet kan besvares på dansk, engelsk, farsi, arabisk, somali og tyrkisk.

Forældrene modtager et invitationsbrev i slutningen af marts

 • Forældrene bliver kontaktet gennem E-boks.
 • Forældre, der er fritaget for digital post, modtager postalt brev
 • Resultaterne bliver efterfølgende tilgængelige for byråd, ledere og medarbejdere samt for borgerne.
 • Der sendes rapporter til kommuner og offentliggøres elektronisk via dashboard

For at resultaterne bliver retvisende for den enkelte folkeskole, specialskole og SFO, har vi brug for, at så mange forældre som muligt svarer på spørgeskemaet. Vi håber på jeres opbakning!

Kriterier for udvælgelse af forældre

Målgruppen afgrænses til forældre til børn i 0.-9. klasse i folke- og specialskoler og til børn i offentlige SFO/fritidshjem.

Populationen afgrænses ved at identificere de børn, der pr. 1. oktober 2022 var indskrevet i en folke- eller specialskole. Elever, der er indskrevet i flere skoler, vil indgå i populationen på den skole, hvor eleven har det seneste påbegyndelsestidspunkt.

Det er kun de børn, der bor sammen med enten mor eller far, eller begge forældre, der indgår i undersøgelsen. Hvis en familie (barn + forælder på samme adresse) har flere børn i samme skole, vælges det yngste barn til populationen. Hvis en familie har flere børn på forskellige skoler, vælges det yngste barn for hver skole. Dvs. at en familie med to børn på hver deres skole indgår i populationen med begge børn og kan svare på de samme spørgsmål for begge børn. For børn, der bor sammen med begge forældre, trækkes lod om det er far eller mor, der inviteres til at deltage i undersøgelsen og svare på tilfredsheden med deres barns skole og/eller SFO/fritidshjem. For BTU i 2020 blev altid udvalgt moren til at svare for barnet/børnene. Denne procedure er hermed ændret i 2023. For børn, der kun har adresse hos den ene forælder, inviteres denne til at deltage i undersøgelsen.

Når Indenrigs- og Sundhedsministeriet offentliggør materiale om brugertilfredshedsundersøgelsen, vil der blive linket til det.

Forældretilfredsheden med skole og SFO i Silkeborg Kommune 2020

Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.

I foråret 2020 gennemførtes således en national brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet, som erstatter den oprindeligt besluttede kommunale undersøgelse.

Link til den kommunale rapport samt dashboard med skolernes rapporter findes nederst i Bilag 1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed, styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skoler.

Forældretilfredsheden med skole og SFO i Silkeborg Kommune 2018

Silkeborg Kommune har i foråret 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i kommunens skoler og SFO’er (0.-3. klasser). Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Silkeborg Kommune.

I alt er forældrene til 11.628 skolebørn inviteret til at deltage i undersøgelsen via e-mail med link eller brev med kode til besvarelse af skemaet på internettet. Forældrene til 7.255 elever valgte at deltage i undersøgelsen, og dette giver en overordnet svarprocent på 68,3%.

I løbet af dataindsamlingsperioden har forældre, som ikke havde besvaret spørgeskemaet, fået påmindelser om dette.

Børne- og Ungeudvalget er orienteret på møde den 7. maj 2018. Den kommenterede kommunerapport er et supplement til de standardrapporter, der er lavet for de enkelte skoler. 

Den kommenterede skolerapport samt skolernes rapporter findes nederst i Bilag 1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed, styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skoler

Skoleafdelingen
Sekretariatet Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje