Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Lysbro Uddannelsescenter Lysbro Uddannelsescenter

Lysbro Uddannelsescenter

Lysbro Uddannelsescenter består både af STU uddannelse, dagtilbuddet Lysbro Kunst samt Lysbro Kantine.

Lysbro Uddannelsescenter driver Silkeborg Kommunes særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Det ligger på Lysbrohøjen 14, 8600 Silkeborg, og er en institution, der drives efter lov om specialundervisning for voksne. Der er en skolebestyrelse med politisk udpeget repræsentation, repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og selvfølgelig repræsentanter fra elever og undervisere. 

Undervisere på STU er en kombination af special lærere, pædagoger, social- og sundheds- samt håndværksuddannet personale. På den måde sikrer vi, at de unge får så individuel tilrettelagt uddannelse som muligt, samtidig med at den dækker så bredt som muligt.

Undervisningen sker i Lysbro Uddannelsescenters lokaler, hvor der både findes værksteder, produktionskøkken, skolekøkken, tavleundervisningslokaler, et mobilt lokale i en specialindrettet undervisningsbus (BIG BLUE) og store udendørs arealer. I Them har Silkeborg Kommune en stor æbleplantage og et stort drivhus, som indgår i undervisningen.

Derudover indgår besøg og praktikker på virksomheder og institutioner i kommunen, som er målrettet den enkelte elevs uddannelsesplan også i undervisningen. Uddannelsescentret samarbejder med over 20 forskellige virksomheder, hvor de unge kan afprøve og udvikle deres erhvervskompetencer og interesser.

Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs læringsmål i uddannelsesplanen, og den enkelte elevs lærings- og kommunikationsmetoder. Undervisere er uddannet i forskellige redskaber og metoder, så der dækkes bredt ind, så unge kan mødes i "tegn-tale", digitale redskaber og dialog på forskellige niveauer. Derudover har undervisere særlig uddannelse på specifikke områder, f.eks. autisme spektrum forstyrrelser, udviklingshæmning, indlæringsvanskeligheder osv.

Der tilbydes undervisning 40 uger om året, 21 klokketimer om ugen, som er det minimum som STU-elever skal tilbydes, og som udgangspunkt også skal kunne møde op til. Der kan selvfølgelig være behov for at tilrettelægge mødetiden mere fleksibelt og individuelt over perioder, hvor den unge har svært ved at honorere det fulde timetal. Det er vigtigt at deltage aktivt i uddannelsen, da den ellers kan afbrydes.

Læs mere om de 3 tilbud her

Lysbro STU

Lysbro Kunst

Lysbro Kantine

Kontakt Lysbro Uddannelsescenter
Lysbrohøjen 14 8600 Silkeborg
 
 
Kontakt Funktionsleder
Kim Ulrik Tranekjær Søgaard
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje