Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde juni

Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde juni

Møde den 06-06-2023 Multihuset 19.00-21.00 (21.30)

Mødeleder: Niels Møller Salomonsson (Næstformand) 
Referent: Carsten Aaby (Sekretær)
Deltagere:

 • Lars Bue Nørbjerg (Formand)
 • Niels Møller Salomonsson (Næstformand),
 • Thomas Frost Dalgaard (Kasserer)
 • Carsten Aaby (Sekretær)
 • Daniel Lindvig
 • Majbritt Holden Boye

Ikke til stede:

 • Inge Findorf
 • Adrian Tresoglavic

Godkendelse af forrige referat:

Godkendt

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af dagsorden: 

 1. Godkendt

2. Korte meddelelser siden sidst:

Thomas er tilbage i lokalrådet efter barsel

3. Henvendelser fra borgere og andre:

Se punkt 5bi

4. Nyt fra Silkeborg Kommune:

 1. Politiske beslutninger for dit lokalområde 2023

5. Nyt fra arbejdsgrupperne:

 1. (Daniel) Projekt ’Hjertetum’, infrastruktur /parkering i Sejs-Svejbæk).
  • Følgegruppen har p.t. fokus på parkeringsforholdene og regnvandsafledning fra de planlagte store parkeringspladser. Mindre fokus på natur, træer og stedets hidtidige udtryk som lokalrådet kunne ønske sig.
 2. (Niels og Thomas) De Små Fisk og borgerhenvendelse angående De Små Fisk.
  • De planlagte opgraderinger ved De Små Fisk er p.t. i EU-udbud og i juridisk proces med hjælp fra Silkeborg Kommune og landskabsarkitekt Bendt Nielsen. 
   1. Der er indkommet en borgerhenvendelse med forslag om en Beach-Volleyball-bane ved De Små Fisk. Forslaget kan ikke medtages i det igangværende projekt, som allerede er afgrænset og langt i gang. Lokalrådet ser dette forslag som en helt ny projektidé om en Beach
    Volleyball bane et sted i Silkeborg Kommune.
 3. (Thomas) Ny jernbane.
  • Toggruppen under lokalrådet undersøger pt. mulighederne for at søge fondsmidler til belysning af det bedst mulige samspil mellem C1-linjeføringen af den nye jernbane og en evt. udvidet fredning omkring Lyngbakkerne.

6. Sager til drøftelse:

Borgermødet d. 15. juni kl. 19:00–21:30 i Multihuset (praktisk planlægning).

 1. Dagsordenspunkter, rækkefølge og prioritering.
  • Velkomst, info og valg af dirigent, ca. 5 min, Niels.
  • Regnskab og valg af revisor, ca. 5 min, Thomas.
  • Ny jernbane (status), ca. 10 min, Thomas.
  • De Små Fisk (status), ca. 20 min, landskabsarkitekt Bendt Nielsen.
  • Byrummet mellem kirke, idrætsfaciliteter, Multihus, skole og institutioner (status), ca. 10 min, Daniel.
  • Ca. kl. 20: PAUSE med kaffe, te og småkager. Øl og vand kan købes, ca. 10 min.
  • Naturbeskyttelse /fredning, formand for Klima- og Miljøudvalget Rune Kristensen m.fl., ca. 30 min.
  • Fjernvarme til Sejs-Svejbæk (status), Silkeborg Forsyning, ca. 20 min. 
  • Afslutning, Adrian /Niels, ca. 5 min
 2. Ordstyrer.
  • Adrian
 3. Omdeling af indbydelses-plakat.
  • Er iværksat
 4. Hvem tager sig af de indbudte gæster (fra Silkeborg Forsyning og Klima- og Miljøudvalget).
  • Adrian og Niels
 5. Aftale med Ron L. om forplejning.
  • Lokalrådet betaler for kaffe, te og småkager til de fremmødte. Øl og vand for gæsternes egen regning
 6. Hvem flytter stole før - og efter mødet, og fejer gulvet i store sal efter mødet.
  • Så mange som muligt af lokalrådets medlemmer mødes kl. 17:30 før borgermødet mhp. flytning af stole, tjek af AV-udstyr og hvad der ellers kan være af udfordringer.
 7. Hvordan med evt. lydanlæg og data projektor.
 8. Andet.

7. Hjemmeside, Facebook og Foreningsnyt:

Hjemmeside:
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/ 

Facebook:
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad 

8. Eventuelt:

9. Næste møde:

 1. Sted og tidspunkt:
  • Borgermødet d. 15. juni kl. 19:00–21:30 i Multihuset. 
  • Lokalrådsmøde d. 1. august kl. 19:30-22:00 i Multihuset.
 2. Dagsordensforslag:

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje