Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde september

Referat Sejs-Svejbæk Lokalrådsmøde september

Møde den 07-02-2023 i Multihuset 19.00-21.00

Mødeleder: Niels Møller Salomonsson (Næstformand)
Referent: Carsten Aaby (Sekretær)


Deltagere:

 • Niels Møller Salomonsson (Næstformand)
 • Thomas Frost Dalgaard (Kasserer)
 • Carsten Aaby (Sekretær)
 • Majbritt Holden Boye.
 • Inge Findorf

Ikke til stede:

 • Lars Bue Nørbjerg
 • Adrian Tresoglavic
 • Daniel Lindvig

Godkendelse af forrige referat:

Godkendt

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt

2. Korte meddelelser siden sidst:

 1. Udgiften til forplejning ved sommerens borgermøde androg ca. 2000 kr.
 2. Brugsforeningen Tryg har meldt ud at de agter at uddele et årligt legat til lokalområdet. Inge kontakter Brugsforeningen og informerer om lokalrådets vision om et sammenhængende udeareal ved skolen, multihuset, hallerne og
  kirken.

3. Henvendelser fra borgere og andre:

 1. Lokalrådet er blevet kontaktet af en borger med ønske om at få en pakkeboks til erstatning for Brugsens pakkeservice. Lokalrådet afsøger mulighederne ved henvendelse til firmaet ‘Nærboks’ samt Rema 1000, Multihuset, Borgerforeningen og Brugsforeningen Tryg.

4. Nyt fra Silkeborg Kommune:

 1. Lokalrådet er blevet inviteret til nærdemokrati-konference ved Silkeborg Kommune, hvor Thomas og Majbritt deltager.

5. Nyt fra arbejdsgrupperne:

 1. Projekt 'Hjerterum', infrastruktur /parkering i Sejs-Svejbæk).
  • Lokalrådet og skolebestyrelsen har været søgt administrativt udelukket fra byggeprocessen af den ny hal, men takket være opbakning fra vores lokale politikere og andre politikere har lokalrådet og skolebestyrelsen igen lov at bidrage til processen - især til sammenhængen mellem inde- og udeområderne ved hallerne.
 2. De Små Fisk.
  • Anlægstilbuddene fra første udbudsrunde er blevet annulleret og der arbejdes nu på en udbuds-teknisk justering.
 3. (Niels) Naturbeskyttelse.
  • Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune har besluttet at invitere Danmarks Naturfredningsforening med i arbejdet med at frede naturen omkring Lyngbakkerne. Formålet med fredningen er at forhindre byudvikling i områderne og sikre natur og rekreativ anvendelse. Klima- og Miljøudvalget vægter i den forbindelse lodsejernes involvering.
 4. (Thomas) Ny jernbane.
  • Sejs-Svejbæk Lokalråd har mødtes med Laven Lokalråd.

6. Sager til drøftelse:

7. Hjemmeside, Facebook og Foreningsnyt:

Hjemmeside:
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 

Facebook:
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad 

8. Eventuelt:

9. Næste møde:

 1.  Sted og tidspunkt:
  03-10-2023 kl. 19.30 i Multihuset
 2. Dagsordensforslag:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje