Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde november 2023

Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde november 2023

Møde den 07-11-2023 Multihuset 19.30-21.30

Mødeleder: Niels Møller Salomonsson (Næstformand)
Referent: Carsten Aaby (Sekretær)
Deltagere:

 • Lars Bue Nørbjerg (Formand)
 • Niels Møller Salomonsson (Næstformand),
 • Thomas Frost Dalgaard (Kasserer)
 • Carsten Aaby (Sekretær)
 • Adrian Tresoglavic,
 • Majbritt Holden Boye
 • Inge Findorf

Ikke til stede:

 • Daniel Lindvig

Godkendelse af forrige referat:

Godkendt

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af dagsorden: 

 1. Godkendt

2. Korte meddelelser siden sidst:

 1. Borgermødet den 06-11-2023 om natur eller udbygning omkring Lynggårdskvarteret:
  • Der fremmødte 40 borgere fra 80 inviterede husstande i Lynggårdskvarteret, hvoraf 20 oplyste deres e-mail for nærmere involvering.
   Et godt møde med mange positive tilkendegivelser til fordel for en udvidet fredning omkring Lyngbakkerne.

3. Henvendelser fra borgere og andre:

 1. Henvendelse fra Jacob Gotthardsen vedr. fjernvarme. JG informerede lokalrådet:
  • Jacob Gotthardsen fortalte om hans tanker om at kombinere fjernvarme med andre lokale energigivere og energiopfangere for at opnå en væsentlig bedre energiudnyttelse og langtidsøkonomi end ved fjernvarme eller varmepumper alene. Lokalrådet finder JG’s ideer interessante og aftaler med ham, at han skriver en Pixiudgave af hans idé til videreformidling på de sociale medier i Sejs-Svejbæk. For på den måde at lodde interessen.

4. Nyt fra Silkeborg Kommune:

-

5. Nyt fra arbejdsgrupperne:

 1. De Små Fisk:
  • Ej nyt.
 2. Naturbeskyttelse:
  • Se pkt 2a.
 3. Ny jernbane.:
  • Folketingets beslutning om, hvilke linjeføringer der skal undersøges, er forsinket. Afventer fortsat Banedanmarks rapport.
 4. Projekt 'Hjerterum',
  infrastruktur /parkering i
  Sejs-Svejbæk):
  • Silkeborg Kommune har oplyst, at der ikke er blevet indkaldt til etnæste møde i Områdestudiet.
   Arbejderne på Infrastruktur-projektet går i gang, og vi får information, når det sker. Ellers arbejdes der med planlægning af skoleudvidelsen.

6. Sager til drøftelse:

 1. Lokalrådets sammensætning:
  • Lars Bue Nørbjerg (formand) ønsker en mindre fremtrædende plads i lokalrådet. Niels Møller Salomonsson (næstformand) accepterer at overtage formandsposten, således at formand og næstformand bytter roller. Formandsskiftet tiltrædes enstemmigt af lokalrådet. Majbritt Holden Boye ønsker at fratræde sin plads som suppleant. Lokalrådet takker Majbritt for hendes mangeårige arbejde i lokalrådet og ønsker hende alt godt fremover. Lokalrådet beslutter at indkalde til et ekstraordinært borgermøde ultimo januar 2024 til valg af ny suppleant.

7. Hjemmeside, Facebook og Foreningsnyt:

Lokalrådet har fra tidligere lokalrådsformand modtaget en USB-nøgle med indhold af lokalrådets tidligere hjemmeside, som vil blive arkiveret på lokalrådets Google Drev.

Hjemmeside:
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/ 

Facebook:
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad 

8. Eventuelt:

-

9. Næste møde:

 1. Sted og tidspunkt:
  • Onsdag den 29-11-2023 kl. 18.00 på traktørstedet Ludvigslyst med efterfølgende julefrokost.
 2. Dagsordensforslag:
  • -

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje