Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde maj

Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde maj

Møde den  02-05-2023 Multihuset 19.00-21.00 (21.30)

Mødeleder: Lars Bue Nørbjerg (Formand) 
Referent: Carsten Aaby (Sekretær)
Deltagere:

 • Lars Bue Nørbjerg (Formand)
 • Niels Møller Salomonsson (Næstformand),
 • Carsten Aaby (Sekretær)
 • Adrian Tresoglavic,

Ikke til stede:

 • Thomas Frost Dalgaard (Kasserer)
 • Daniel Lindvig
 • Majbritt Holden Boye
 • Inge Findorf

Godkendelse af forrige referat:

Godkendt

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af dagsorden: 

 1. Godkendt

2. Korte meddelelser siden sidst:

 1. (Majbritt): Regnskab for 2022
  • Udskudt, da hverken Thomas eller Majbritt er til stedet

3. Henvendelser fra borgere og andre:

4. Nyt fra Silkeborg Kommune:

 1. Trafikprojekt ved Julsøvej og Sejs Søvej forventes i gang til september 2023: Sejs Søvej udvides med 2,5 meter og en dobbeltrettet sti. Der kommer 220 p-pladser mod 95 i dag i området omkring skole, haller, multihus og daginstitutioner. Julsøvej skal have envenstresvingsbane og der skal være lysregulering mellem Julsøvej og Sejs Søvej. Indkørslen mellem multihuset og børnehaven lukkes. Der kommer en dobbeltrettet asfaltsti med lys mellem kirken og multibanerne. Arbejdet går i gang til september og ventes færdigt i sommeren 2024. Der er i alt sat 19 mio. kr. af til projektet. I forbindelse med projektet er muligheden for en stibro over jernbanen undersøgt.
  • Lokalrådet ønsker alle træerne langs Sejs Søvej bevaret. Træerne skal ikke vige for bilerne
 2. Flere penge sat af til nyhal 2: 
  • -
 3. Arbejdet med at frede naturområde intensiveres: Der bliver nu sat gang i en egentlig forundersøgelse af de naturområder på i alt 302 ha nord for Sejs-Svejbæk, som ønskes fredet. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget. Ved feltbesøg skal områderne undersøges mere dybdegående for at identificere de fredningsmæssige værdier, som skal føre til et egentligt fredningsforslag, som skal sendes til Fredningsnævnet. Samtidig skal der startes en dialog med lodsejere, brugergrupper og lokalrådet for at sikre, at et fredningsforslag tager hensyn til de behov og ønsker, som der er til områdernes udvikling. Processen med at frede området kan tage op til 7-8 år, hvis der bliver klaget over afgørelser i sagen. (Klimaog Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 10). 
  • Lokalrådet hilser Klima- og Miljøudvalget’s beslutning om at igangsætte en egentlig forundersøgelse af de naturområder på i alt 302 ha nord for Sejs-Svejbæk som ønskes fredet, velkommen.
 4. Fjernvarmeprojekt i Sejs-Svejbæk et skridt videre:
  • Lokalrådet tager kontakt til Silkeborg Forsyning og inviterer en repræsentant derfra til borgermødet den 15-06-2023.
 5. Der afsættes ikke ressourcer til udvikling af udendørs skydebaner:
  • -

5. Nyt fra arbejdsgrupperne:

 1. (Niels og Lars) De Små Fisk
 2. (Niels og Lars) Naturbeskyttelse:
  • a+b: Næste skridt er debat ved borgermødet den 15-06-2023.

6. Sager til drøftelse:

 1. Planlægning af borgermødet den 15. juni
  • Foreløbig dagsorden ved borgermødet den 15-06-2023: Velkomst, formandens beretning, regnskab, fjernvarme, jernbane, naturbeskyttelse /fredning og evt. projekt ’Hjertetum’ (byrummet mellem kirke, idrætsfaciliteter, Multihus, skole og institutioner).

7. Hjemmeside, Facebook og Foreningsnyt:

Hjemmeside:
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/ 

Facebook:
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad 

8. Eventuelt:

9. Næste møde:

 1. Sted og tidspunkt:
  • 06-06-2023 kl. 19 i Multihuset
 2. Dagsordensforslag:
  • Forberedelse af borgermøde.

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje