Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde februar

Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde februar

Møde den 07-02-2023 i Multihuset 19.00-21.00

Mødeleder: Lars Bue Nørbjerg (Formand)
Referent: Carsten Aaby (Sekretær)
Deltagere:

 • Lars Bue Nørbjerg (Formand)
 • Niels Møller Salomonsson (Næstformand)
 • Thomas Frost Dalgaard (Kasserer)
 • Carsten Aaby (Sekretær)
 • Adrian Tresoglavic
 • Majbritt Holden Boye.
 • Gæst: Simon Elkjær Christensen (pkt. 3a).

Ikke til stede:

 • Daniel Lindvig
 • Pia S. Kristiansen
 • Inge Findorf
 • Anders Koed.

Godkendelse af forrige referat:

Godkendt

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af dagsorden: 

 1. Godkendt

2. Korte meddelelser siden sidst:

 1.  Lokalrådets sammensætning:
  1. Pia S. Kristiansen og Anders Koed ønsker at udtræde af lokalrådet. Majbritt Holden Boye og Inge Findorf ønsker at fortsætte som suppleanter.

3. Henvendelser fra borgere og andre:

 1. Gæst Simon Elkjær Christensen (kl. 19.20) vedr. lysforurening omkring Sejs-Svejbæk.
  • Simon Elkjær Christensen (SEC) som har boet her i mange år peger på, at der gradvist gennem årene bruges mere og mere lys i Sejs-Svejbæk, så man fx ikke længere tydeligt kan se en stjernehimmel. Dyr og mennesker har også fysisk brug for døgnets skiften mellem lys og rigtigt mørke for at være sunde. SEC foreslår samarbejde med andre lokalråd om at beskytte nattehimlen. Lokalrådet ser SEC’s pointe som en del af naturbeskyttelsen som vi vil inddrage i lokalrådets samlede arbejde for naturbeskyttelse. Har Silkeborg som ‘Danmarks Outdoor Hovedstad' en politik på det område?
 2. Nordea-fondens Her gror vi-pulje uddeler lige nu 50 mio. kr. til projekter, der får bynaturen og fællesskabet til at vokse: Det kan f.eks. være grønne eller blå initiativer som byhaver nyttehaver, rekreative områder, drivhuse, grønne samlings- og opholdssteder, åndehuller, sociale mødesteder, klimahaver, friluftsbade, broer saunaer m.v. Alle Lokalråd i Silkeborg kommune kan frem til 22. februar søge op til 1 mio. kr. fra puljen Her gror vi-puljen.
  • Daniel vil se på om der kan søges fondsmidler til ‘Hjerterum’ ideerne i områdestudiet og bruge materialet der foreligger fra de lokale kræfter (hjerterum materialet).

4. Nyt fra Silkeborg Kommune:

 1. Cykelhandlingsplanen for Silkeborg Kommune skal revideres: Cykelprojekterne er i offentlig høring i 6 uger i perioden 2. februar til 17. marts 2023. Høring af otte nye cykelprojekter.
  • Blot information
 2. Sejs Spejderne får udgifter til Regatta 2022 dækket: Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg, de måtte have haft i forbindelse med regattaen og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen.
  • Blot information
 3. Nej til udstykning af Sejs Søvej 10: Plan- og Vejudvalget beslutter at sige nej til at give dispensation for at sikre at byplansvedtægten stadig har relevans, fordi de ikke ønsker en yderligere fortætning i området. 
  • Blot information
 4. Ladestandere på vej ved samkørselsplads ved Nordskovvej: Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle. 
  • Blot information
 5. Udstilling om Sejs-Svejbæk får tilskud til markedsføring: Tre lokale kunstnere er gået sammen om at lave en udstilling i Galleri Rosen i Rosengårdscentret i Alderslyst om Sejs-Svejbæk. Udstillingen hedder 'Spor af liv i Sejs-Svejbæk' og har fernisering 27. januar og løber indtil 14. marts 2023.
  • Blot information

5. Nyt fra arbejdsgrupperne:

 1. (Thomas) Jernbanelinjen.
  • Intet nyt
 2. (Niels og Lars) Naturbeskyttelse:
  • Snart opstart i den lokale arbejdsgruppe
 3. De Små Fisk?
  • Intet nyt

6. Sager til drøftelse:

 1. De Små Fisk
  1. (Niels) Nyt punkt ‘Kommunikation’: Her kan vi sammen drøfte emnet, forinden der eventuelt kommunikeres yderligere med Partnerskabet omkring De Små Fisk.
   1. Drøfter lokalrådets medlemmers -, og repræsentanters mandat i styregruppen for De Små Fisk.
  2. (Carsten) Den debat, som vi har haft i Lokalrådet om De Små Fisk: 
   1. Ved dette møde en mere omfattende debat om lokalrådets holdning(er) til den af Bendt Nielsens Tegnestue skitserede plan for udbygningen af De Små Fisk. Asger Jorn stenen, legepladsforholdene, badebroen, stranden, madpakkebænkene og bygningen samt ideen om
    mountainbike-pitstop.
 2. Det kommende vedtægtsbestemte borgermøde.
  • Ikke nået

7. Hjemmeside, Facebook og Foreningsnyt:

Hjemmeside:
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 

Facebook
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad 

8. Eventuelt:

9. Næste møde:

 1. Sted og tidspunkt:
  • 07-03-2023 kl. 19 i Multihuset.
 2. Dagsordensforslag:
  •  

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje