Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde oktober

Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde oktober

Møde den 03-10-2023 Multihuset 19.30-21.30 (22.00)

Mødeleder: Niels Møller Salomonsson (Næstformand) 
Referent: Carsten Aaby (Sekretær)
Deltagere:

 • Lars Bue Nørbjerg (Formand)
 • Niels Møller Salomonsson (Næstformand),
 • Thomas Frost Dalgaard (Kasserer)
 • Carsten Aaby (Sekretær)
 • Adrian Tresoglavic
 • Daniel Lindvig
 • Majbritt Holden Boye

Ikke til stede:

 • Inge Findorf

Godkendelse af forrige referat:

Godkendt

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af dagsorden: 

 1. Godkendt

2. Korte meddelelser siden sidst:

 1. (Niels) Fondsmidler
  Lokalrådet (LR) afsøger mulighederne for at søge fondsmidler til supplerende forundersøgelser i relation til en evt. udvidet fredning.

 2. (Thomas) Postudleveringssted i Sejs-Svejbæk:
  LR har formidlet kontakt mellem Rema 1000 og PostNord mhp. evt. Nærboks i Sejs-Svejbæk.
 3. (Majbritt) Borgernes Klimahandlingsplan:
  Kommunen har lavet en brochure om, hvad man som borger kan gøre for at redde klimaet. Fx delebiler. Vi talte også lidt om hvad man som kommune kan gøre: Fx skrive klimatiltag ind i lokalplanerne. Fx at plante et nyt træ til erstatning for hvert som fældes.

3. Henvendelser fra borgere og andre:

-

4. Nyt fra Silkeborg Kommune

 1. Kultur og Borgerserviceafdelingen har udpeget 12 legepladser i kommunen, der kan blive ramt af besparelser og dermed blive nedlagt. I Sejs-Svejbæk drejer det sig om legepladsen på Sortbærvej. Kommunen foreslår, at nogle andre overtager ansvaret for driften
  af legepladsen. Der ønskes en tilbagemelding fra lokalrådet før den 15. oktober 2023 til Torben Nielsen, Kultur- og Borgerserviceafdelingen, på tlf. 2331 3930 eller mail torben.nielsen@silkeborg.dk 
  • LR lægger oplysningen på Facebook med efterlysning af interesserede og evt., formidling af kontakt til kommunen.

Politiske beslutninger for dit lokalområde 2023

5. Nyt fra arbejdsgrupperne:

 1. De Små Fisk:
  LR har haft møde med kommunen om evt. flytning af kano-ophalerpladsen ved De Små Fisk.
 2. Naturbeskyttelse:
  Intet nyt.

 3. Ny jernbane:
  Transportudvalget og 16 folketingsmedlemmer besøgte Linå Vesterskov for ved selvsyn at vurdere konsekvenserne af de forskellige linjeføringer. Der var mange positive tilkendegivelser om støtte til C1 linjeføringen. Vi afventer nyt fra Banedanmark i november.
 4. Projekt 'Hjerterum': infrastruktur /parkering i Sejs-Svejbæk:
  LR afventer nyt møde i Idé- og Programudvalget (IPU).

6. Sager til drøftelse:

-

7. Hjemmeside, Facebook og Foreningsnyt:

 1. Lokalrådets kommunale hjemmeside er i september 2023 ændret til en spinkel præsentationsside. Spørgsmålet er, om vi har brug for en lidt mere fyldig hjemmeside til vores mærkesager, hvilket evt. vil kunne realiseres gratis på Google Sites . Men også
  mastodon er værd at overveje. Mastodon er dog mere Twitter-agtig.
  • LR vil arkivere indholdet fra den tidligere hjemmeside på Lokalrådets Google Drev, og se hvordan det går med kommunikation alene gennem Foreningsnyt og Facebook, - samt i hvilket omfang en fyldigere hjemmeside savnes.

Ny hjemmeside:
https://silkeborg.dk/demokrati/lokalraad-ognaerdemokrati/lokalraad/sejs-svejbaek-lokalraad

Facebook:
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad

8. Eventuelt:

 1. Julefrokost
  • Julefrokosten planlægges til onsdag den 29. november med møde kl. 18.00 og efterfølgende julefrokost.

9. Næste møde:

 1. Sted og tidspunkt:
  • Lokalrådsmøde d. 7. november kl. 19:30 i Multihuset.
 2. Dagsordensforslag:

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje