Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde april

Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde april

Møde den 18-04-2023 Multihuset 19.00-21.00 (21.30)

Mødeleder: Lars Bue Nørbjerg (Formand) 
Referent: Carsten Aaby (Sekretær)
Deltagere:

 • Lars Bue Nørbjerg (Formand)
 • Niels Møller Salomonsson (Næstformand),
 • Carsten Aaby (Sekretær)
 • Adrian Tresoglavic,
 • Daniel Lindvig
 • Majbritt Holden Boye
 • Inge Findorf

Ikke til stede:

 • Thomas Frost Dalgaard (Kasserer)

Godkendelse af forrige referat:

Godkendt

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af dagsorden: 

 1. Godkendt

2. Korte meddelelser siden sidst:

 1. (Adrian og Majbritt): Silkeborg Kommune overvejer dispensation (efter Planloven §19) fra lokalplan 36-013 §7.5, om at huse nord for jernbanen skal  bygges med saddeltag
  • Spørgsmålet skal nu behandles politisk i udvalget. Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker principielt, at lokalplaner skal følges og dispensationer er undtagelsen.
 2. (Thomas), Efter kl. 20: Regnskab for 2022
  • Udskudt til næste møde.

3. Henvendelser fra borgere og andre:

 1. 21-02-2023, E-mail fra Bodil Bang-Larsen: På vegne af butiksbestyrelsen /rådet Dagli’Brugsen Sejs: Til Lokalrådet. Som en opfølgning på vores korrespondance i efteråret 2022 - angående opsætning og nedtagning af juletræ-, sender jeg hermed en orientering. Dagli’Brugsens butiksbestyrelse/råd evaluerede på sidste bestyrelsesmøde forløbet omkring “JULETRÆ PÅ TORVET” ved Dagli’Brugsen. Konklusionen blev, at forløbet havde været forvirrende og uklart. Derfor vil butiksbestyrelsen /rådet fremover selv planlægge og arrangere forløbet. Vi takker LOKALRÅDET for hidtidigt samarbejde og håber, der vil vise sig andre områder for samarbejde. 
  • Lokalrådet har modtaget evalueringen fra butiksbestyrelsen/rådet Dagli’Brugsen Sejs og takker for tilbagemeldingen og for samarbejdet gennem årene.

4. Nyt fra Silkeborg Kommune:

 1. Udviklingen i antallet af  borgere, boliger og børn i  Sejs-Svejbæk. Der bor i dag  4.740 i Sejs-Svejbæk og Laven. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 4.847 i 2028 – svarende til 2% - og til 5.245 i 2026 svarende til 11%. I 2022 er der kommet 20 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 192 nye, indflyttede boliger. Der ventes 18 i år og 8 næste år. Der går 718 elever på Sejs Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 2029/30 til 819 og til 901 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 439, og det tal forventes at stige
   til 462 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024. (Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023. 
  • Adrian vil forhøre sig ved kommunen, om hvilke analyser der ligger til grund.
 2. Politiske beslutninger for dit lokalområde 2023

5. Nyt fra arbejdsgrupperne:

 1. (Niels og Lars) De Små Fisk
  • Niels og Lars redegjorde for status og mindre justeringer. Lokalrådet oplever at være blevet hørt i processen
 2. (Niels og Lars) Naturbeskyttelse:
 3. (Thomas) Jernbanelinjen.
  • Udskudt til næste møde

6. Sager til drøftelse:

 1. Lokalrådets sammensætning.
  • Nye medlemmer /suppleanter vil blive efterlyst ved kommende borgermøde.
 2. Det kommende vedtægtsbestemte borgermøde.
  • Borgermøde l ægges den 15. juni 2023.
 3. Borgerforslag fra Morten M. Fogt om ’Justering af C1-løsningen’ for linjeføringen af ’Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg’. (Natursti på eksisterende banestrækning mellem Laven og Silkeborg). Se ’Borgerforslag til justering af C1 løsning (1).pdf’ og ’ Foretræde Transportudvalget 24.1 2023.pdf’
  • Lokalrådet skriver holdningstilkendegivelse til Morten M. Fogt vedrørende hans forslag om ’ Justering af C1-løsningen’. Lokalrådet konkluderede, at valget af  C1-linjeføringen er lokalrådets primære fokus. C1-justeringen betragtes som et fremtidsperspektiv, som lokalrådet støtter op om for at styrke valget af C1-linjeføringen. Øvrige linjeføringer (C3/C4), anses stadig for værende decideret ødelæggende for store naturområder og lokalbefolkningen i Sejs-Svejbæk.

7. Hjemmeside, Facebook og Foreningsnyt:

Hjemmeside:
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/ 

Facebook:
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad 

8. Eventuelt:

9. Næste møde:

 1. Sted og tidspunkt:
  • Tirsdag den 02-05-2023 kl. 19 i Multihuset Sejs-Svejbæk
 2. Dagsordensforslag:
  • (Thomas): Regnskab for 2022.
  • Planlægning af borgermøde.

Bilag 1, Områder, som Klima- og Miljøudvalget ønsker at arbejde videre med i et  fredningsforslag for området omkring Sejs-Svejbæk. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje