Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Politiske beslutninger for dit lokalområde 2023

Politiske beslutninger for dit lokalområde 2023

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Vælg dit lokalområde

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Alderslyst

Der bor i dag 9.469 i Alderslyst-Søholt. Ifølge en prognose forventes der en vækst i borgere frem til 2026, hvor der vil bo 9.817, og derfra og frem til 2026 vil antallet af borgere falde til 9.338 i 2036.

I 2022 er der kommet 4 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 393 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 155 og til næste år 92. Nogen af dem er etageboliger på Lupinvej.

Der er 560 elever i dette skoleår. Det antal forventes at svinge mellem cirka minus 20 og plus 20 de næste 13 år. Det samme gør sig gældende for antallet af børn mellem 0-5 år, som der 536 af lige nu. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Interesse for at opføre friplejehjem i Alderslyst

31. januar deltog 10 virksomheder i en markedsdialog omkring opførelsen af friplejehjem i Silkeborg Kommune. Der blev blandt deltagerne foreløbigt udvist interesse for opførelse af friplejeboliger i de nordlige dele af Silkeborg by som Alderslyst.

Der foregår stadig en markedsdialog med interesserede i at opføre friplejehjem med 60-100 plejeboliger i Alderslyst.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om. De har også drøftet behovet for plejeboliger de næste 10 år. Behovet forventes at være 300 nye boliger, hvor private aktører har vist interesse for at opføre 180.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Der holdes open call efter salgsvogne ved Søsportens Hus og Skateparken

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Søsportens hus og Skateparken.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler, der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Nej til synlige rør på nyt svømmecenters tag

I lokalplanen for det kommende svømmecenter på Søholt står der, at der ikke må være synlige rørføringer. Men bygherren har bedt om dispensation fra kravet, så der kan være synlige rørføringer på taget.

Plan- og Vejudvalget siger nej til at give dispensation, og begrunder svaret med, at de synlige rørføringer vil skæmme bygningens udseende og påvirke den arkitektoniske kvalitet negativt.

Svømmecentret er en vigtig del af den samlede plan for Søholt og har derfor en særlig signalværdi.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 3)

Arbejdernes Byggeforening køber areal på Mølledamsgade til ny vejadgang

Arbejdernes Byggeforening ønsker at købe et areal af kommunen på ca. 1.095 m2, hvor de vil etablere en ny vejadgang fra Mølledamsgade til deres bygninger på Kejlstrupvej og etablere ca. 10 p-pladser.

En del af projektet er også at lukke den nuværende ind- og udkørsler til området fra Kejlstrupvej.

Der er givet dispensation fra lokalplanen til den nye vejadgang, ligesom et offentligt vejareal i området er nedlagt. Prisen er vurderet til at være ca. 21.900. kr. ekskl. moms. Byrådet godkender salget til den pris.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 10, byrådet, 28.03.2023, punkt 17)

Februar 2023

Flere i job og uddannelse på Resedavej og Lupinvej

I januar 2021 var der 139 fuldtidsledige på Resedavej og Lupinvej. I december 2021 var der 125, og i december 2022 var der 128 – frasorteret ukrainske flygtninge var tallet 115.

På Resedavej og Lupinvej foregår der en ekstraordinær beskæftigelsesindsats, som ved hjælp af en håndholdt, intensiv og virksomhedsrettet indsats skal få flere borgere i job og uddannelse.

Arbejdsmarkedsudvalget godkender målet om, at indsatsen skal få endnu flere i job og uddannelse i 2023.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 06.02.2023, punkt 3)

Nej til dispensation til villa på Sølystvej

Ejerne af Sølystvej 41 får nej til at opføre et enfamiliehus på 400 m², fordi byggeriet vil overskride det skrå højdegrænseplan på vejen med mellem 0,14 og 1,6 meter i husets længde. Det vil kræve en dispensation fra bygningsreglementet.

Plan- og Vejudvalget siger nej til at give dispensation og begrunder afslaget med, at byggeriet vil give skygge- og indbliksgener hos naboerne, og at det ikke overholder byggeretten.

Udvalget har også besluttet, at der skal udarbejdes en såkaldt bevarende lokalplan for Sølystvej, der i øjeblikket er nævnt i kommuneplanen med ordlyden; ”Ny bebyggelse langs Sølystvej skal opføres med et volumen, der er tilpasset den omkringliggende villabebyggelse.”
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 7)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Silkeborg-foreninger får udgifter til Regatta 2022 dækket

En række foreninger fra Silkeborg får støtte fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Det er blandt andet foreninger som Silkeborg Beachvollyklub, Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Badminton Klub, Silkeborg Gymnastikforening, Silkeborg Svømmeklub K1, Silkeborg Idrætsforening, Musikforeningen Riverboat, Silkeborg Frømandsklub, Silkeborg Roklub, Silkeborg-Voel og Silkeborg Boldklub.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen. På baggrund af ansøgninger har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give 25 foreninger støtte til at dække udgifter.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Saunaerne får kortere åbningstid

Brugerne af saunaerne i Svømmecenter Nordvest skal vænne sig til kortere åbningstider, men de vil fortsat være åbne i de perioder, hvor der er flest brugere. Også på Badeanstalten er der ændringer på vej. Her lukkes der en time tidligere og priserne stiger.

Ændringerne skyldes færre indtægter fra husleje, fald i salget af billetter og de stigende priser på energi.

På Østre Søbad bliver livredderne sparet væk – inden ordningen med livreddere kom i gang.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 4)

Udstilling på Rosengårdscentret får tilskud til markedsføring

Tre lokale kunstnere er gået sammen om at lave en udstilling i Galleri Rosen og søger om 10.000 kr. til markedsføring af udstillingen fra puljen De frie kulturelle midler.

Udstillingen hedder ”Spor af liv i Sejs-Svejbæk” og har fernisering 27. januar og løber indtil 14. marts 2023.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 13)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Ans

Der bor i dag 3.368 i skoledistriktet for Ans, som også dækker Grønbæk, Nørskovlund og Hinge. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være stabilt frem til 2030. Herfra forventes det at stige frem til 2036, så der vil være 3.553 borgere. Det er en stigning på 6 %.

I 2022 er der kommet 9 nye, indflyttede boliger i samme område. Over de næste 13 år forventes der at komme 106 nye, indflyttede boliger. I år forventes der én og til næste år 3.

Der er 317 elever i dette skoleår. Det antal forventes at falde frem til skoleåret 2026/2027 til 290 for derefter at stige frem til 2035/36 til 336 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er forventes at stige alle årene frem til 2036, så man går fra i dag 180 til 220. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Der holdes open call efter salgsvogne ved Ans Søbad

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Ans Søbad.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7).

Der kigges på betalingen for brugen af Ans Idræts- og Kulturcenter

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Ans Idræts- og Kulturcenter får, når den nuværende aftale ender, er 1.611.000 kr. Med model 1 vil de få 14,6 % mere (1.887.000 kr.) og med model 2 vil de få 22,8 % mere (2.087.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Ans

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Ans. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Fjernvarmeprojekt i Ans er ét af fire godkendte projekter

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. Lige nu er der fire fjernvarmeprojekter, som har fået deres ansøgning godkendt.

Ét af dem er projektet i Ans på Egernvej. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være at skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Seniorrådet er bekymret over lukning af cafetilbud på Søvangen

Seniorrådet udtrykker bekymring over lukning af cafetilbuddet på plejecenteret Søvangen i Ans i et høringssvar til Ældreudvalget. Her skriver de, at de er bekymret for, at de borgere, der har brugt tilbuddet, mister den sociale kontakt, som var en del af at spise middag på plejecentrene.

De stiller også spørgsmålstegn ved om lukningen føre til de forventede besparelser, da der er en vis reaktionstid, når der indgår personalereduktioner. Ældreudvalget har drøftet Seniorrådets høringssvar.

Lukning af cafetilbuddet på Søvangen og tre andre plejecentre er en del af serviceændringer og effektiviseringer, som er vedtaget af byrådet.
(Ældreudvalget, 06.02.2023, punkt 9)

Bekræftet: Der skal søges statslige penge til cykelprojekt over Tange Sø

Plan- og Vejudvalget har truffet den samme beslutning som Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Silkeborg Kommune skal sammen med Viborg Kommune søger 50 % af finansieringen til cykelfaciliteter på den smalle bro over Tange Sø.

Det skal skabe en forbindelse mellem Ans og Ormstrup Skov og understøtte rekreative formål, gavne pendlere og give flere muligheder for f.eks. Ans skole.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Hvordan skal detailhandlen udvikle sig i Ans?

Et forslag til det kommer snart i 8 ugers høring, som en del af et muligt tillæg til kommuneplanen for detailhandlen i hele Silkeborg Kommune. Det beslutter byrådet.

I forslaget ligger der en mulighed for at etablere en dagligvarebutik på maks. 1.200 m2 på hjørnet af Ansvej og Aarhusvej i Ans, hvor Rema 1000 har søgt om at bygge en dagligvarebutik og møbelbutik. Møbelbutikken er ikke med i forslaget.

Placeringen vil kræve en dispensation fra søbeskyttelseslinjen for Tange Sø, som det vurderes vanskeligt at få. Det er besluttet, at muligheden for en ny dagligvarebutik ved Handel ikke tages med i forslaget.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Dispensation til byggeplads på Ans Søpark 55

Fra midten af februar og frem til slutningen af oktober kan Ans Søpark 25 bruges som midlertidig byggeplads, når Silkeborg Forsyning separatkloakerer på dele af Østre Langgade og Håndværkervej.

Byggepladsen skal bruges til opbevaring af jord og byggematerialer. Dispensationen er betinget at, at p-arealerne genetableres.

I en nabo- og partshøring giver beboere og foreninger udtryk for bekymringer for støjgener, øget trafik, men det har ikke været muligt at finde et egnet areal tættere på arbejdet.

Andre alternativer ligger længere væk eller er beskyttede naturtyper, økologiske forbindelser, bevaringsværdigt landskab eller private.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 9)

Del din mening om ny regnvandskloak ved Håndværkervej

I forbindelse med separatkloakering i Ans skal der etableres en regnvandskloak på private arealer. Forslaget er at etablere regnvandskloak langs Ans Bæk ved Håndværkervej.

Sammen med 10 andre spildevandsprojekter kommer forslaget i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om placeringen af ledningen.

Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Marts 2023

Forslag om færre busafgange i Balle vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybusserne i Balle til at have færre afgange. Det gælder bybus 6 på alle dage, bybus 8 om lørdagen og bybus 12 bliver nedlagt. Ruten for bybus 8 bliver lagt om, så den betjener Nordre Højmarksvej ved Tietgensvej. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Stitunnel under Nordre Højmarksvej opgivet

Tilbage i sommeren 2019 blev det besluttet at bevilge 6 mio. kr. til at anlægge en stitunnel under Nordre Højmarksvej mellem Dalvejen og Gubsøtoften, hvoraf Birch Ejendomme som udvikler af Gubsøtoften har bidrog med 1,5 mio. kr.

Det har siden vist sig at blive 5 mio. kr. dyrere, fordi en sø på den nordlige side og fredskov på den sydlige medfører ekstra udgifter til støttekonstruktioner. Store prisstigninger på beton og stål og til at lægge fjernvarme- og spildevandsledninger er også med til at gøre projektet dyrere.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at der ikke skal arbejdes videre med en stitunnel, men der skal findes andre løsninger i stedet.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 19)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Balle

Der bor i dag 6.158 i skoledistriktet for Balle. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være nogenlunde stabilt frem til 2036, hvor det vil svinge mellem +60 og -63 i forhold til det nuværende antal borgere.

I 2022 er der kommet 289 nye, indflyttede boliger i Balle, Buskelund og Hvinningdalområdet. Over de næste 13 år forventes der at komme 379 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 77 og til næste år 38.

Der går 606 elever på Balleskolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige hvert år frem til skoleåret 2035/2036, hvor der forventes at være 735 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 558, og antallet forventes at stige alle årene frem til 2028, hvorefter det forventes at falde frem til 2036 til 563. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Balle Tandklinik har fået bedre udluftning

På kontoret og i sterilisationslokalet på Balle Tandklinik er der nu lavet mulighed for udluftning. Et ovenlysvindue i hvert lokale er blevet skiftet ud til med nye tagvinduer med motoråbning.

Det betyder bedre indeklima og arbejdsmiljø. Det var forventet, at udskiftningen ville koste 55.000 kr., men det endte med 29.000 kr., fordi det ikke blev nødvendigt med stillads, og el-arbejde blev billigere end ventet.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.03, 2023, punkt 4)

Januar 2023

Forslag om restaurant ved motorvejsafkørsel kommer i høring

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er, at der skal være mulighed for at etablere en restaurant ved motorvejsafkørsel 30 Silkeborg Nord ved den ubemandede tankstation og pendlerplads.

Forslaget kommer i 8 ugers høring. Det godkender byrådet. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Ladestandere på vej ved samkørselspladser ved motorvejen

I alt otte ladestandere kan være på vej til samkørselspladserne ved motorvejsafkørsel 30 Silkeborg Nord og motorvejsafkørsel 29 Høje Kejlstrup. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle.

Udbuddet indeholder også placering af 36 ladestandere i Silkeborg by.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Udvidelse af Gården skal afhjælpe pladsproblemer

Manglen på daginstitutionspladser i Skægkær og senere i Buskelund/Hvinningdal/Balle bliver løst samlet ved at udvide Gården i Buskelund, som kan optage børn fra begge områder. Det beslutter byrådet.

I Skægkær er der også planlagt at bygge et nyt børnehus. Der er sat 35,5 mio. kr. af til at udvide Gården. Når byggeriet er færdigt, vil der være plads til ca. 110 børn.

Borgere i området er bekymrede over udsigten til øget trafik på grund af pladserne, så derfor skal den del analyseres grundigere. Første del af udvidelsen forventes at kunne tages i brug i 2024.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 4, byrådet 31.01.2023, punkt 13)

Almene boliger på Bredhøjvej billigere end ventet

Byrådet har godkendt regnskabet for anden etape af Midtjysk Boligselskabs byggeri på Bredhøjvej. De 60 almene familieboliger har kostet 125 mio. kroner, og det er billigere end budgetteret.

Huslejen er i gennemsnit 887 pr. kvadratmeter om året, men er forskellig alt efter hvor boligen ligger. Kommuner skal bidrage med 10% af grundkapitalen, og beløbet bliver således 12,5 mio. kroner i stedet for 13,6 mio. kroner. De ubrugte penge bliver i Landsbyggefonden og kan således bruges på andre projekter.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 2, byrådet, 31.01.2023, punkt 18)

Marts 2023

Der er ikke vist interesse for at opføre friplejehjem i Bryrup

31. januar deltog 10 virksomheder i en markedsdialog omkring opførelsen af friplejehjem i Silkeborg Kommune. Der blev blandt deltagerne foreløbigt udvist interesse for opførelse af friplejeboliger i de nordlige dele af Silkeborg, men ikke i Bryrup.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om.

Ældreudvalget har tidligere besluttet, at de ønsker, at der opføres 36 plejeboliger i Bryrup som erstatning for de eksisterende 14 plejeboliger, og at det skulle undersøges, om de kunne opføres som friplejehjem.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Regionalbusser får færre afgange – men nogle afgange reddes

Fra 25. juni 2023 bliver regionalbus 110 og 215 reduceret i afgange for at håndtere de stigende udgifter til kollektiv trafik. Det har Region Midtjylland besluttet.

Plan- og Vejudvalget beslutter at kompensere regionens buslinje 215 og bruge 600.000 kr. på at fastholde en dobbeltafgang om morgenen og to om aftenen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Bryrup er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning.

I Bryrup er 570 ud af 715 ejendomme opvarmet med naturgas eller olie. I Katrinedal er det 25 ud af 31, i Vinding 15 ud af 62 og i Vrads 15 ud af 94.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i Skovlandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Bryrup

Der bor i dag 2.718 borgere i Bryrup skoledistriktet. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være nogenlunde stabilt frem til 2028, hvorfra det vil stige hvert år frem til 2036 til 2.774 borgere. Det vil være en stigning på 2 %.

I 2022 er der kommet 20 nye, indflyttede boliger i Bryrup. Over de næste 13 år forventes der at komme 69 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 6 og til næste år 3.

Der går 268 elever på Bryrup Skole i dette skoleår. Det antal forventes at falde næste år, men derfra at stige hvert år frem til skoleåret 2035/2036, hvor der forventes at være 340 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 197, og antallet forventes at være nogenlunde stabilt de næste 13 år. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Der holdes open call efter salgsvogne ved Bryrup Søbad

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Bryrup Søbad.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Der kigges på betalingen for brugen af Hjøllund Hallen

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Hjøllund Hallen får, når den nuværende aftale ender, er 83.000 kr. Med både model 1 og 2 vil de få 79 % mere (396.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Skovbegravelsesplads kan være på vej nær Bryrup

En ny skovbegravelsesplads er planlagt i nærheden af Bryrup. Ejeren af Løndal Skovbrug ønsker at etablere en 3,4 hektar stor skovbegravelsesplads på Løndalvej 10, som ligger cirka 3 km nordøst for byen.

En skovbegravelsesplads er et sted, hvor man kan få nedsat en urne for foden af et træ i ikke-indviet jord. Der er offentlig adgang til pladsen fra kl. 6.00 til solnedgang. Det kræver godkendelse fra Kirkeministeriet og aftaler mellem skovejer og kommunen for at etablere sådan en plads.

Byrådet har besluttet, at Silkeborg Kommune skal indgå i et samarbejde med ejeren om at etablere skovbegravelsespladsen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 4 byrådet, 07.03.2023, punkt 5, byrådet, 28.03.2023, punkt 11)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Bryrup

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Bryrup. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Almene boliger på Svalevej renoveres

Silkeborg Boligselskab afdeling 19 vil renovere badeværelserne i deres almene boliger på Svalevej 1-8 i Bryrup, Gjessøtoften 6-24 i Gjessø og Ranunkelvej 13-24 i Them.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 3,5 mio. kr. til renoveringen og til den afledte huslejestigning på 11 %. Huslejen vil stige fra 850 kr./m2 til ca. 918 kr./m2.

Byrådet godkender låneoptagelsen og huslejestigningen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 14)

Multibane venter på byggetilladelse

Bryrup Idrætsforening er klar til at etablere en multibane, som de har fået tilskud til, men de kan først begynde at anlægge den, når de har fået en byggetilladelse.

De søgte om tilladelsen tidligt i 2022, men det har taget tid, fordi der blandt andet har været behov for grundvandspejlinger og jordprøveanalyser.

Bryrup Idrætsforeninger søger at få forlænget fristen for, hvornår tilskuddet på 349.000 kr. skal bruges. Det godkender byrådet, som flytter fristen fra juni 2022 til 31. marts 2023.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 11, byrådet, 27.02.2023, punkt 20)

Januar 2023

Vindmøller ved Bredlund og Lille Hjøllund skal undersøges

Et område ved Bredlund er udpeget i kommuneplanen som et vindmølleområde, og der har tidligere være sat gang i planlægningen af at få etableret vindmøller her.

Det er af forskellige årsager blevet standset, men nu vil Silkeborg Kommune undersøge, om der er grundlag for at sætte gang i planlægningen igen. Samtidig skal mulighederne undersøges for, om der kan placeres vindmøller i en plantage øst for Lille Hjøllund.

Undersøgelserne skyldes, at Silkeborg Kommune vil være CO2-neutral senest i 2050, og i 2030 at have reduceret C02-udledningen med 70 %. Byrådet er orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Interesse for at opføre solcelleanlæg ved Hampen

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Vela om at opføre et solcelleanlæg ved Hampen på ca. 150 ha.

Ansøgningen understøtter Silkeborg Kommunes målsætning om mere vedvarende energi for at nå målet om at blive CO2-neutral. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om ansøgningen.

Det er én af fire ansøgninger om solcelleanlæg i kommunen, som der senere skal tages politisk stilling til, om der skal arbejdes videre med.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6)

Forsamlingshuset i Vrads får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Vrads skal have forsyningen af koldt vand renoveret og har søgt om 40.000 kr. i tilskud til arbejdet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og giver 20.000 kr. i tilskud. Puljen kan max. dække halvdelen af udgiften.

Senere i 2023 åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Marts 2023

Forslag om færre busafgange i Buskelund vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybussen i Buskelund til at have færre afgange. Bybus 6 kommer til at køre færre på skoledage, skolefridage, lørdage og søndage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Buskelund

Der bor i dag 3.722 i skoledistriktet for Buskelund. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være nogenlunde stabilt frem til 2028, hvorefter det vil falde hvert år frem til 2036, hvor der vil være 3.441 borgere.

I 2022 er der kommet 289 nye, indflyttede boliger i Balle, Buskelund og Hvinningdal. Over de næste 13 år forventes der at komme 379 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 77 og til næste år 38.

Der går 523 elever på Buskelundskolen i dette skoleår. Det antal forventes at falde hvert år frem til skoleåret 2034/2035, hvor der forventes at være 425 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 410, og antallet forventes at falde til 316 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Januar 2023

Gården i Buskelund bliver udvidet

Manglen på daginstitutionspladser i Skægkær og senere i Buskelund/Hvinningdal/Balle bliver løst samlet ved at udvide Gården i Buskelund, som kan optage børn fra begge områder. Det beslutter byrådet.

I Skægkær er der også planlagt at bygge et nyt børnehus. Der er sat 35,5 mio. kr. af til at udvide Gården. Når byggeriet er færdigt, vil der være plads til ca. 110 børn.

Borgere i området er bekymrede over udsigten til øget trafik på grund af pladserne, så derfor skal den del analyseres grundigere. Første del af udvidelsen forventes at kunne tages i brug i 2024.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 4, byrådet 31.01.2023, punkt 13)

Marts 2023

Nyt kontorbyggeri ved motorvejen får dispensation fra lokalplan

GMB & Lund ønsker at opføre et kontorbyggeri på Funder Dalgårdsvej 5 og søger om dispensation fra lokalplanen, så der kan bygges et kontordomicil til kombineret med lager i fire etager.

Dispensationen handler om anvendelse af byggeriet, støj, etageantal, bygningshøjde og terrænregulering. Det er begrænset, hvor der kan bygges på grunden på grund af højspændingsledninger og andre ledninger i jorden sammenlignet med på andre grunde i området.

Efter en naboorientering, der varede i cirka 3 uger, kom der to høringssvar. Det vurderes, at projektet ikke bidrager med væsentlige gener, så som skygger eller indblik til opholdsarealer på naboejendomme. Plan- og Vejudvalget beslutter at give dispensation til byggeriet.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 8)

Udbygning af Funder Skole: Projekteringen af etape 2 er sat i gang

Imens byggeriet af 1. etape er i gang – og som forventes klar til brug 1. december 2023 – sætter byrådet nu planlægningen af etape 2 i gang.

Hvor etape 1 primært er en tilbygning, er etape 2 primært renovering af eksisterende bygninger. Med renoveringen rykker SFO’en ind i Askehuset, og der etableres klublokaler i det tidligere administrationsområde i den gamle hovedbygning.

Etape 2 forventes klar til brug 1. august 2025. Byrådet godkender, at der bruges 3,1 mio. kr. til projekteringen og miljømæssige undersøgelser af bygningerne. I alt er anlægsrammen på udbygningen af Funder Skole på 216 mio. kr.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.03.2023, punkt 3, byrådet, 28.03.2023, punkt 6)

Forslag om færre busafgange i Funder vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer busserne i Funder til at have færre afgange. Det gælder lokalbus 35 på skoledage, og det gælder en nedlæggelse af bybusrute 3. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Funder og Lysbro

Der bor i dag 5.654 borgere i Funder og Lysbro. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige hvert år frem til 2033, hvor der forventes at være 7.053 borgere. Det vil være en stigning på 25 %.

I 2022 er der kommet 176 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 686 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 65 og til næste år 51.

Der går 465 elever på Funder Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige hvert år frem til skoleåret 2034/2035, hvor der forventes at være 974 elever.

Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 678, og antallet forventes at være stige frem til 2029 med 18 % for derefter at falde hvert år frem til 2036, hvor der forventes at være 690. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Lokalplan for friplejehjem i Funder forventes sat i gang i foråret

Der er en privat aktør, som har søgt om, at der laves en lokalplan med henblik på at etablere 72 friplejeboliger og 50 seniorboliger i Funder. Det forventes, at arbejdet med at lave lokalplan evt. kan sættes i gang i foråret 2023.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om. De har også drøftet behovet for plejeboliger de næste 10 år i Silkeborg Kommune. Behovet forventes at være 300 nye boliger, hvor private aktører har vist interesse for at opføre 180.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Udvidelse af Lysbro Uddannelsescenter med i puljen for ønsker til nye byggerier

Der er et ønske om at udvide Lysbro Uddannelsescenter, fordi der inden for 2-3 år forventes flere elever med multiple funktionsnedsættelser og for at skabe bedre rammer og en attraktiv uddannelse for unge med særlige behov.

Ønsket er at etablere et modulbyggeri ved siden af de eksisterende bygninger med 10 mindre rum, som giver mulighed for at skærme de enkelte elever, køkkenalrum og personalefaciliteter.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der prioriteres penge til udvidelse og renovering af Lysbro Uddannelsescenter. Ønsket bliver nu en del af byrådets anlægsseminar i maj 2023, hvor alle anlægsønsker skal drøftes.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 06.03.2023, punkt 8, Socialudvalget, 08.03.2023, punkt 8)

Muligheden for et egnsteater i Hakkehuset drøftes

Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget er netop blevet orienteret om, hvilke vilkår og muligheder, der er forbundet med at etablere Hakkehuset som et egnsteater.

Aftalen falder under Slots- og Kulturstyrelsens fireårige ordning, hvilket medfører en række rammer for en eventuel prøveperiode.

Blandt andet skal aftalen godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt Slots- og Kulturstyrelsen. Her refunderer staten op til 50% af kommunens driftstilskud til egnsteatre, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer finanslovsbevillingen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 15)

Februar 2023

PFAS-stoffer fundet i Hesselhus Vandværk

I 2022 blev der i vandet fra Hesslehus Vandværk fundet en sum af stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Fundet er under grænseværdien. Det betyder, at vandet lever op til kvalitetskravene.

PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige, svært nedbrydelige stoffer, hvor nogle er miljøfarlige og sundhedsskadelige. Hesselhus Vandværk er et alment vandværk med ca. 142 forbrugere.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status for vandforsyningsplanen, hvor der blandt andet arbejdes med at beskytte grundvandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 9 og 17)

Lysbro Uddannelsescenter renoveres

Uddannelsescenteret, der består af STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning), dagtilbuddet Lysbro KUNST og Lysbro Kantine, skal i 2023 renoveres.

Renoveringen indeholder etableringen af et nyt, stort handicapegnet badeværelse med plads til blandt andet badebåre. Derudover skal deres installeres automatiske døråbnere til klasseværelser, skydedøre til badeværelse og forskellige lifte, så flere lokaler og faciliteter kan bruges af kørestolsbrugere.

Der skal også laves udendørs tilretninger og lettere vedligeholdelsesarbejde som udskiftning af punkterede ruder og ødelagte dørkarme. Byrådet godkender, at der bruges 1,6 mio. kr. på at renovere Lysbro uddannelsescenter.
(Socialudvalget, 08.02.2023, punkt 2, byrådet, 27.02.2023, punkt 11)

Januar 2023

Gang i planer om nyt erhvervsområde i Funder Nord

Interessen for at drive erhverv i Silkeborg er stor, og derfor ønsker Silkeborg Kommune at udvikle et kommune-ejet areal i området på 190.000 kvm til erhvervsjord.

Samtidig er der ønske fra private grundejere om at udvikle i samme område. Skal planen realiseres, skal der etableres ny vej fra rundkørslen ved Funder Kirkevej til Nørhedevej.

Plan- og Vejudvalget godkender, at der bliver sat gang i arbejdet med at lave et forslag til en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for det mulige erhvervsområde. Samtidig ønsker de at undersøge muligheden for, at der også kan etableres butikker til særlig pladskrævende varegrupper i området.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 6)

Der tages hul på arbejdet med at anlægge del af Vestre Højmarksvej

I år begynder de arkæologiske undersøgelser af området, hvor der skal anlægges en del af Vestre Højmarksvej, som skal være vejen til et nyt erhvervsområde i Funder Nord.

Den nye vej bliver koblet på rundkørslen ved Funder Kirkevej og forløber til Nørhedevej som første etape af to.

Vejen betyder, at fremover skal Funder Kirkevej tilsluttes den nye vej med et vigepligtsreguleret kryds med kanalisering. I samme kryds etableres en stitunnel til lette trafikanter.

Byrådet godkender, at der bruges 67 mio. kr. på at etablere vejen, som forventes færdig i 2026. Der er på nuværende tidspunkt ingen tidshorisont for etablering af etape 2.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 7, byrådet, 31.01.2023, punkt 4)

Forslag om nye dagligvarebutikker i Funder og Lysbro kommer i høring

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at give mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m2 ved Sejlgård, hvor Kuben Management har søgt om at etablere butik.

I forslaget ligger der også en mulighed for at etablere en dagligvarebutik i Lysbro syd for Herningvej og vest for Folkesparrekassen. Det er for at skabe et mødested i Lysbro og give indbyggerne mulighed for indkøb tæt på deres bopæl.

I Funder Kirkeby er der ikke en egentlig bymidte, selvom der er udpeget et område til det i kommuneplanen, hvor der kan placeres butikker. Forslaget er her at udvide mulighederne for at placere butik i største delen af Funder Kirkeby.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Midlertidige dagtilbudspladser til børn med særlige behov etableres i Funder

Antallet af børn med særlige behov stiger. Der er akut behov for 8-10 dagtilbudspladser mere.

De bliver midlertidigt etableret i en eksisterende pavillon ved siden af vuggestue- og børneafdelingen i Funder. Det beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og byrådet.

Der bliver ikke behov for at ændre meget i bygningen, men legepladsen skal indrettes med en afdeling til børnene, og der skal flyttes og etableres legeredskaber. Der arbejdes på at finde et sted, der er egnet til en varig løsning.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 3, byrådet, 31.01.2023, punkt 12)

Del din mening om kloakledning og pumpestation på Funder Skovvej

I forbindelse med at ejendommene Funder Skovvej 217, 221, 223 og 225 skal kloakeres, skal der etableres en spildevandskloak og en pumpestation på private arealer.

Sammen med 10 andre spildevandsprojekter kommer det i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om placeringen af kloakledningen og pumpestationen.
Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Ladestandere på vej ved samkørselsplads ved Funder

Fire ladestandere kan være på vej til samkørselspladsen ved motorvejen ved Funder. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle.

Udbuddet indeholder også placering af 36 ladestandere i Silkeborg by.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Institut Funder Bakke får midler til deres arbejde

Institut Funder Bakke får 100.000 kr., så de fortsat kan opretholde den høje kunstneriske kvalitet. Samtidig skal der laves en samarbejdsaftale med Instituttet.
Det beslutter Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

Ifølge budgetaftalen for 2023 tilføjet 800.000 kr. til kultur- og fritidsområdet som følge af befolkningstilvæksten. Nu har udvalget besluttet, at en del af de midler skal gå til Institut Funder Bakke.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 3)

Marts 2023

Forslag om færre busafgange i Fårvang vedtaget

Fra 25. juni 2023 bliver lokalbus 313, der blandt andet kører i Fårvang, Gjern og Voel, reduceret med 2 dobbeltture på skoledage.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Fårvang

Der bor i dag 2.241 borgere i Fårvang. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at falde en smule de næste tre år for derefter at stige at stige frem til 2036 til 2.348. Det vil være en stigning på 5 %.

I 2022 er der kommet 4 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 87 nye, indflyttede boliger.

Der går 298 elever på Fårvang Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige stødt frem til skoleåret 2034/2035, hvor der forventes at være 332 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 134, og antallet forventes at være stige frem til 2029 til 164 og derfra falde frem til 2036 til 142. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Fårvang

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Fårvang. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Seniorrådet er bekymret over lukning af cafetilbud på Fårvang Ældrecenter

Seniorrådet udtrykker bekymring over lukning af cafetilbuddet på Fårvang Ældrecenter i et høringssvar til Ældreudvalget. Her skriver de, at de er bekymret for, at de borgere, der har brugt tilbuddet, mister den sociale kontakt, som var en del af at spise middag på plejecentrene.

De stiller også spørgsmålstegn ved om lukningen føre til de forventede besparelser, da der er en vis reaktionstid, når der indgår personalereduktioner. Ældreudvalget har drøftet Seniorrådets høringssvar.

Lukning af cafetilbuddet på Fårvang Ældrecenter og tre andre plejecentre er en del af serviceændringer og effektiviseringer, som er vedtaget af byrådet.
(Ældreudvalget, 06.02.2023, punkt 9)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Interesse for at opføre solcelleanlæg ved Fårvang

Silkeborg Kommune har modtaget to ansøgninger om at opføre solcelleanlæg ved Fårvang nær andre solceller og vindmøller.

Den ene ansøgning er fra Unison Energi om et solcelleanlæg op ca. 94 ha og evt. mere ved Grølsted øst for Fårvang, hvor der står fem vindmøller. Den anden ansøgning er fra Greensolutions på et solcelleanlæg på ca. 3 ha nordvest for Fårvang, hvor der i området også er et andet solcelleanlæg.

Ansøgningen understøtter Silkeborg Kommunes målsætning om mere vedvarende energi for at nå målet om at blive CO2-neutral. Byrådet er orienteret om ansøgningerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Forslag om nye dagligvarebutikker i Fårvang kommer i høring

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at give mulighed for at etablere en dagligvarebutik på Storegade.

Her er der interesse for at placere en dagligvarebutik, og Silkeborg Komme har modtaget en ansøgning om det.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Del din mening om forslag til et nyt regnvandsbassin ved Thorsøvej

Dele af Fårvang skal separatkloakeres, og i den forbindelse er der et forslag om at etablere et nyt regnvandsbassin, som skal rense og forsinke regnvandet fra området, der skal separatkloakeres.

Regnvandet ledes renset og forsinket til Trodyb Bæk via et nyt regnvandsbassin og et nyt udløb ved Thorsøvej og bækken.

Sammen med 10 andre spildevandsprojekter kommer det i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om placeringen regnvandsbassinet og kloakledninger. Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Marts 2023

9 midlertidige pladser på Karolinelundcentret flyttes til Gødvad

Ældreudvalget beslutter at flytte 9 midlertidige pladser fra Karolinelundcentret til Gødvad Plejecenter for at samle de midlertidige pladser rundt i kommunen på færre adresser.

Samlingen af de midlertidige pladser vil styrke tilbuddet til borgerne og øge mulighederne for at rekruttere personale med interesse for dette tilbud.

Det skal undersøges, om de 9 midlertidige pladser på Karolinelundcentret kan laves om til 9 skærmede demenspladser i stedet. Det vil skabe en bedre synergi på Karolinelundcentret, som i forvejen har 9 skærmede demensboliger og 18 plejeboliger.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 5)

Forslag om færre busafgange i Voel vedtaget

Fra 25. juni 2023 bliver lokalbus 313, der blandt andet kører i Fårvang, Gjern og Voel, reduceret med 2 dobbeltture på skoledage.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Der kigges på betalingen for brugen af Gjern Kultur- og Idrætscenter

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Gjern Kultur- og Idrætscenter får, når den nuværende aftale ender, er 1.121.000 kr. Med model 1 vil de få 4,4 % mere (1.173.000 kr.) og med model 2 vil de få 18,4 % mere (1.373.000 kr.)

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Gjern

Der bor i dag 2.161 borgere i Gjern. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige stødt frem til frem til 2036 til 2.275. Det vil være en stigning på 5 %.

I 2022 er der kommet 25 nye, indflyttede boliger i Gjern. Over de næste 13 år forventes der at komme 88 nye, indflyttede boliger. Der forventes 19 i år.

Der går 158 elever på Gjern Skole i dette skoleår. Det antal forventes at være nogenlunde stabilt de næste 13 år, hvor der i skoleåret 2035/2036 forventes at være 162 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 146, og antallet forventes at stige til 166 i 2031. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Gjern Skole har fået forbedret et mødelokale

I september godkendte byrådet, at der skulle bruges 50.000 kr. på at forbedre et lokale, så det kunne bruges til fortrolige samtaler med forældre, medarbejdere og andre.

Der er nu sat en akustikvæg op ved lokalet, så det kan bruges som fortroligt mødelokale. Det kostede 34.200 kr.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.03.2023, punkt 4)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Gjern

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Gjern. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Gjessø

Der bor i dag 1.255 borgere i Gjessø. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige hvert år frem til 2036 til 1.534. Det vil være en stigning på 22 %.

I 2022 er der kommet 9 nye, indflyttede boliger i Gjessø. Over de næste 13 år forventes der at komme 105 nye, indflyttede boliger. Der forventes 2 i år og 32 næste år.

Der går 99 elever på Gjessø Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 144 i 2027/28 og til 166 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 98, og antallet forventes at stige til 131 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Gjessø er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning. Til marts deltager Silkeborg Kommune i et borgermøde i Gjessø om muligheden for fælles varmeforsyning.

I Gjessø er 295 ejendomme ud af 340 opvarmet med naturgas eller olie.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Gjessø

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Gjessø. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Almene boliger på Gjessøtoften renoveres

Silkeborg Boligselskab afdeling 19 vil renovere badeværelserne i deres almene boliger på Svalevej 1-8 i Bryrup, Gjessøtoften 6-24 i Gjessø og Ranunkelvej 13-24 i Them.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 3,5 mio. kr. til renoveringen og til den afledte huslejestigning på 11 %. Huslejen vil stige fra 850 kr./m2 til ca. 918 kr./m2.

Byrådet godkender låneoptagelsen og huslejestigningen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 14)

Januar 2023

Skal mulighederne for at placere butik i Gjessø udvides?

I Gjessø, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Grauballe

Der bor i dag 1.554 borgere i Grauballe. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 2.054 i 2029 og i 2036 til 3.270. Det vil være en stigning på 110 %.

Det skyldes, at den nye bydel Eriksborg, som planlægges mellem Gødvad og Grauballe, delvist ligger i Grauballe-området.

I 2022 er der kommet 77 nye, indflyttede boliger i Grauballe. Over de næste 13 år forventes der at komme 643 nye, indflyttede boliger. Der forventes 24 i år og 12 næste år.

Der går 122 elever på Grauballe Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 211 i 2029/30 og til 338 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 148, og antallet forventes at stige til 346 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Tilmelding til fjernvarme i Grauballe er åben

Silkeborg Forsyning er nu begyndt at modtage tilmeldinger til at koble sig på fjernvarmenettet i Grauballe.Hvis 30 % tilslutter sig, så begynder gravearbejdet i sidste kvartal af 2023 og fortsætter frem til midten af 2025.

Prisen for at tilslutte sig er 22.500 kr. Man kan selv vælge, om man vil leje fjernvarme-enheden af Silkeborg Forsyning for 215 kr. om måneden inklusive installation, service og vedligehold eller købe den for 23.500 kr. af Silkeborg Forsyning, som også installerer den.

Et tredje alternativ er at købe fjernvarmeenheden af en VVS’er. Silkeborg Forsyning har informeret Klima- og Miljøudvalget om status på udrulning af fjernvarme på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Grauballe

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Grauballe. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Grauballe på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Søger tilskud til 2 minus 1 vej på Grauballe Gudenåvej

Silkeborg Kommune skal søge tilskud fra en statslig pulje til at etablere en 2 minus 1 vej på Grauballe Gudenåvej for at sikre bedre cykelforhold.
Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Projektet gavner især skolebørn fra Svostrup og omegn til Grauballe skole, men forbinder ligeledes området til Silkeborg via cykelbaner på Eriksborgvej.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Hvordan skal detailhandlen udvikle sig i Grauballe?

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at fastholde bymidten i Grauballe.

I forslaget ligger der også en udvidelse af bydelscenteret i Eriksborg fra 2.000 m2 til 3.500 m2, så der er plads til discountbutik, supermarked og 300 m2 butik til udsalgsvarer.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Beslutning: Det skal Eriksborg indeholde

Flere politiske udvalg har behandlet den analyse, der er lavet af Eriksborg, Gødvad og Grauballe, som er mundet ud i nogle anbefalinger til, hvad de i fremtiden skal indeholde.

Det betyder, at der er lavet nogle ændringer i de anbefalinger. Det er blandt andet, at selvom byerne på sigt vil vokse sammen, er det vigtigt, at de enkelte bysamfund i fremtiden bevarer hver sin identitet.

Det er blandt andet også at sikre, at de offentlige arealer er tilgængelige for alle, at der i Eriksborg planlægges botilbud og inklusionsboliger, at der sammen med en evt. skole laves et bibliotek og at der muligvis er behov for en kirke i Eriksborg.

Byrådet godkender analysen og ændringerne.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 8, byrådet, 31.01.2023, punkt 20)

Marts 2023

Der holdes open call til salg af mad og drikke ved Cirkuspladsen og Skateparken

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Cirkuspladsen og Skateparken.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Forslag om færre busafgange i Gødvad vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer busserne til at køre sjældnere i Gødvad. Det gælder bybus 9 og 11, som kommer til at køre sjældnere om lørdagen og på skolefridage. Lokalbus 313 bliver reduceret med to dobbeltture på skoledage.

Bybus 12 bliver nedlagt, og derfor bliver ruten for bybus 8 omlagt, så den kommer til at betjene Nordre Højmarksvej ved Tietgensvej. Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Gødvad

Der bor i dag 8.162 borgere i Gødvad. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige frem 2031, hvor der vil være 9.814. Herfra ventes tallet at falde frem til 2036 til 9.593.

I 2022 er der kommet 56 nye, indflyttede boliger i Gødvad. Over de næste 13 år forventes der at komme 1.152 nye, indflyttede boliger. Der forventes 204 i år og 108 næste år.

Der går 679 elever på Dybkærskolen og 305 på Gødvadskolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige til henholdsvis 813 og 434 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 866, og antallet forventes at stige til 979 i 2030 og falde til 850 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

9 midlertidige pladser på Karolinelundcentret flyttes til Gødvad

Ældreudvalget beslutter at flytte 9 midlertidige pladser fra Karolinelundcentret til Gødvad Plejecenter for at samle de midlertidige pladser rundt i kommunen på færre adresser og styrke tilbuddet til borgerne.

Det betyder, at 9 plejeboliger på Gødvad Plejecenter bliver lavet om til midlertidige pladser, så der i alt vil være 28 midlertidige pladser på plejecenteret med mulighed for at udvide yderligere.

Ændringen fra plejeboliger til midlertidige pladser sker gradvis. Ingen borgere bliver tvunget til at flytte. Der vil nu blive holdt et orienteringsmøde for beboere og pårørende.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 5)

Tidsplan for fjernvarme til Høje Kejlstrup

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Høje Kejlstrup i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen i 2024. 35 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave fjernvarmeledninger ned forventes at begynde i 2025 og slutte med udgangen af 2027.

Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Februar 2023

Flere i job og uddannelse på Arendalsvej

I januar 2021 var der 90 fuldtidsledige på Arensdalsvej. I december 2021 var der 73, og i december 2022 var der 67 – frasorteret ukrainske flygtninge var tallet 59.

På Arendalsvej foregår der en ekstraordinær beskæftigelsesindsats, som ved hjælp af en håndholdt, intensiv og virksomhedsrettet indsats skal få flere borgere i job og uddannelse.

Arbejdsmarkedsudvalget godkender målet om, at indsatsen skal få endnu flere i job og uddannelse i 2023.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 06.02.2023, punkt 3)

Fjernvarmeprojekt ved Høje Kejlstrup er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Gødvad er der et projekt undervejs ved Høje Kejlstrup.

Her har Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning om at etablere fjernvarme. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Beslutning: Det skal Eriksborg indeholde

Flere politiske udvalg har behandlet den analyse, der er lavet af Eriksborg, Gødvad og Grauballe, som er mundet ud i nogle anbefalinger til, hvad de i fremtiden skal indeholde.

Det betyder, at der er lavet nogle ændringer i de anbefalinger. Det er blandt andet, at selvom byerne på sigt vil vokse sammen, er det vigtigt, at de enkelte bysamfund i fremtiden bevarer hver sin identitet.

Det er blandt andet også at sikre, at de offentlige arealer er tilgængelige for alle, at der i Eriksborg planlægges botilbud og inklusionsboliger, at der sammen med en evt. skole laves et bibliotek og at der muligvis er behov for en kirke i Eriksborg.

Byrådet godkender analysen og ændringerne.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 8, byrådet, 31.01.2023, punkt 20)

Hvordan skal detailhandlen udvikle sig i Gødvad?

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at give mulighed for flere pladskrævende butikker på minimum 400 m2 i et område ved Randersvej.

I forslaget ligger der også en udvidelse af bydelscenteret i Eriksborg fra 2.000 m2 til 3.500 m2, så der er plads til discountbutik, supermarked og 300 m2 butik til udsalgsvarer.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Gødvad Håndbold får udgifter til Regatta 2022 dækket

Gødvad Håndbold får 10.200 kr. fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg, de måtte have haft i forbindelse med regattaen og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen.

På baggrund af ansøgningerne har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give foreningen pengene sammen med 24 andre foreninger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Marts 2023

Der holdes open call efter salg af mad og drikke ved Hinge Søbad

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Hinge Søbad.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Hinge-Nørskovlund

Der bor i dag 3.368 i skoledistriktet for Ans, som også dækker Grønbæk, Nørskovlund og Hinge. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være stabilt frem til 2030. Herfra forventes det at stige frem til 2036, så der vil være 3.553 borgere. Det er en stigning på 6 %.

I 2022 er der kommet 9 nye, indflyttede boliger i samme område. Over de næste 13 år forventes der at komme 106 nye, indflyttede boliger. I år forventes der én og til næste år 3.

Der er 317 elever i dette skoleår. Det antal forventes at falde frem til skoleåret 2026/2027 til 290 for derefter at stige frem til 2035/36 til 336 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er forventes at stige alle årene frem til 2036, så man går fra i dag 180 til 220. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Januar 2023

Nørskovlund Forsamlingshus får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Nørskovlund skal have LED-pærer i køkken og servicerum og har søgt om og fået 9.340 kr. til udskiftning af armaturer fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Som udgangspunkt kan man få tilskud til max. halvdelen af udgiften, men er beløbet mindre end 10.000 kr. kan der dispenseres fra den regel.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Marts 2023

Nye principper for Impala-grunden godkendt

Byrådet har godkendt en række principper for ny bebyggelse på Impala-grunden.

Byggeriet må være max. 13,5 meter højt – svarende til fire etager, og det må gerne ligge 10 meter fra skovbyggelinjen mod vest og 20 meter fra linjen mod syd i stedet for 30 meter, som er udgangspunkt for beslutninger om skovbyggelinjen.

I den nye plan for bebyggelsen skal der være adgang til boligerne fra Vestre Ringvej via en venstresvingsbane. Den skal bygherren betale. Bygherren ville gerne anlægge færre p-pladser, end der er normen for boligbyggeri i Silkeborg Kommune, hvor der er krav om 1,5 p-plads pr. bolig, men det krav bliver fastholdt.

Nu skal der laves en ny lokalplan for Impala-grunden på baggrund af de godkendte principper.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 4, byrådet 28.03.2023, punkt 10)

Forslag om færre busafgange i Hvinningdal vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybusserne i Hvinningdal til at have færre afgange. Det gælder bybus 2, 3 og 6, som kommer til at køre færre ture alle dage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Hvinningdal

Der bor i dag 4.487 i skoledistriktet for Hvinningdal. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være nogenlunde stabilt frem til 2027, hvorefter det vil stige til 4.599 i 2029 og derfra falde hvert år frem til 2036, hvor der vil være 4.484 borgere.

I 2022 er der kommet 289 nye, indflyttede boliger i Balle, Buskelund og Hvinningdal. Over de næste 13 år forventes der at komme 379 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 77 og til næste år 38.

Der går 570 elever på Hvinningdalskolen i dette skoleår. Det antal forventes at være nogenlunde stabilt frem til skoleåret 2026/27. Herfra ventes det at stige frem til 2033/34 til 664 elever. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Muligheden for et egnsteater i Hakkehuset drøftes

Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget er netop blevet orienteret om, hvilke vilkår og muligheder, der er forbundet med at etablere Hakkehuset som et egnsteater.

Aftalen falder under Slots- og Kulturstyrelsens fireårige ordning, hvilket medfører en række rammer for en eventuel prøveperiode.

Blandt andet skal aftalen godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt Slots- og Kulturstyrelsen. Her refunderer staten op til 50% af kommunens driftstilskud til egnsteatre, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer finanslovsbevillingen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 15)

Februar 2023

HA-Huset får overdraget omklædningsrum

Silkeborg Kommune lejer et omklædningsrum på 20 m2 af Den Selvejende Institution HA-Huset i deres klublokaler på Padborgvej 127-131. Kontrakten ophører 1. februar 2023, hvor omklædningsrummet ifølge kontrakten overdrages vederlagsfrit til kommunen.

Silkeborg Kommune bruger ikke længere omklædningsrummet, da der er bygget en ny hal med nye omklædningsrum. Silkeborg Kommune ønsker derfor at overdrage omklædningsrummet til Den Selvejende Institution HA-Huset i den stand, den er, så man spare en årlig lejeudgift på 17.500 kr.

Det er vurderet, at værdien af vedligeholdelsen udligner værdien af lokalet, og at overdragelsen derfor kan ske til 0 kr. Byrådet godkender overdragelsen til HA-Huset.
(Økonomi- og erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 8, byrådet, 27.02.2023, punkt 18)

Almene boliger på Padborgvej renoveres

Arbejdernes Byggeforening afdeling 44 vil udskifte køkkener tag i deres almene boliger på Padborgvej 3-134 i Hvinningdal.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 10 mio. kr. til renoveringen, at der stilles kommunegaranti for lånet og at lade huslejen stige med 10,5 %.

Byrådet godkender låneoptagelsen, og at der stilles kommunegaranti for lånet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 16)

Januar 2023

Udvidelse af Gården skal afhjælpe pladsproblemer

Manglen på daginstitutionspladser i Skægkær og senere i Buskelund/Hvinningdal/Balle bliver løst samlet ved at udvide Gården i Buskelund, som kan optage børn fra begge områder. Det beslutter byrådet.

I Skægkær er der også planlagt at bygge et nyt børnehus. Der er sat 35,5 mio. kr. af til at udvide Gården. Når byggeriet er færdigt, vil der være plads til ca. 110 børn.

Borgere i området er bekymrede over udsigten til øget trafik på grund af pladserne, så derfor skal den del analyseres grundigere. Første del af udvidelsen forventes at kunne tages i brug i 2024.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 4, byrådet 31.01.2023, punkt 13)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Kjellerup

Der bor i dag 5.968 i Kjellerup og Levring. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være steget med 10 % i 2030 til 6.554 og med 23 % i 2036 til 7.329.

I 2022 er der kommet 56 nye, indflyttede boliger i Kjellerup. Over de næste 13 år forventes der at komme 462 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 47 og til næste år 65.

Der går 569 elever på Trekløverskolen afd. Kjellerup i dette skoleår. Det antal forventes at stige frem mod 2035/36 til 739. Antallet af børn mellem 0-5 år er 387, og det tal forventes at stige til 465 i 2036.

Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Forslag til lokalplan for Det Gamle Apotek i høring

De næste 8 uger kan du komme med din mening om et forslag til lokalplan for Det Gamle Apotek i Kjellerup. Det er byrådet, der beslutter at sende forslaget i høring.

Forslaget til planen gør det muligt at bevare den gamle bygning, men også at rive bygningen ned og opføre en ny.

En ny skal dog have samme hovedform. Det betyder sadeltag og max 2 etager, hvor den øverste kan bruges til bolig. Hovedindgangen skal markeres og støbejernsskiltet fra ombygningen i 1932 skal bevares og placeres centralt over hovedindgangen.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 2, byrådet 28.03.2023, punkt 9)

Forslag om færre busafgange i Kjellerup vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer busserne i Kjellerup til at have færre afgange. Det gælder lokalbus 801, 802 og 804, som kommer til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Der kigges på betalingen for brugen af Arena Midt

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Arena Midt får, når den nuværende aftale ender, er 5.481.000 kr. Med model 1 vil de få 52,8 % mindre (3.586.000 kr.) og med model 2 vil de få 41 % mindre (3.886.000 kr.)

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Februar 2023

Tre nye skove plantes omkring Kjellerup

En del af planen for at Silkeborg Kommune kan blive CO2-neutral er at plante min. 800.000 m2 skov. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt de steder, hvor der skal plantes noget af den skov.

Det er tre områder nord, syd og vest for Kjellerup, som alle er ejet af Silkeborg Kommune.

Det ene areal syd for Kjellerup er på ca. 140.000 m2 og ligger mellem Teglværkssvinget og Kjellerupvej. Det andet areal nord for Kjellerup er på 35.000 m2 og ligger mellem Ansvej og Digterparken.

Det sidste areal vest for Kjellerup og er på ca. 55.000 m2 og ligger nær Oustruplund. Det areal blev frastykket i forbindelse med salget af Oustruplund og er i dag bortforpagtet til en landmand. Silkeborg Kommune ejer i forvejen et stort stykke fredskov nord for arealet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 5)

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Kjellerup

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Kjellerup. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Søger finansiering til bedre cykelforhold på Silkeborgvej

Cirka fra byskiltet til der, hvor Kjellerupvej rammer Silkeborgvej, søger Silkeborg Kommune om tilskud fra en statslig pulje til at sikre bedre cykelforhold.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Strækningen er et missing link, der sikrer cykelforbindelse mellem Kjellerup og Silkeborg, og gavner derfor især pendlere og uddannelsessøgende.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Skovbegravelsesplads på vej ved Kjellerup

Ved ejendommen Illervej 2 øst for Kjellerup ønsker ejeren at etablere en skovbegravelsesplads. Nu har ejerne og Silkeborg Kommune indgået en drifts- og forpagtningsaftale, som en skovbegravelsesplads kræver. Det godkender byrådet.

På en skovbegravelsesplads kan man i ikke-indviet jord og mod betaling få nedsat en urne for foden af et træ. Der er offentlig adgang til skovbegravelsespladsen.

Byrådet er bestyrelse for en skovbegravelsesplads med ansvar for administration og drift af skovbegravelsespladsen. Med drifts- og forpagtningsaftale overgår ansvaret til ejerne af ejendommen, og Silkeborg Kommune skal årligt lave tilsyn med pladsen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 10, byrådet, 27.02.2023, punkt 19)

Fjernvarmeprojekt i Kjellerup er ét af fire godkendte projekter

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. Lige nu er der fire fjernvarmeprojekter, som har fået deres ansøgning godkendt.

Ét af dem er projektet i Kjellerup, hvor der arbejdes på at koble to erhvervsområder på fjernvarmen. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være at skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Aktivitetstilbuddet Kernen renoveres i år

Aktivitetstilbuddet Kernen skal i 2023 renoveres for 7,5 mio. kr. Det beslutter byrådet, som netop har frigivet pengene.

Renoveringen består af en ny tilbygning med modulelementer, nyt køkken og diverse mindre vedligehold og ændringer.
(Socialudvalget, 08.02.2023, punkt 2, byrådet, 27.02.2023, punkt 11)

Sundhedsskadelig bolig skal renoveres

Træengen 3 i Kjellerup er så ramt af skimmelsvamp, at det udgør en fare for sundheden.

Lejeren af huset skal flytte ud og genhuses, indtil bygningen er renoveret. Det er lejeren selv, der har gjort opmærksom på, at der er problemer med skimmelsvamp.

Plan- og Vejudvalget nedlægger forbud mod ophold i huset efter byfornyelsesloven indtil, at boligen er renoveret.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 8)

Januar 2023

Det Gamle Apotek må rives ned – nybyg skal ligne

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Det Gamle Apotek må rives ned, hvis det nybyggede har samme kendetegn og facadeudtryk som det oprindelige.

I april 2022 besluttede udvalget, at Det Gamle Apotek ikke måtte rives ned, og der skulle laves en bevarende lokalplan for hele området mellem Vestergade, Tinghusvej og busterminalen.

I december 202 besluttede udvalget, at den bevarende lokalplan kun skulle dække den bevaringsværdige bygning.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 8)

Byggeri af børnehus forsinket

Det nye børnehus på Hasselvej er forsinket på grund af forhold på arbejdspladsen. Byggeriet forventes i skrivende stund færdigt omkring 1. juni 2023.

Indtil da fortsætter børnene i de eksisterende børnehuse, og der bliver oprettet en midlertidig vuggestue på Vestergade i Mariehønens legestue i Kjellerup.

Efter børnene er flyttet fra Storkereden, flytter børn fra børnehuset Broparken samt den midlertidige vuggestue over i Storkeredens lokaler.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 9)

Forslag til ny plan for detailhandel kommer i høring

En detailhandelsanalyse konkluderer, at Kjellerup er under pres som. Detailhandelsstrukturen i Kjellerup består af den centrale bymidte og et lokalcenter ved Parallelvej.

Det bliver der ikke ændret på i forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune. I forslaget er der en ny retningslinje, som skal sikre, at der ikke kan placeres butikker med lukkede facader og uden kundeadgang i Kjellerups bymidte.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Del din mening om separatkloakering på Almtoftvej og placering af kloakledning til Midstrup

Almtoftvej 23A-D, Almtoftvej 23F-H og Hyldevangen 2-8 skal byggemodnes, og der skal etableres regn- og spildevandskloak frem til byggemodningen. I den forbindelse ønsker Silkeborg Forsyning også at separatkloakere Almtoftvej 23E.

I forbindelse med kloakering af Hindbjerg og Midstrup skal der etableres en spildevandskloak og en pumpestation ved Midstrup. Der er nu et forslag til, hvor de skal placeres.

Sammen med 9 andre spildevandsprojekter kommer det i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om det. Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Mindre bemanding i Kjellerup Svømmehal

Der bliver skåret i bemandingen i Kjellerup Svømmehal ved at arbejdsgangene lægges om.

Der skal spares på grund af færre indtægter fra husleje, fald i salget af billetter og de stigende priser på energi, som har betydet at budgettet er overskredet.
Det beslutter Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 4)

Dispensation til kørsel på sti er ok

Planklagenævnet har stadfæstet Silkeborg Kommunes afgørelse om at give dispensation til kørsel på Broparksstien i Kjellerup mellem Søndergade 41A-B og 43 fra områdets lokalplan.

Lokalplanen blev vedtaget i 1979 og dengang indgik kommunen og ejeren af nr. 41 et forlig om, at denne kunne køre på stien mod at afgive noget af sin ejendom. Sommeren 2022 fik ejeren af nr. 43 en dispensation, så beboere i ejendommen også kan køre på vejen.

Planklagenævnet mener ikke, at Silkeborg Kommunes afgørelse om dispensation strider mod principperne i områdets lokalplan. Afgørelsen er endelig, men Planklagenævnet bemærker, at aftalen mellem ejeren af nr. 41 og kommunen hører under privatret, og nævnet derfor ikke er kompetent til at vurdere om dispensationen er i strid med denne aftale.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 18)

Marts 2023

Silkeborg Boligselskab køber grund i Kragelund til almene boliger

I 2019 blev Silkeborg Boligselskab tildelt 10 kvoter til at opføre almene boliger i Kragelund. Nu ønsker Silkeborg Boligselskab at købe en grund på Kragelund Skovvej på 3.228 m2, hvor de vil bygge de boliger.

Ifølge lokalplanen må der bygges maks. 10 rækkehuse, hvor boligerne gennemsnitligt maks. må være 110 m2 per bolig. Der er således mulighed for at bygge op til 1.100 m2 etageareal.

Prisen på grunden er vurderet til at være 1,818 mio. kr. svarende til 1.653 kr. ekskl. moms per etage-m2. Byrådet godkender prisen og sælger arealet til Silkeborg Boligselskab.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 11, byrådet, 28.03.2023, punkt 16)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Kragelund

Der bor i dag 1.248 i Kragelund og Frederiksdal. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige hvert år – bortset fra næste år – frem mod 2036, hvor der ventes at være 1.404 borgere. Det vil være en stigning på 12 %.

I 2022 er der kommet 12 nye, indflyttede boliger i Kragelund. Over de næste 13 år forventes der at komme 72 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 1 og til næste år 18.

Der går 95 elever på Kragelund Skolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige frem mod 2035/36 til 119. Antallet af børn mellem 0-5 år er 78, og det tal forventes at stige til 96 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Kragelund er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning. I Kragelund er 290 ejendomme ud af 360 opvarmet med naturgas eller olie.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Forslag om færre busafgange i Kragelund vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer lokalbus 35 til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Kragelund

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Kragelund. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Lokalrådet og lokalavisen går sammen om konference om fjernvarme

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd og Midtjyllands Avis søger om tilskud på 10.000 kr. til at holde en konference om fjernvarme i mindre bysamfund i Silkeborg Kommune.

Konferencen planlægges at blive holdt den 25. februar i Arena Midt i Kjellerup. Det ansøgte beløb skal gå til at dække udgifter til leje af hallen. Alle lokalråd og lokalområder kan deltage gratis.

På konferencen skal der være deltagelse af forskellige udbydere af lokal fjernvarme, og der skal være personer, der informerer om allerede anvendte løsninger.

Sundheds- og Nærhedsvalget godkender ansøgningen og støtter Frederiksdal-Kragelund Lokalråd med 10.000 kr. fra puljen fra den aktivitetsbestemte pulje.
(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 09.02.2023, punkt 4)

Byggegrunde er sat til salg

Byggemodningen af et nyt boligområde nord for Kragelund er nu så langt fremme, at byggegrundene er sat til salg.

Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

Det nye boligområde ligger vest for Engesvangvej, og skal indeholde række- og parcelhuse.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 16)

Januar 2023

Kragelund Forsamlingshus får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Kragelund skal have malet i festsalen og skiftet tæppefliser ud i forgangen og den lille sal og har søgt om et tilskud fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse på 22.948 kr.

Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og giver 11.474 kr. i tilskud. Puljen kan max. dække halvdelen af udgiften.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Marts 2023

Forslag om færre busafgange i Laven vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer lokalbus 34 til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Laven og Sejs-Svejbæk

Der bor i dag 4.740 i Sejs-Svejbæk og Laven. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 4.847 i 2028 – svarende til 2 % - og til 5.245 i 2026 svarende til 11 %.

I 2022 er der kommet 20 nye, indflyttede boliger i. Over de næste 13 år forventes der at komme 192 nye, indflyttede boliger. Der ventes 18 i år og 8 næste år.

Der går 718 elever på Sejs Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 2029/30 til 819 og til 901 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 439, og det tal forventes at stige til 462 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Laven

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Laven. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Laven på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Lokalråd har drøftet Søpladsen med byrådspolitikere

Laven Lokalråd har haft besøg af byrådspolitikerne i Sundheds- og Nærhedsudvalget for blandt andet at drøfte Søpladsen.

De har også drøftet cykelstier i området – blandt andet til Sejs og Linå, trafikforhold i Laven og brug af børnehaven.

Derudover har de drøftet og taget temperaturen på, hvordan nærdemokratiet fungerer.
(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 09.02.2023, punkt 7)

Marts 2023

Ja til opførelse af nyt ridecenter ved Mollerup

MTJ Ejendomsinvest P/S har søgt om at opføre et ridecenter i udkanten af Mollerup. Det er planen, det skal ligge i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sløres med beplantning.

Klima- og Miljøudvalget godkender ansøgningen om miljøtilladelse til at opføre et ridecenter.

Et hjørne af ridehallen ligger indenfor skovbyggelinjen, og det har Silkeborg Kommune givet dispensation til. Det er der blevet klaget over til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der nu skal træffe en afgørelse i sagen før, projektet evt. kan sættes i gang.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Linå

Der bor i dag 1.464 i Linå, Hårup og Mollerup. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 1.567 i 2030 – en stigning på 7% - og derfra falde til 2036, hvor der ventes at være 1.520. Det vil være en stigning på 4 % set i forhold til i dag.

I 2022 er der kommet 6 nye, indflyttede boliger i området, hvor Laven også er en del af statistikken. Over de næste 13 år forventes der at komme 84 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 9 og til næste år 17.

Antallet af børn mellem 0-5 år i Linå, Hårup og Mollerup er i dag 122, og det tal forventes at stige til 127 i 2028 og at falde frem til 115 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Forslag om færre busafgange i Linå vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer lokalbus 34 til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

Silkeborg Kommune har ingen lovhjemmel til at arbejde for at etablere fælles varmeløsninger, men hvis lokale kræfter stifter et varmeforsyningsselskab, kan Silkeborg Kommune hjælpe.

Det er for eksempel ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

I Linå er 198 ejendomme ud af 273 opvarmet med naturgas eller olie. I Hårup er det 65 ud af 74. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Linå

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Linå. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Linå på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Plan for nyt erhvervsområde ved Hårup på vej

Plan- og Vejudvalget har givet grønt lys for, at der kan udarbejdes en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for et erhvervsområde mellem motorvejen og Linåvej.

Størstedelen af området ejes af Silkeborg Kommune, men enkelte private matrikler kommer også med i forslaget. Området består primært af landbrugsjord.

Der er også et ønske om et erhvervsområde syd for motorvejen, men det bliver der ikke udarbejdet planer for nu, da området muligvis bliver berørt af den kommende jernbanelinje
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 10)

Januar 2023

Skal mulighederne for at placere butik i Linå udvides?

I Linå, hvor der ikke er en egentlig bymidte og med et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Marts 2023

Tidsplan for fjernvarme til Resenbro og Skærbæk

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Resenbro og Skærbæk godkendt i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen i anden halvdel af 2024. 60 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave fjernvarmeledninger ned forventes at begynde i 2025 og slutte med udgangen af 2026.

Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Arbejdet i gang med at finde placering til permanent børnehus

Planlægningen af det permanente børnehus er i gang, som skal have plads til 140-150 børn i alderen 0-6 år fra Resenbro og Voel. Det skal afløse det midlertidige børnehus på Stidalsvej, som er blevet taget i brug, og som kan rumme op til 100 børn og vil stå indtil marts 2028.

Der er i øjeblikket gang i en fase, hvor Resenbro Lokalråd og borgergrupper bidrager med forslag til placeringer. I løbet af 2023 bliver der også holdt et møde mellem Silkeborg Kommune og lokalrådene fra Resenbro og Voel om de mulige placeringer.

Resenbro Skole har også behov for udvidelse, og der arbejdes på korte og langsigtede løsninger. Der er brug for et ekstra klasselokale til næste skoleår, og skolen har peget på, at det kan løses midlertidigt ved brug af et faglokale. Plan- og Vejudvalget er orienteret.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 6)

Forslag om færre busafgange i Resenbro vedtaget

Fra 25. juni 2023 bliver bybus 1 reduceret til en uddannelsesrute. Det vil sige, at der ikke bliver kørt på skolefridage og i weekenderne samt på tidspunkter, der ikke betjener passagerer, der skal til og fra uddannelser.

Lokalbus 313 bliver også reduceret med 2 dobbeltture på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Resenbro

Der bor i dag 2.050 i Resenbro. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at falde en smule hvert år frem mod 2036, så der ventes at være 1.970 borgere. Det er et fald på 4 %.

I 2022 er der kommet 7 nye, indflyttede boliger i Resenbro. Over de næste 13 år forventes der at komme 6 nye, indflyttede boliger.

Der går 152 elever på Resenbro Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige frem mod 2027/28 til 192 og derfra at falde frem til 2035/2036 til 177. Antallet af børn mellem 0-5 år er 206, og det tal forventes at falde til 180 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Resenbro

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Resenbro. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Fjernvarmeprojekt i Resenbro er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Resenbro er der et projekt undervejs.

Her har Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning om at etablere fjernvarme. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Forslag om at sætte gang i ny planlægning af Resenbro

Peter Sig Kristensen beder Plan- og Vejudvalget om at sætte gang i et såkaldt kommuneplanrul – en revision af den overordnede plan for udviklingen af Resenbro - for at sikre sammenhæng mellem udvidelse af Resenbro Skole, nybyggeri af daginstitution og plads til idræts- og fritidsfaciliteter.

I sin anmodning skriver han, at der er mangel på udvidelsesmuligheder og stor tilvækst af børnefamilier, og det udfordrer den fysiske planlægning af lokalsamfundet, som skal ske under stort tidspres.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at de ønsker at blive orienteret om de forskellige planer, der i øjeblikket bliver arbejdet på i udviklingen af Resenbro på deres møde i marts.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 4)

Marts 2023

Tidsplan for fjernvarme til Sejs-Svejbæk

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Sejs-Svejbæk godkendt i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen fra starten af 2024. 65 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave 9,5 km fjernvarmeledninger fra kraftvarmeværket til Virklund og derfra videre til Sejs-Svejbæk under søen forventes at begynde i slutningen af 2024 og være afsluttet i 2028.

Det er tidligere blevet meldt ud, at der vil være et konverteringsbidrag på 3.000 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen. Det bliver i stedet et beløb, der er afhængig af ens boligstørrelse. Med en pris på 14,75 kr. per m2 vil en bolig på 184 m2 skulle betale 2.714 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen.

Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Pengene til at omdanne skovløberhuset Nyløkke rykkes frem til 2023

Nyløkke er en skovløberbolig, der er ejet af Naturstyrelsen. Boligen skal i samarbejde med Silkeborg Kommune ændres til et ude-velfærdsrum, der i dagtimerne kan bruges af skoler og dagtilbud, og efter skoletid kan bruges af lokale foreninger og andre fritidsbrugere.

Byrådet beslutter at rykke pengene til projektet fra 2025 til 2023. Det samlede budget er på 2,9 mio. kr. Silkeborg Kommune bidrager med 1. mio. kr., mens fonde giver tilskud på 1,9 mio. kr.

Nyløkke skal bl.a. indeholde depot til undervisningsmateriale, bålplads, toilet og andre lignende støttefunktioner, så der kan undervises i områdets natur.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 12, byrådet, 28.03.2023, punkt 7)

Der holdes open call efter salgsvogne ved De Små Fisk

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved De Små Fisk i 6 uger.

Miljøstyrelsen skal give tilladelse til, at der må opstilles salgsvogne ved De Små Fisk, da området er omfattet af fredskovspligten.

En ansøgning om lov til det blev sendt 10. marts 2022, men da Miljøstyrelsen i øjeblikket har over 12 måneders sagsbehandlingstid, kan der ikke laves en endelig aftale om salgsvogne i år. Miljøstyrelsen har dog givet lov til, at der i 6 uger i sommerferien kan opstilles salgsvogne.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Forslag om færre busafgange i Sejs-Svejbæk vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybus 7 til at køre færre ture om lørdagen og at lokalbus 34, der blandt andet kører i Linå, Laven og i Sejs-Svejbæk, kommer til at køre en tur mindre på skoledage.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Sejs-Svejbæk

Der bor i dag 4.740 i Sejs-Svejbæk og Laven. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 4.847 i 2028 – svarende til 2 % - og til 5.245 i 2026 svarende til 11 %.

I 2022 er der kommet 20 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 192 nye, indflyttede boliger. Der ventes 18 i år og 8 næste år.

Der går 718 elever på Sejs Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 2029/30 til 819 og til 901 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 439, og det tal forventes at stige til 462 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Sejs Blæserne får tilskud til SilkeBlæs

Et tilskud på 10.000 er givet til Sejs Blæserne fra de frie kulturelle midler. Tilskuddet skal dække dommerhonorar og udgifter til teknik i forbindelse med afholdelse af koncertkonkurrencen SilkeBlæs 2023.

SilkeBlæs har fokus på god og høreværdig brassband-musik, hvor performance tæller side om side med den musikalske udførsel. Koncerterne er derfor traditionelt kendetegnet ved stor publikumsappel.

Formålet er at udbrede kendskabet til blæsermusik, give flotte musikalske oplevelser og styrke fællesskabet omkring brassband musikken.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 13)

Kunstforeningen får tilskud til midsommer-udstilling

Sejs-Svejbæk kunstforening får et tilskud på 5.000 kr. fra de frie kulturelle midler. Pengene skal bruges til PR-indsatser i forbindelse med afholdelsen af Midsommer Kunstudstilling 2023.

Det er 10. år i træk at udstillingen bliver afholdt for udøvende kunstnere og kunsthåndværkere i Sejs-Svejbæk. Formålet med udstillingen er at lave et fællesskab for alle aldersgrupper omkring kunsten, og at give de ca. 900 besøgende en god kulturoplevelse.

20 lokale kunstnere er inviteret til at udstille ca. 100 af deres egne værker, og ligesom de andre år vil der komme en gæsteudstiller, og et fællestema som kunsterne kan deltage i.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Skovløberhus bliver læringssted

Plan- og Vejudvalget beslutter at give landzonetilladelse til, at den gamle skovløberbolig på Nyløkkevej 14 kan blive indrettet som læringsrum med outdoor-faciliteter.

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune vil gerne udvikle huset og omgivelserne til primært at fungere som eksternt læringsrum for skoler, men det er også planen, at det kan bruges af fx foreninger og borgere som et mødested, til mindre arrangementer og til kommunens sundhedsydelser som fx træning og rehabilitering.

Adgang for køretøjer vil ske via den relativt nyetablerede grusvej fra parkeringspladsen ved Borgdalsvej. Her er en kædespærring, som det er planen, at brugere af Nyløkke kan få mulighed for at åbne, når det er nødvendigt at komme helt hen til huset med motorkøretøjer.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 12)

PFAS-stoffer fundet i Svejbæk Vandværk

I 2022 blev der i vandet fra Svejbæk Vandværk fundet en sum af stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Fundet er under grænseværdien. Det betyder, at vandet lever op til kvalitetskravene.

PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige, svært nedbrydelige stoffer, hvor nogle er miljøfarlige og sundhedsskadelige. Svejbæk Vandværk er et alment vandværk med ca. 294 forbrugere.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status for vandforsyningsplanen, hvor der blandt andet arbejdes med at beskytte grundvandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 9 og 17)

Fjernvarmeprojekt i Sejs-Svejbæk er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Sejs-Svejbæk er der et projekt undervejs.

Her har Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning om at etablere fjernvarme. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Enfamiliehus må ikke deles op i to

Ejerne af en ejendom på Brassøvej vil gerne have ændret på husets status. Det indeholder to boliger med fælles adgang, men har status som et enfamiliehus og ligger i et område, der er udlagt til fritliggende parcelhuse på max. 2 etager.

Ejerne ønsker, at huset skifter status til to selvstændige boligenheder.

Plan- og Vejudvalget har valgt at nedlægge forbud mod det ansøgte, fordi det strider mod kommuneplanens rammer, og fordi det eventuelt kunne danne præcedens og området ville ændre karakter.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Sejs Spejderne får udgifter til Regatta 2022 dækket

Sejs Spejderne og en spejdergruppe fra Silkeborg får 158.223 kr. fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg, de måtte have haft i forbindelse med regattaen og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen.

På baggrund af ansøgningerne har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give de to spejdergrupper pengene sammen med 23 andre foreninger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Nej til udstykning af Sejs Søvej 10

Ejeren af Sejs Søvej 10 ønsker at rive de nuværende bygninger på ejendommen ned for at opføre en ny bolig og samtidig købe 150 m2 fra nabogrunden for at kunne udstykke ejendommen i to grunde.

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 43, som kræver, at grundene skal have et byggefelt på 25x25. Ejeren søger dispensation fra byplanvedtægten, da byggefeltet på den udstykkede grund vil være 15x25 meter.

Plan- og Vejudvalget beslutter at sige nej til at give dispensation for at sikre at byplansvedtægten stadig har relevans, fordi de ikke ønsker en yderligere fortætning i området.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 10)

Ladestandere på vej ved samkørselsplads ved Nordskovvej

Fire ladestandere kan være på vej til samkørselspladsen ved motorvejen ved Nordskovvej. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle.

Udbuddet indeholder også placering af 36 ladestandere i Silkeborg by.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Udstilling om Sejs-Svejbæk får tilskud til markedsføring

Tre lokale kunstnere er gået sammen om at lave en udstilling i Galleri Rosen i Rosengårdscentret i Alderslyst om Sejs-Svejbæk og søger om 10.000 kr. til markedsføring af udstillingen fra puljen De frie kulturelle midler.

Udstillingen hedder ”Spor af liv i Sejs-Svejbæk” og har fernisering 27. januar og løber indtil 14. marts 2023. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 13)

Marts 2023

Nej til højresvingsbane på Christian 8.s Vej

Ejeren af Fredensgård-projektet, A. Enggaard, vil gerne have en højresvingsbane fra Christian 8.s Vej til Fredensgade, men har fået nej fra Plan- og Vejudvalget.

Det er vurderet, at der ikke er plads til det, hvis trafikken skal glide lettere end i dag ved at være 2-sporet de steder, hvor det er muligt.

En højresvingsbane vil medføre trange forhold for gående, cyklister og bilister. Det vil også betyde, at midterrabatten vil blive mindre og ikke leve op til, at byrummet skal være grønt og indbydende.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 21)

Der holdes open call efter salgsvogne salg af mad og drikke ved Lunden

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Lunden.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Forslag om færre busafgange vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybusserne til at have færre afgange. Det gælder bybus 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 11. Rute 12 bliver helt nedlagt. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Silkeborg by

Der bor i dag 12.239 i Silkeborg midt- og sydby. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 12.916 i 2030 – svarende til en stigning på 6 %. Det niveau forventes at være det samme frem til 2036.

I 2022 er der kommet 145 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 948 nye, indflyttede boliger. Der ventes 160 i år og 117 næste år.

Der går 487 elever på Vestre Skole og 295 på Langsøskolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige henholdsvis til 559 og 318 i 2035/2036. Antallet af børn mellem 0-5 år i Silkeborg midt- og sydby er 393, og det tal forventes at stige til 522 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Spørgsmål og svar om Regattaens konkurs

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt om at få svar på nogle spørgsmål omkring Regattaens konkurs. Det er blandt andet, om Silkeborg Kommune har fået forelagt Regattaens budget.

Det har Silkeborg Kommune, men de har ikke sikret validiteten af budgettet. Det er - som i enhver anden virksomhed og forening - bestyrelsen og ledelsen ansvar i regattaforeningen. Det stod også i samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og regattaforeningen.

Silkeborg Kommune må heller ikke blande sig i andre virksomheder og foreningers økonomiske dispositioner. De må kun føre tilsyn med kommunens egne tilskud.Regattaforeningen har ikke på noget tidspunkt givet Silkeborg Kommune grundlag for en opfattelse af, at regattaforeningen var på vej mod en konkurs.

Administrative medarbejdere har i forbindelse med en budgetopfølgning rejst bekymringer omkring foreningens planer og økonomi. Bekymringerne vedrørte foreningens anvendelse af kommunens tilskud til DGI-samarbejdet, udvikling af lysshow og udgifter til sekretariatets drift.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 7)

Ingen undersøgelse af Regatta-forløbet

Byrådsmedlem Lars Hedegaard (C) ønsker, at der sættes gang i en uvildig undersøgelse af Regatta-forløbet.

Undersøgelsen skal belyse kommunens rolle i forhold til, om den politiske og administrative ledelse har efterlevet aftalegrundlaget i samarbejdsaftalen med Foreningen Regatta Silkeborg.

Et flertal i byrådet afviste at sætte gang i en undersøgelse.
(Byrådet, 27.02.2023, punkt 25)

Forsøg på Skoletorvet bliver permanent

Forsøget med at gøre Skoletorvet mere fredeligt ved at ensrette gader og gøre Hostrupsgade til cykelgade er blevet evalueret. De lette trafikanter og beboerne ved Hostrupsgade er overordnet set positive, og bilisterne synes, at det er blevet mere besværligt.

Trafiktællinger viser, at antallet af cyklister i Hostrupsgade er uændret. Antallet af biler i Hostrupsgade er faldet fra ca. 4.100 til ca. 700 i døgnet. I Toldbodgade er trafikmængden siden 2017 steget fra 1.200 til 3.000 biler. For Grønnegade er antallet af biler steget fra 1.100 til 1.600 i samme periode.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at forsøget skal gøres permanent.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 2)

Flere i job og uddannelse på Hjejlevej

I januar 2021 var der 72 fuldtidsledige på Hjejlevej. I december 2021 var der 54, og i december 2022 var der 49 – frasorteret ukrainske flygtninge var tallet 44.

På Hjejlevej foregår der en ekstraordinær beskæftigelsesindsats, som ved hjælp af en håndholdt, intensiv og virksomhedsrettet indsats skal få flere borgere i job og uddannelse.

Arbejdsmarkedsudvalget godkender målet om, at indsatsen skal få endnu flere i job og uddannelse i 2023.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 06.02.2023, punkt 3)

Gang i plan for bevarelse af bygning på Vestergade

Plan- og Vejudvalget godkender, at der sættes gang i arbejdet med at lave et tillæg til lokalplanen for karreen mellem Vestergade, Toldbodgade, Skolegade og Grønnegade.

Tillægget skal sikre, at Vestergade 81B består og bruges til samme formål som nu.

Tillægget er en konsekvens af byrådets beslutning om at sige nej til et ønske om at rive bygningen ned.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 11)

Museum Silkeborg forventer underskud i 2023

Med indtægter på knap 15 mio. kr. og udgifter i samme størrelsesorden forventer Museum Silkeborg et underskud på 109.000 kr. i 2023.

Det viser budgettet, som de har sendt til godkendelse hos Silkeborg Kommune, fordi kommunen er hovedtilskudsyder med 7,3 mio. kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at godkende budgettet.

Museum Silkeborg er bekendt med, at de har budgetlagt med et for højt driftstilskud, fordi tilskuddet er reduceret som følge af besparelser. Museets bestyrelse godkendte budgettet i oktober 2022, og i december 2022 fik museet besked om det ændrede tilskud.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.02.2023, punkt 3)

Kedelhuset får tilskud til Rock the Region

Kedelhuset og Hverdagslive søger om tilskud på 20.000 kr. til at være en del af Rock the Region, som er et fællesskabsbaseret udviklingsprojekt, der forbinder talentfulde bands i hele Region Midtjylland i et professionelt musiknetværk.

Formålet er at give upcoming-musikere i alderen 20 – 30 år en solid ballast gennem et intenst forløb, der både rummer musikalsk coaching og turné i regionen, og at give publikum ny, original livemusik.

Projektet er tidligere støttet i 2021 og 2022 med 20.000 kr. fra De frie kulturelle midler. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at godkende ansøgningen.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.02.2023, punkt 7)

Koncerter på Rampelys får tilskud

Upcome og Hverdagslive søger og får 63.229,12 kr. fra De frie kulturelle midler til leje og lydtekniker ved Rampelys til at holde 16 arrangementer med fokus på nye og mindre etablerede bands med lokal forankring. Det beslutter Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

De 16 arrangementer afvikles med to til tre bands per aften. Et arrangement ved Rampelys koster 3.951,82 kr. for leje og lydtekniker. Overskuddet fra entreindtægterne doneres til musikernes respektive bandkasser.

Tilskuddet vil gøre det nemmere for foreningerne at invitere nye og mindre etablerede musikbands ind, hvor der er større usikkerhed om overskud ved billetsalg.

Begge foreninger bestræber sig på at skabe muligheder og udvikling for upcoming-kunstnere i Silkeborg.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.02.2023, punkt 8)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Overdækket Søvej er en mulighed

Det er blevet undersøgt, om det er muligt at overdække Søvej, når den efter planen skal flyttes om bag Silkeborg Rådhus. De foreløbige undersøgelser viser, at det er en mulig løsning.

Det er planen at omdanne veje og p-pladser ved Silkeborg Langsø til en bypark med plads til byliv, kultur og outdooraktiviteter. Som en del af det også ønsket at binde midtbyen og Søfronten bedre sammen.

Ved at overdække Søvej, når den flyttes, kan der blive en bedre sammenhæng mellem Søfronten og midtbyen. Plan- og Vejudvalget er orienteret om sagen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 2)

Forpagteren af Slusekiosken er fundet

Woodys ApS, som blandt andet driver en kaffevogn ved Østre Søbad, bliver ny forpagter af Slusekiosken.

De blev valgt blandt syv ansøgere, da de bedst levede op til de kriterier, som der blev udvalgt ud fra. Det var udviklingsplan, sortiment, dokumentation for passende økonomi og erfaring og kvalifikation.

Der er indgået en aftale mellem Silkeborg Kommune og Woodys, som forventer at overtage forpagtningen i februar. Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget er orienteret om den nye forpagter.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 17)

Flere ladestandere på vej ved offentlige p-pladser i midtbyen

32 ladestandere kan være på vej til 7 forskellige p-pladser i Silkeborg Midtby. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle. De 32 ladestandere fordeler sig på Bios Gård (8), Hostrupsgade (2), Mejerigården (2), Kornmods Gård (8), Iskælderdalen (2), Havnens P-plads (2) og Estrups Gård (8).

Udbuddet indeholder også placering af ladestandere i Sydbyen på hjørnet af Valdemarsgade/Lyngbygade (2) og hjørnet af Sanatorievej/Remstrupvej (2) og på samkørselspladser.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Langsøskolens klublokaler skal bruges til specialpladser

Der er brug for at øge antallet af specialpædagogiske pladser til de 0-5-årige med særlige behov. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget beslutter, at Langsøskolens klublokaler ved Bakkegården på Tranevej skal bruges til at øge antallet af pladser.

Det er for at skabe synergi til det eksisterende dagtilbud. Klublokalerne skal så flyttes til Langsøskolen.

Der har været indledende drøftelser med ledelsen på Langsøskolen, og nu skal skolebestyrelsen og bestyrelsen i daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet høres om beslutningen.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 30.01.2023, punkt 2)

Saunaerne får kortere åbningstid

Brugerne af saunaerne i Svømmecenter Nordvest skal vænne sig til kortere åbningstider, men de vil fortsat være åbne i de perioder, hvor der er flest brugere.

Også på Badeanstalten er der ændringer på vej. Her lukkes der en time tidligere og priserne stiger.

Ændringerne skyldes færre indtægter fra husleje, fald i salget af billetter og de stigende priser på energi.

På Østre Søbad bliver livredderne sparet væk – inden ordningen med livreddere kom i gang.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 4)

Finansiering af kulturdage på Kedelhuset på plads

10 dage om året skal der være Kulturdag i spillestedet Kedelhuset, hvor lokale kulturaktører relateret til vækstlaget i Silkeborg Kommune kan få en dag i Kedelhusets rammer uden beregning.

For at få en Kulturdag, skal arrangementet give en kulturoplevelse og være med fri entré. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget giver 50.000 kr. til kulturdagene.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 11)

Silkeborg Sportscenter forventer mindre overskud i 2023

Den Selvejende institution Silkeborg Sportscenter har sendt deres budgetforslag for 2023 til Silkeborg Kommune, som en del af aftalen mellem de to, hvor sportscenteret modtager 5,2 mio. kr. i driftstilskud.

Silkeborg Sportscenter lejer lokalerne af Reimar Nielsen A/S. Sportscenteret forventer et overskud på 23.000 kr. i 2023. I 2022 var overskuddet på 58.000 kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender budgetforslaget.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 5)

JYSK Musikteater forventer væsentligt lavere resultat for 2023

Fonden Musik- og Teaterhuset, som står bag JYSK Musikteater og Kedelhuset, har sendt deres budgetforslag for 2023 til Silkeborg Kommune, som en del af aftalen mellem de to, hvor fonden modtager 7,6 mio. kr. i tilskud.

Budgettet for JYSK Musikteater viser, at der forventes et resultat før skat på 7.000 kr. mod 446.000 kr. i 2022. Det skyldes blandt andet flere udgifter til ejendommene.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender budgetforslaget.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 6)

Silkeborg-foreninger får udgifter til Regatta 2022 dækket

En række foreninger fra Silkeborg får støtte fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Det er blandt andet foreninger som Silkeborg Beachvollyklub, Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Badminton Klub, Silkeborg Gymnastikforening, Silkeborg Svømmeklub K1, Silkeborg Idrætsforening, Musikforeningen Riverboat, Silkeborg Frømandsklub, Silkeborg Roklub, Silkeborg-Voel og Silkeborg Boldklub.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen. På baggrund af ansøgninger har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give 25 foreninger støtte til at dække udgifter.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Marts 2023

Arbejder for etablering af vaskeplads ved Indelukket

Silkeborg Kommune vil arbejde på at etablere en såkaldt ”et-stjernet” vaskeplads ved Indelukket med fast underdække og afløb til olieudskillelse, så bådejerne får mulighed for at vaske deres både, og så spildevand opsamles.

Vaskepladsen vil koste 370.000 kr. at etablere og have årlige driftsomkostninger på 20-30.000 kr. Finansieringen er ikke fundet endnu. Vaskepladsen kan tidligst stå klar i foråret 2024, fordi det kræver en dispensation fra skovloven at opføre den. Miljøstyrelsen har en sagsbehandlingstid på et år.

Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget beslutter at ændre retningslinjerne indtil en vaskeplads kan stå klar, så daglig afskylning tillades ved brug af rent vand over vandlinjen uden rengøringsmidler. Det skal godkendes af miljømyndigheden.

Silkeborg Kommune går i dialog med brugerne om brugbarheden af vaskepladsen og deres interesse i selv at etablere løsninger for transport af både til vaskepladsen. Der skal også drøftes en mulig miljømæssigt forsvarlig procedure for slibning af både med brugerne.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 8)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Silkeborg by

Der bor i dag 12.239 i Silkeborg midt- og sydby. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 12.916 i 2030 – svarende til en stigning på 6 %. Det niveau forventes at være det samme frem til 2036.

I 2022 er der kommet 145 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 948 nye, indflyttede boliger. Der ventes 160 i år og 117 næste år.

Der går 487 elever på Vestre Skole og 295 på Langsøskolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige henholdsvis til 559 og 318 i 2035/2036. Antallet af børn mellem 0-5 år i Silkeborg midt- og sydby er 393, og det tal forventes at stige til 522 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

AQUA får en opdateret støtteerklæring til deres masterplan

I 2017 gav Silkeborg Kommune en støtteerklæring til AQUA og gav samtidig lov til, at AQUA kunne bruge kommunes areal op ad parken til at realisere deres masterplan. Arealerne har en værdi af 400.000 kr. Planen skal gøre AQUA til en af Danmarks største attraktioner.

Nu vil AQUA gerne have opdateret støtteerklæringen med de økonomiske bidrag, som kommunen har givet med henblik på at fremhæve over for fonde, hvordan Silkeborg Kommune støtter AQUA i at realisere masterplanen.

Silkeborg Kommune har i 2021 givet 5 mio. kr. til byggemodning og 1 mio. kr. til projektudvikling. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den nye støtteerklæring, som nu beskriver i kroner og øre, hvordan Silkeborg Kommune har støttet AQUA.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.03.2023, punkt 7)

AQUA får udbetalt støtte til masterplan

Silkeborg Kommune udbetaler 900.000 kr. i tilskud til AQUA. Det beslutter byrådet. I maj 2021 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at give et anlægstilskud til AQUA på op til 1 mio. kr., hvis AQUA fandt et tilsvarende beløb.

Tilskuddet skulle bruges til at realisere AQUA’s masterplan. De har tidligere fået udbetalt 100.000 kr. af tilskuddet på baggrund af dokumentation for egenfinansiering på et tilsvarende beløb.

Nu får det udbetalt de resterende 900.000 kr. af tilskuddet, da AQUA har fundet et tilsvarende beløb til masterplanen blandt andet fra sponsorater.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 13, byrådet, 28.03.2023, punkt 18)

Der holdes open call efter salgsvogne ved Trailcenteret og Østre Søbad

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Trailcenteret og Østre Søbad.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Almind Wellet og Silkeborg Kommune skal i dialog om brugen af saunaen ved Østre Søbad

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget ønsker, at der tages en ny dialog med Almind Wellet med henblik på at finde en fremadrettet løsning, som sikrer at ingen føler sig ekskluderet fra at bruge saunaen.

Det er formanden for udvalget, Luis da Silva Martins (B), der på udvalgets vegne skal i dialog med Almind Wellet om benyttelsesaftalen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 16)

Forslag om færre busafgange vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybusserne til at have færre afgange. Det gælder bybus 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 11. Rute 12 bliver helt nedlagt. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Februar 2023

Mulighederne for en vaskeplads i Indelukket undersøges

Der skal hurtigst muligt holdes et temamøde mellem Klima- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids-, Outdoor og Idrætsudvalget for at skabe rammerne for en vaskeplads i Indelukket.

På mødet beder udvalgene om at blive præsenteret for forskellige økonomiske og juridiske modeller for en vaskeplads, som enten kan være privat eller kommunens.

Det sker efter, at fire byrådsmedlemmer ønskede at lempe forbuddet mod vask og slibning af både i Indelukket, og derfor besluttede byrådet at sende sagen de to udvalg.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 4, Kultur-, Fritids-, Outdoor og Idrætsudvalget, 06.02.2023, punkt 4)

Museum Jorn forventer overskud i 2023

Med indtægter på 14 mio. kr. og udgifter i samme størrelsesorden forventer Museum Jorn et overskud på 61.000 kr. i 2023.

Det viser budgettet, som de har sendt til godkendelse hos Silkeborg Kommune, fordi kommunen er hovedtilskudsyder med 5,6 mio. kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at godkende budgettet.

Museum Jorn er bekendt med, at de har budgetlagt med et for højt driftstilskud, fordi tilskuddet er reduceret som følge af besparelser. Museets bestyrelse godkendte budgettet i oktober 2022, og i december 2022 fik museet besked om det ændrede tilskud.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.02.2023, punkt 3)

Museum Jorn får afslag på ansøgning om tilskud

Museum Jorn søger om et tilskud på 25.000 kr. fra De frie kulturelle midler til at holde deres årlige udstillingsprojekt Børnenes udstilling.

Her vil de invitere alle børnehaver, skoler, specialskoler og SFO’er i Silkeborg Kommune med børn op til 5. klasse til at deltage for at inspirere til kreativ tænkning og udfoldelse og øge kendskabet til Museum Jorn.

Silkeborg Kulturråd finder projektet støtteværdigt, men gør opmærksom på, at museet tidligere selv har finansieret projektet, og at de får et væsentligt driftstilskud fra Silkeborg Kommune. I 2021 fik Museum Jorn et tilskud på 40.000 kr. til formidlingsarrangementerne ’Jorn på hjul’.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give afslag på ansøgningen.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Flere ladestandere på vej ved offentlige p-pladser i Sydbyen

4 ladestandere kan være på vej til to forskellige p-pladser i Sydbyen. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle. De 4 ladestandere fordeler sig med to på hjørnet af Valdemarsgade/Lyngbygade og to på hjørnet af Sanatorievej/Remstrupvej.

Udbuddet indeholder også placering af 32 ladestandere i Silkeborg Midtby og på samkørselspladser.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Del din mening om mulighed for at ophæve tilslutningspligt for regnvand for nogle ejendomme i Sydbyen

Du kan snart dele din mening om forslaget om, at der gives mulighed for at ophæve tilslutningspligten for regnvand for en række ejendomme i Sydbyen.

Ophævelse af tilslutningspligten for regnvand betyder, at regnvand fremtidigt ikke må ledes til regnvandskloakken, men skal nedsive på egen grund. Om man vil ophæve tilslutningspligten, er frivillig, men betinget af, at man kan få en tilladelse til det. Silkeborg Forsyning undersøger om der er mulighed for nedsivning på de enkelte grunde.

Sammen med 10 andre spildevandsprojekter kommer forslaget i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om det. Byrådet godkender, at de kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Renovering af bolværker i Indelukket fortsætter i 2023

Der er blevet renoveret ca. 400 meter bolværker i Indelukket, og i 2023 skal der renoveres 1.500 meter bolværker.

Arbejdet forventes udført fra februar til april og igen i efteråret, hvor der ikke ligger både ved bolværkerne.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender udbudsmaterialeret, og sender renoveringen i udbud.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 7)

Silkeborg-foreninger får udgifter til Regatta 2022 dækket

En række foreninger fra Silkeborg får støtte fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Det er blandt andet foreninger som Silkeborg Beachvollyklub, Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Badminton Klub, Silkeborg Gymnastikforening, Silkeborg Svømmeklub K1, Silkeborg Idrætsforening, Musikforeningen Riverboat, Silkeborg Frømandsklub, Silkeborg Roklub, Silkeborg-Voel og Silkeborg Boldklub.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen. På baggrund af ansøgninger har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give 25 foreninger støtte til at dække udgifter.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Marts 2023

Der kigges på betalingen for brugen af Sjørslev Demstrup Egnscenter

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Sjørslev Demstrup Egnscenter får, når den nuværende aftale ender, er 1.364.000 kr. Med model 1 vil de få 48,7 % mindre (917.000 kr.) og med model 2 vil de få 34,1 % mindre (1.017.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Sjørslev-Demstrup

Der bor i dag 998 i Sjørslev-Demstrup. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 1.069 i 2028 – svarende til en stigning på 7 % - og til 1.159 i 2036 svarende til en stigning på 16 %.

I 2022 er der kommet 0 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 83 nye, indflyttede boliger. Der ventes 0 i år og 11 næste år.

Der går 89 elever på Trekløverskolen afd. Sjørslev i dette skoleår. Det antal forventes at falde til 72 i 2024/25 og derfra at stige hvert år frem til 2033/34 til 103. Antallet af børn mellem 0-5 år er 65, og det tal forventes at stige til 80 i 2033. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

Silkeborg Kommune har ingen lovhjemmel til at arbejde for at etablere fælles varmeløsninger, men hvis lokale kræfter stifter et varmeforsyningsselskab, kan Silkeborg Kommune hjælpe.

Det er for eksempel ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

I Sjørslev er 117 ejendomme ud af 160 opvarmet med naturgas eller olie. I Demstrup er det 90 ud af 127. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Forslag om en bustur mindre for rute 804 vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bussen på rute 804 i Sjørslev-Demstrup til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Sjørslev-Demstrup

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Sjørslev-Demstrup. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Sjørslev-Demstrup på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Vindmøller ved Aunsbjerg skal undersøges igen

Et område ved Aunsbjerg syd for Sjørslev er udpeget i kommuneplanen som et vindmølleområde, og der har tidligere være sat gang i planlægningen af at få etableret vindmøller her.

Det er af forskellige årsager blevet standset, men nu vil Silkeborg Kommune undersøge, om der er grundlag for at sætte gang i planlægningen igen.

Det skyldes, at Silkeborg Kommune vil være CO2-neutral senest i 2050, og i 2030 at have reduceret C02-udledningen med 70 %. Byrådet er orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Høring om forslag om at udvide mulighederne for at placere butik i Sjørslev og Demstrup

I Sjørslev og Demstrup, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byernes geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Dispensation til to vindmøller er ok

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Silkeborg Kommunes afgørelse om dispensation til opsætning af to vindmøller inden for skovbyggelinjen ved Marsvinslund.

Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at den østligste vindmølle er ansøgt placeret i udkanten af skovbyggelinjen, at den midterste vindmølle kun overskrider skovbyggelinjen med sit vingeslag.

Der sker derfor ikke en væsentlig merpåvirkning af skovbrynet. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at vindmøllerne tilkobles det offentlige energiforsyningsnet, hvorfor vindmøllerne tjener et samfundsmæssigt formål.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 18)

Marts 2023

Tidsplan for fjernvarme til Skægkær og Sejling

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Skægkær og Sejling godkendt i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen i starten af 2024. 60 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave fjernvarmeledninger ned forventes at begynde i anden halvdel af 2024 og slutte i 2025.
Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Skægkærområdet

Der bor i dag 3.351 i Skægkærområdet. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 3.563 i 2030 – svarende til en stigning på 6 %. Derfra ventes tallet at falde til 3.431 i 2036.

I 2022 er der kommet 91 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 181 nye, indflyttede boliger. Der ventes 35 i år og 9 næste år.

Der går 315 elever på Skægkærskolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 401 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 275, og det tal forventes at stige til 311 i 2030 og derfra at falde til 262 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Øster Bording og Lemming er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning. I Øster Bording er 55 ejendomme ud af 76 opvarmet med naturgas eller olie. I Lemming er det 98 ud af 120.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Afventer resultater fra luftmåling ved Grauballegaard Biogas

En fejl med det nye lugtrenseanlæg på Grauballegaard Biogasanlæg er blevet rettet den 23. februar. Den rensede luft bliver nu ført ud mindst en meter over taget på den nærmeste bygning.

En ny luftmåling blev lavet 1. marts, og resultatet forventes at komme 2-3 uger efter. Klima- og Miljøudvalget ønsker at følge sagens, så resultaterne af lugtmålingerne fremlægges for udvalget.

Grauballegaard har søgt om at udvide mængden af biomasse. 22 ejendomme har sendt et høringssvar til ansøgningen. De handler primært om lugtgener fra biogasanlægget og utryghed ved færdsel på de mindre veje på grund af lastbiler. Svarene er en del af Silkeborg Kommunes sagsbehandling af ansøgningen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 10)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Skægkær

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Skægkær. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Skægr på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Fjernvarmeprojekter i Skægkær er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Skægkærområdet er der to projekter er undervejs.

Det ene projekt er på Skægkærskolen, hvor ansøgningen om at etablere fjernvarme er godkendt. Det andet projekt er i Skægkær og Sejling, hvor Silkeborg Kommune har modtaget ansøgningen.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Søger tilskud til 2 minus 1 vej på Ebstrup Tværvej

Silkeborg Kommune skal søge tilskud fra en statslig pulje til at etablere en 2 minus 1 vej på Ebstrup Tværvej for at sikre bedre cykelforhold.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Projektet vil forbinde Nisset og Lemming med cykelstinettet i Silkeborg og vil gavne pendlere og uddannelsessøgende.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Nyt renseanlæg i drift på Grauballegaard Biosgas

Grauballegaard Biogasanlæg har sat et nyt lugtrenseanlæg i drift 11. januar 2023 og regner nu med, at overholde miljøgodkendelsens krav til lugt. I februar bliver der lavet nye målinger.

Den rensede luft udledes i ca. 4 meters højde, hvor kravet er, at det skal ske i ca. 12 meters højde. De er ved at finde en løsning på at få udledt luften i den rette højde.

Grauballegaard har søgt om at udvide mængden af biomasse far 89.000 tons årligt til 125.000 tons årligt. Det skal nu undersøges, om der skal laves en miljøkonsekvensvurdering. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen og forventer at behandle sagen om lugt igen i marts.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 16)

Vandprojekt ved Lemming Å må opgives

Silkeborg Kommune opgiver at etablere et fosforvådområde ved Lemming Å, fordi ikke alle lodsejere kan tilslutte sig projektet.

Projektet bestod af et 15 ha stort område, som skulle reducere udledningen af fosfor til Lemming Å og Alling Sø, hvilket ville betyde færre alger og mere klart vand.

Projektet var afhængigt af syv lodsejeres frivillige deltagelse i projektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 18)

Entreprenørvirksomhed ved Nisset skal have en landzonetilladelse

Entreprenørvirksomheden Christians Anlæg bruger adressen Nisset Sønderhede 3 til at knuse træ og beton og lignende, så det kan genanvendes. Ejeren anslår, at pladsen bruges cirka 100 timer om året.

Virksomheden er placeret på en gård, men burde efter reglerne ligge i et erhvervsområde. Der er adgang til virksomheden fra to grusveje – den ene går 500 meter mod vest til Nisset og den anden to kilometer mod syd til det nordlige Silkeborg.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at der skal arbejdes på at lovliggøre virksomhedsdriften med en landzonetilladelse.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 13)

Januar 2023

Vindmøller ved solvarmeanlæg skal undersøges

Mulighederne for at udpege et område ved Silkeborg kraftvarmeværk som vindmølleområde skal undersøges.

Sammen med et andet område ved Lille Hjøllund skal det undersøges, om de kan rumme 12-16 vindmøller.

Undersøgelserne skyldes, at Silkeborg Kommune vil være CO2-neutral senest i 2050, og i 2030 at have reduceret C02-udledningen med 70 %. Byrådet er orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Udvidelse af biogasproduktionen i den nordlige del af Silkeborg Kommune

Der er et stort biomasseopland i den nordlige del af Silkeborg Kommune og de nordlige nabokommuner, og Silkeborg Kommune har en målsætning om mere vedvarende energi.

Derfor skal rammerne sikres i kommuneplanlægningen for, at biogasproduktionen kan øges. På baggrund af dialog med biogasproducenter og udviklere vurderer Silkeborg Kommune, at der er grundlag for at etablere et nyt anlæg og evt. udvide eksisterende anlæg.

Placering af et ny anlæg er ikke nærmere defineret lige nu end den nordlige del af Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6)

Del din mening om mulighed for ny dagligvarebutik i Skægkær

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at udvide bymidten mod syd i Skægkær for at give plads til en butik ved siden af en kommende daginstitution syd for boldbanerne vest for Viborgvej.

I forslaget til planen ligger der også en mulighed for at etablere en restaurant ved motorvejsafkørsel 30 Silkeborg Nord ved den ubemandede tankstation og pendlerplads.

Forslaget kommer i 8 ugers høring. Det godkender byrådet. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Tilskud til Kulturlanternen i Lemming drøftet

Initiativtagerne bag Kulturlanternen har rettet henvendelse til Silkeborg Kommune med ønske om, at der gives politisk tilsagn om økonomisk støtte til at få etableret kulturhuset.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har drøftet henvendelsen.

Budgettet for kulturhuset er på 18 mio. kroner, og indtil videre har foreningen begrundet forventning om støtte på 4,5 mio. kr. fra navngivne fonde, andre bevilligede midler på 750.000 kr. og værdi af eget arbejde på i alt 900.000 kr. Foreningen har sat gang i indsamling af midler via sponsoraftaler for at nå samlet anden finansiering på i alt 3 mio. kr.

To gange tidligere har Silkeborg Kommune givet tilsagn om støtte på 2 mio. kr. og i december 2021 blev der givet 200.000 kr. til projektudvikling. Der er brugt 52.000 kr. af disse midler.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 18)

Udvidelse af Gården skal afhjælpe pladsproblemer

Manglen på daginstitutionspladser i Skægkær og senere i Buskelund/Hvinningdal/Balle bliver løst samlet ved at udvide Gården i Buskelund, som kan optage børn fra begge områder. Det beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.

I Skægkær er der også planlagt at bygge et nyt børnehus. Der er sat 35,5 mio. kr. af til at udvide Gården. Når byggeriet er færdigt, vil der være plads til ca. 110 børn.

Borgere i området er bekymrede over udsigten til øget trafik på grund af pladserne, så derfor skal den del analyseres grundigere. Første del af udvidelsen forventes at kunne tages i brug i 2024.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 4, byrådet 31.01.2023, punkt 13)

Del din mening om forslag til placering af kloakledning i Skægkær

I forbindelse med en planlagt kloakering af et nyt område syd for Skægkær og et regnvandsbassin skal der etableres en regnvandsledning fra regnvandsbassinet til vandløbet.

Forslag til, hvor ledningen skal placeres, kommer nu i høring sammen med 10 andre spildevandsprojekter i otte ugers høring. Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Ladestandere på vej ved samkørselspladser ved motorvejsafkørsler

I alt otte ladestandere kan være på vej til samkørselspladserne ved motorvejsafkørsel 30 Silkeborg Nord og motorvejsafkørsel 29 Høje Kejlstrup. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle.

Udbuddet indeholder også placering af 36 ladestandere i Silkeborg by.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Serup Forsamlingshus får tilskud til at få skiftet fuger

Forsamlingshuset i Serup trænger til at få fuger skiftet ud og har derfor søgt og fået 10.000 kr. til formålet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Som udgangspunkt kan man få tilskud til max. halvdelen af udgiften, men er beløbet mindre end 10.000 kr. kan der dispenseres fra den regel.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Ikke pligt til at anlægge sti

Planklagenævnet har givet Silkeborg Kommune ret i, at kommunen ikke har pligt til at anlægge en sti mellem Mariendalen og Skægkærvej i Sejling.

I områdets lokalplan er der udlagt areal til en sti, og i en kommentar til lokalplanens paragraf står der, at kommunen etablerer stien. Men der er tale om en kommentar, ikke en bestemmelse, så den er ikke retlig bindende.

Klagen er sendt af en lokal boligudvikler, som mener, at kommentaren givet en berettiget forventning om, at Silkeborg Kommune anlagde stien, og at kommunen derfor skal gøre det.

Planklagenævnet bemærker, at det klagepunkt ikke hører under Planloven og derfor ikke er behandlet. Planklagenævnets afgørelse er endelig.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 18)

Marts 2023

Lokalplan for friplejehjem i Sorring forventes sat i gang i foråret

Der er en privat aktør, som har søgt om, at der laves en lokalplan med henblik på at opføre et friplejehjem i Sorring med 30 friplejeboliger. Det forventes, at arbejdet med at lave lokalplan evt. kan sættes i gang i foråret 2023.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om. De har også drøftet behovet for plejeboliger de næste 10 år i Silkeborg Kommune. Behovet forventes at være 300 nye boliger, hvor private aktører har vist interesse for at opføre 180.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Der kigges på betalingen for brugen af STIF Hallen

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som STIF Hallen får, når den nuværende aftale ender, er 991.000 kr. Med model 1 vil de få 2,1 % mindre (971.000 kr.) og med model 2 vil de få 7,5 % mere (1.071.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Sorring

Der bor i dag 1.755 i Sorring og Tovstrup. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 1.891 i 2032 – svarende til en stigning på 8 %.

I 2022 er der kommet 2 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 102 nye, indflyttede boliger. Der ventes 23 i år og 6 næste år.

Der går 164 elever på Sorring Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 176 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 154, og det tal forventes at falde til 147 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Sorring

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Sorring. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Toustrup Forsamlingshus får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Toustrup skal have troltex på væggene i køkkenet og på toiletterne og har søgt 35.700 kr. i tilskud til arbejdet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og giver 17.850 kr. i tilskud. Puljen kan max. dække halvdelen af udgiften.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Marts 2023

Tidsplan for fjernvarme til Them, Salten og Knudlund

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Them, Salten og Knudlund godkendt i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen i 2024. 65 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave 9,5 km fjernvarmeledninger fra kraftvarmeværket til Virklund og derfra videre til Them, Salten og Knudlund forventes at begynde i slutningen af 2024.

Det er tidligere blevet meldt ud, at der vil være et konverteringsbidrag på 3.000 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen. Det bliver i stedet et beløb, der er afhængig af ens boligstørrelse.

Med en pris på 14,75 kr. per m2 vil en bolig på 184 m2 skulle betale 2.714 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen. Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Regionalbusser får færre afgange – men nogle reddes

Fra 25. juni 2023 bliver regionalbus 110 og 215 reduceret i afgange for at håndtere de stigende udgifter til kollektiv trafik. Det har Region Midtjylland beslutte

Plan- og Vejudvalget beslutter at kompensere regionens buslinje 215 og bruge 600.000 kr. på at fastholde en dobbeltafgang om morgenen og to om aftenen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Them-Salten

Der bor i dag 3.838 i Them-Salten. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 4.049 i 2028 – svarende til en stigning på 6 %. Det niveau ventes at holde frem til 2036.

I 2022 er der kommet 25 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 95 nye, indflyttede boliger. Der ventes 26 i år og 35 næste år.

Der går 419 elever på Frisholm Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 499 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 335, og det tal forventes at stige til 361 i 2026 og derfra at falde til 321 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Der kigges på betalingen for brugen af Them Hallerne

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Them Hallerne får, når den nuværende aftale ender, er 5.853.000 kr. Med model 1 vil de få 6,5 % mindre (5.496.000 kr.) og med model 2 vil de få 1 % mindre (5.796.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Februar 2023

Ny skov plantes nord for Knudlund

En del af planen for at Silkeborg Kommune kan blive CO2-neutral er at plante min. 800.000 m2 skov. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt de steder, hvor der skal plantes noget af den skov.

Et af de områder er nord for Knudlund. Arealet er på ca. 30.000 m2 og ligger nord for erhvervsområdet i Knudlund grænsende op til Ryvej.

Arealet er udlagt til rekreative formål i kommuneplanen. På arealet er der i forvejen beskyttet natur og derudover har Silkeborg Forsyning en drikkevandsboring på arealet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 5)

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Them og Salten

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Them og Salten. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Tætning af boring forbedrer vand fra Them Vandværk i 2022

Them Vandværk har ved Smedebakken været udfordret gennem en årrække med flygtige organiske chlor-forbindelser på grund af en nærliggende jordforurening.

I 2022 har vandværket lavet en tætning af den mest forurenerede boring. Det har fået værdierne for de forurenende stoffer til at falde markant. Det næste års tid vil vise om problemerne med vandkvaliteten kan løses ved at overbore de sidste af vandværkets boringer.

I 2022 har Them Vandværk overtaget Katrinedal Vandværk og Tømmerby Vandværk. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status for vandforsyningsplanen, hvor der blandt andet arbejdes med at beskytte grundvandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 9)

Flere fjernvarmeprojekter i Them-Salten er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Them-Salten området er der flere projekter undervejs.

Her har Silkeborg Kommune modtaget tre ansøgninger om at etablere fjernvarme. Det er for Them, Salten og et for Knudlund og Rodeund.

En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Seniorrådet er bekymret over lukning af cafetilbud på Toftevang

Seniorrådet udtrykker bekymring over lukning af cafetilbuddet på Toftevang Plejecenter i Them i et høringssvar til Ældreudvalget. Her skriver de, at de er bekymret for, at de borgere, der har brugt tilbuddet, mister den sociale kontakt, som var en del af at spise middag på plejecentrene.

De stiller også spørgsmålstegn ved om lukningen føre til de forventede besparelser, da der er en vis reaktionstid, når der indgår personalereduktioner.

Ældreudvalget har drøftet Seniorrådets høringssvar. Lukning af cafetilbuddet på Toftevang og tre andre plejecentre er en del af serviceændringer og effektiviseringer, som er vedtaget af byrådet.
(Ældreudvalget, 06.02.2023, punkt 9)

Almene boliger på Ranunkelvej renoveres

Silkeborg Boligselskab afdeling 19 vil renovere badeværelserne i deres almene boliger på Svalevej 1-8 i Bryrup, Gjessøtoften 6-24 i Gjessø og Ranunkelvej 13-24 i Them.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 3,5 mio. kr. til renoveringen og til den afledte huslejestigning på 11 %. Huslejen vil stige fra 850 kr./m2 til ca. 918 kr./m2.

Byrådet godkender låneoptagelsen og huslejestigningen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 14)

Januar 2023

Skal mulighederne for at placere butik i Salten udvides?

I Salten, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Asklev Forsamlingshus får tilskud til at skifte vindue

Forsamlingshuset i Asklev trænger til at få et vindue skiftet og har derfor søgt og fået 6.000 kr. til formålet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Som udgangspunkt kan man få tilskud til max. halvdelen af udgiften, men er beløbet mindre end 10.000 kr. kan der dispenseres fra den regel. Det gør Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget og støtter udskiftningen med det fulde beløb.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn på Blicheregnen

Der bor i dag 2.850 på Blicheregnen. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at holde niveau frem til 2036, hvor der ventes at være 2.857.

I 2022 er der kommet 3 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 30 nye, indflyttede boliger. Der ventes 5 i år og 4 næste år.

Der går 268 elever på Thorning Skole i dette skoleår. Det antal forventes at falde til 237 i 2026/27 og derfra at stige til 274 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 155, og det tal forventes at stige til 170 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Thorning og Nørre Knudstrup er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning. I Thorning er der 715 ejendomme, og 570 er opvarmet med naturgas eller olie, og i Nørre Knudstrup er det 71 ud af 95. I Hvam er det 90 ud af 142 og i Vium 21 ud af 42.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Forslag om en bustur mindre for rute 801 vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bussen på rute 801 på Blicheregnen til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Der kigges på betalingen for brugen af Thorninghallen

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Thorninghallen får, når den nuværende aftale ender, er 2.018.000 kr. Med model 1 vil de få 67,2 % mindre (1.207.000 kr.) og med model 2 vil de få 43,4 % mindre (1.407.000 kr.)

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Februar 2023

Ny skov plantes nær Oustruplund

En del af planen for at Silkeborg Kommune kan blive CO2-neutral er at plante min. 800.000 m2 skov. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt de steder, hvor der skal plantes noget af den skov.

Et af de områder er ved Oustruund. Arealet er på ca. 55.000 m2 og er ejet af Silkeborg Kommune. Arealet blev frastykket i forbindelse med salget af Oustruplund og er i dag bortforpagtet til en landmand.

Silkeborg Kommune ejer i forvejen et stort stykke fredskov nord for arealet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 5)

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Thorning

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Thorning. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

PFAS-stoffer fundet i Knudstrup Vandværk

I 2022 blev der i vandet fra Knudstrup Vandværk fundet en sum af stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Fundet er under grænseværdien. Det betyder, at vandet lever op til kvalitetskravene.

PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige, svært nedbrydelige stoffer, hvor nogle er miljøfarlige og sundhedsskadelige. Knudstrup Vandværk er et alment vandværk med ca. 337 forbrugere.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status for vandforsyningsplanen, hvor der blandt andet arbejdes med at beskytte grundvandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 9 og 17)

Januar 2023

Interesse for at opføre solcelleanlæg ved Kompedal

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre et solcelleanlæg på ca. 70 ha ved Kompedal. Der er Momentum Energy, der har sendt ansøgningen.

Ansøgningen understøtter Silkeborg Kommunes målsætning om mere vedvarende energi for at nå målet om at blive CO2-neutral. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om ansøgningen.

Det er én af fire ansøgninger om solcelleanlæg i kommunen, som der senere skal tages politisk stilling til, om der skal arbejdes videre med. Det er byrådet orienteret om.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Foreninger i Thorning får udgifter til Regatta 2022 dækket

Thorning Idrætsforening får 21.550 kr. og Thorning og omegns jagtforening får 10.500 fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg, de måtte have haft i forbindelse med regattaen og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen.

På baggrund af ansøgningerne har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give de to foreninger fra Thorning pengene sammen med 23 andre foreninger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Høring om at udvide mulighederne for at placere butik i Thorning og Neder Hvam

I Thorning og Neder Hvam, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Del din mening om spildevandsprojekter på Blicheregnen

Tre forslag til spildevandsprojekter på Blicheregnen kommer snart i høring. Det gælder et i Nr. Knudstrup, hvor der er et forslag om at etablere et nyt regnvandsbassin imellem et andet eksisterende regnvandsbassin og Østermarksvej.

Der er også et forslag om at etablere en ny regnvandsledning i Thorning i forbindelse med en planlagt separatkloakering, og så er der et forslag om placering af pumpestationer og ledninger i Ungstrup og Vattrup, som først skal udføres, når placeringen af Hærvejsmotorvejen er kendt.

Sammen med 8 andre spildevandsprojekter fra resten af kommunen kommer forslagene i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om dem. Byrådet godkender, at de kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Vinderslev

Der bor i dag 1.343 i Vinderslev og omegn. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at holde niveau frem til 2036. Det niveau ventes at holde frem til 2036, hvor der ventes at være 1.348.

I 2022 er der kommet 0 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 16 nye, indflyttede boliger. Der ventes 0 i år og 10 næste år.

Der går 83 elever på Trekløverskolen afd. Vinderslev i dette skoleår. Det antal forventes at falde til 75 i 2024/25 og derfra at stige til 103 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 74, og det tal forventes at stige til 97 i 2028 og derfra at falde til 86 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Ny skov plantes nord for Vinderslev

En del af planen for at Silkeborg Kommune kan blive CO2-neutral er at plante min. 800.000 m2 skov. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt de steder, hvor der skal plantes noget af den skov.

Et af de områder er nord for Vinderslev. Arealet er på ca. 140.000 m2 og ligger mellem Teglværkssvinget og Kjellerupvej.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 5)

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Vinderslev

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Vinderslev. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Fjernvarmeprojekt i Vinderslev er ét af fire godkendte projekter

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. Lige nu er der fire fjernvarmeprojekter, som har fået deres ansøgning godkendt.

Ét af dem er projektet i Vinderslev, hvor Kjellerup Fjernvarme er ved at indsamle tilmeldingerne til projektet. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Januar 2023

Høring om at udvide mulighederne for at placere butik i Vinderslev

I Vinderslev, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Del din mening om forslag til kloakledning til Vinderslevholmvej

Ejeren af Vinderslevholmvej 56a og 56b ønsker at udvikle ejendommen til sammenkomster, fest, foredrag, mødeaktiviteter og lignende med overnatning. Der kan forventes op til 300 besøgende ad gangen.

Hvis der ikke er mulighed for at etablere et privat spildevandsanlæg, etablerer Silkeborg Forsyning en spildevandsledning frem til Vinderslevholmvej 56A og B. Der er tre forslag til placeringen af ledningen. En detailprojektering vil vise den bedste tekniske og økonomiske løsning.

Sammen med 10 andre spildevandsprojekter kommer forslagene i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om dem. Byrådet godkender, at de kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Mausing Forsamlingshus får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Mausing skal have udskiftet et sternbræt, en lille del tagpap samt et stykke af en tagrende og har søgt og fået 7.700 kroner til formålet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Som udgangspunkt kan man få tilskud til max. halvdelen af udgiften, men er beløbet mindre end 10.000 kr. kan der dispenseres fra den regel.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Marts 2023

Tidsplan for fjernvarme til Virklund

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojekt i Virklund godkendt i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen fra starten af 2024. 65 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave 9,5 km fjernvarmeledninger ned fra kraftvarmeværket til Virklund forventes at begynde i sidste kvartal af 2024.

Det er tidligere blevet meldt ud, at der vil være et konverteringsbidrag på 3.000 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen. Det bliver i stedet et beløb, der er afhængig af ens boligstørrelse.

Med en pris på 14,75 kr. per m2 vil en bolig på 184 m2 skulle betale 2.714 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen. Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Hvordan skal Virklund Skole udvides?

Hvilke muligheder er der for at udvide Virklund Skole, og hvilke konsekvenser har en udvidelse? Arbejdet med at finde ud af det er nu sat i gang af byrådet.

Skolen skal udvides, fordi det forventes, at skolen gradvist bliver tresporet, og afhængig af udviklingen kan skolen på sigt blive delvist eller helt firesporet.

Byrådet godkender, at der bruges 1 mio. kr. på at få lavet kapacitets- og forundersøgelser i samarbejde med et rådgiverfirma. Der er i alt sat en anlægsramme af i budgettet på 112 mio. kr. til udvidelsen.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.03.2023, punkt 2, byrådet, 28.03.2023, punkt 5)

Der holdes open call efter salgsvogne ved Østre Søbad

Fra sommeren 2023 og frem til udgangen af året kan der blive mulighed for at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Østre Søbad.

Silkeborg Kommune har i dialog med Naturstyrelsen begyndt en evaluering af belastningen af området omkring Almind Sø, som gør, at der ikke kan etablere gademad med længere varighed.

Når evalueringen af færdig vil der blive taget endelig stilling til, om der fremover kan tilbydes salg ved Østre Søbad.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Forslag om færre busafgange i Virklund vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer busserne til at køre sjældnere i Virklund. Det gælder bybus 4, som kommer til at køre færre ture på skoledage, skolefridage og i weekender.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Regionalbusser får færre afgange – men nogle afgange reddes

Fra 25. juni 2023 bliver regionalbus 110 og 215 reduceret i afgange for at håndtere de stigende udgifter til kollektiv trafik. Det har Region Midtjylland besluttet.

Plan- og Vejudvalget beslutter at kompensere regionens buslinje 215 og bruge 600.000 kr. på at fastholde en dobbeltafgang om morgenen og to om aftenen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Virklund

Der bor i dag 3.778 i Virklund. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 4.591 i 2036. Det vil være en stigning på 22 %.

I 2022 er der kommet 43 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 297 nye, indflyttede boliger. Der ventes 61 i år og 58 næste år.

Der går 492 elever på Virklund Skole i dette skoleår. Det antal forventes at falde til 716 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 326, og det tal forventes at stige til 414 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Almind Wellet og Silkeborg Kommune skal i dialog om brugen af saunaen ved Østre Søbad

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget ønsker, at der tages en ny dialog med Almind Wellet med henblik på at finde en fremadrettet løsning, som sikrer at ingen føler sig ekskluderet fra at bruge saunaen.

Det er formanden for udvalget, Luis da Silva Martins (B), der på udvalgets vegne skal i dialog med Almind Wellet om benyttelsesaftalen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 16)

Februar 2023

I år tages der hul på ændring af veje i nyt centerområde

Der skal opføres et nyt centerområde i Virklund med blandt andet to nye dagligvarebutikker. Samtidig skal vejen i området ændres, så trafikken afvikles mere hensigtsmæssigt.

Nu har byrådet bevilget 7 mio. kroner til at få ændrede vejene i centerområdet. I hovedtræk er der tale om ny forbindelse mellem Horsensvej og Virklundvej, to nye signalanlæg ved Horsensvej/ny forbindelsesvej og ved Virklundvej/Vesterlundvej. Det nuværende signalanlæg på Horsensvej skal nedlægges.

Projektet bliver udført i 2023-2024. Ejeren af centerområdet betaler den anden halvdel af udgifterne til ændringerne.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 4, byrådet 27.02.2023, punkt 7)

Seniorrådet er bekymret over lukning af cafetilbud på Virklund Plejecenter

Seniorrådet udtrykker bekymring over lukning af cafetilbuddet på plejecenteret i Virklund i et høringssvar til Ældreudvalget. Her skriver de, at de er bekymret for, at de borgere, der har brugt tilbuddet, mister den sociale kontakt, som var en del af at spise middag på plejecentrene.

De stiller også spørgsmålstegn ved om lukningen føre til de forventede besparelser, da der er en vis reaktionstid, når der indgår personalereduktioner. Ældreudvalget har drøftet Seniorrådets høringssvar.

Lukning af cafetilbuddet på Virklund Plejecentre og tre andre plejecentre er en del af serviceændringer og effektiviseringer, som er vedtaget af byrådet.
(Ældreudvalget, 06.02.2023, punkt 9)

Fjernvarmeprojekt i Virklund er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Virklund er der et projekt undervejs.

Her har Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning om at etablere fjernvarme. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Virklund Boldklub får forhøjet tilskud til padelbaner

Det blev dyrere end forventet på grund af prisstigninger at få etableret to udendørs padelbaner. Derfor søger Virklund Boldklub om at få forhøjet tilskuddet med 110.000 kr., så det bliver 557.000 kr.

Samtidig søger foreningen om at få forlænget fristen for brug af tilskuddet til 31. marts 2023. I december 2021 havde foreningen fået ja til tilskud, som skulle bruges inden juni 2022. Men på grund af længerevarende sygeorlov blandt de projektansvarlige er tilskuddet ikke blevet søgt eller tilsagnet forlænget.

Byrådet godkender Virklund Boldklubs ansøgning om forhøjelse og forlængelse af tilskud.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 11, byrådet, 27.02.2023, punkt 20)

Marts 2023

Der er søgt om at udvide friplejehjem i Voel

Der er en privat aktør, som har søgt om, at der laves en lokalplan med henblik på at udvide med 6 friplejeboliger. Det forventes, at arbejdet med at lave lokalplan evt. kan sættes i gang i foråret 2023.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om. De har også drøftet behovet for plejeboliger de næste 10 år i Silkeborg Kommune. Behovet forventes at være 300 nye boliger, hvor private aktører har vist interesse for at opføre 180.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Forslag om færre busafgange i Voel vedtaget

Fra 25. juni 2023 bliver lokalbus 313, der blandt andet kører i Fårvang, Gjern og Voel, reduceret med 2 dobbeltture på skoledage.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Voel

Der bor i dag 2.212 i Voel. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 2.435 i 2027 – en stigning på 10 % - og til 2.594 i 2036. Det vil være en stigning på 17 %.

I 2022 er der kommet 55 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 195 nye, indflyttede boliger. Der ventes 34 i år og 16 næste år.

Der går 181 elever på Voel Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 203 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 192, og det tal forventes at stige til 221 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Voel

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Voel. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Søger tilskud til 2 minus 1 veje omkring Voel

Silkeborg Kommune skal søge tilskud fra en statslig pulje til at etablere en 2 minus 1 vej på Blakgårdsvej og på Thorupgårdsvej og Vangvedvejen for at sikre bedre cykelforhold.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Projektet på Blakgårdsvej gavner skolebørn til Voel skole, men skaber også alternativ forbindelse til Gjern Banestien, der kan være til gavn for cykelturister.

Projektet på Thorupgårdsvej og Vangvedvejen forbinder strækningen med Linå, Sejs og Silkeborg og kan f.eks. gavne større skoleelever til Sejs Skole.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Fjernvarmeprojekt i Voel er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Voel er der et projekt undervejs.

Her kommer der senere en ansøgning til Silkeborg Kommune om at etablere fjernvarme. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Almene boliger på Gormsvej renoveres

Silkeborg Boligselskab afdeling 31 vil udskifte tag på deres almene boliger på Gormsvej i Voel.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 2,7 mio. kr. til renoveringen.

Byrådet godkender låneoptagelsen, og at der stilles kommunegaranti for lånet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 15)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Silkeborg-Voel får udgifter til Regatta 2022 dækket

Silkeborg-Voel får 5.950 kr. fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg, de måtte have haft i forbindelse med regattaen og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen.

På baggrund af ansøgningerne har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give foreningen pengene sammen med 24 andre foreninger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje