Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Synshjælpemidler

Synshjælpemidler

Hjælp til borgere med nedsat syn

Har du eller dit barn nedsat syn og derfor brug for at komme i kontakt med en synkonsulent? Her kan du finde information om tilbud fra synskonsulenterne samt søge om støtte til synshjælpemidler. 

Synskonsulenterne tilbyder svagtseende og blinde voksne råd og vejledning, så hverdagen som synshandicappet bliver lettere.

Er der tale om en indsats til børn og unge under 18 år, skal der tages direkte kontakt til Center for Syn og Hjælpemidler i Aarhus på tlf. 70 25 04 22. 

Indsatsen kan fx være:

 • Rådgivning om belysning samt synsrelaterede problemer i dagligdagen generelt
 • Undervisning i synskompenserende metoder i forhold til de daglige opgaver i hjemmet
 • Bevilling af synshjælpemidler – fx læsehjælpemidler
 • Undervisning i at færdes som svagtseende eller blind
 • Indsats vedrørende synskompenserende IT-løsning

Vi tager udgangspunkt i oplysninger fra øjenlægen, så du skal have været ved øjenlæge inden du henvender dig til os.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør søge øjenlæge igen før indsats fra synsteamet, kan du henvende dig til synskonsulenterne.

Ansøg om synshjælpemidler

Ved varige medicinsk-optiske øjenlidelser eller ved en synsstyrke under svagsynsgrænsen, kan du søge om tilskud til briller og kontaktlinser.

Du skal kontakte din optiker, hvis du vil søge om støtte til briller og/eller kontaktlinser. Din optiker fremsender efter udmåling din ansøgning til os, hvor den sagsbehandles af en svagsynsoptiker.

Du kan ikke få tilskud til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes, at du er langsynet, nærsynet, har bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.

Sådan gør du:

 1. Kontakt din optiker
 2. Din optiker udfylder ansøgningsskemaet og sender til kommunen
 3. Kommunen kontakter dig angående din sag

Du kan søge om støtte til en øjenprotese elektronisk her på siden. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Alt efter hvilken leverandør du vælger, kan der være en egenbetaling.

Kontakt synsteamet for nærmere information.

Proces for ansøgning:

 1. Søg om støtte elektronisk (via link nedenfor)
 2. Kommunen kontakter dig vedrørende din bevilling

Hav disse oplysninger klar, når udfylder ansøgningen:

 1. Dit cpr. nr.
 2. Dit NemID/Mit ID
 3. Din e-mailadresse og dit telefonnummer
 4. Oplysninger om, hvor og hvornår du sidst er blevet behandlet for din øjensygdom
 5. Evt. en øjenlægeerklæring i elektronisk format, som du kan vedhæfte

Bemærk: Ansøger du elektronisk via vores hjemmeside, skal du være opmærksom på, at du ikke kan vælge "øjenprotese" i step 3 af ansøgningen  under Oplysninger om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning. Her skal du vælge kategorien "andet". Herefter kan du i næste step angive, at det er øjenprotese, du ansøger om.

Giver det anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Ansøg om øjenprotese (Log på med MitID)

Synshjælpemidler er med til at gøre hverdagen nemmere, hvis du eller dit barn er svagtseende eller blind. 

Synshjælpemidler kan fx være en luplampe eller en mobility-stok.

Vi anbefaler, at du kontakter os, så vi kan hjælpe med at vurdere, hvordan du bedst bliver hjulpet i din hverdag.

Ansøg om et synshjælpemiddel her (Log på med MitID)

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje