Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Valg Folketingsvalg Bliv hjælper ved valget

Bliv hjælper ved valget

Tusind tak til alle jer, der har meldt jer som hjælpere - alle pladser er nu fordelt. Vi håber på samme opbakning til næste valg. På valgdagen er der brug for mange hænder til at løse alle opgaver – og du har mulighed for at hjælpe til og komme tættere på det demokratiske maskinrum. Har du meldt dig, hører du fra os via eboks.

Hvorfor være hjælper på et valgsted?
Som hjælper støtter du aktivt op om demokratiet i Danmark og du er med til at sikre, at valget afvikles korrekt.

Dine opgaver på et afstemningssted kan f.eks. være:

 

  • Udlevering af stemmesedler
  • Scanning af valgkort
  • Hjælpe ved afstemningsrummene
  • Sikre at stemmesedlerne afleveres i stemmeurnen
  • Optælling af stemmesedler, når valget er afsluttet

 

Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen.

Du skal møde på valgstedet kl. 7.15 og være der, til de sidste stemmer er talt op. Det kan godt blive sent på de større valgsteder.

Du har også mulighed for at melde dig til at hjælpe som afløser eller at hjælpe med optællingen om aftenen. Her er mødetidspunkterne kl. 16.30 og kl. 19.45.

Som hjælper får du fuld forplejning hele dagen og 880 kr. i skattepligtige diæter.

Du er med til at gøre en forskel og løfte en stor opgave, der kræver et godt fællesskab og samarbejde på valgstederne.

Du kan læse mere om at være hjælper i boksen ”Velkommen som hjælper ved valg”

Krav til dig
Du skal være mindst 18 år, bo i Silkeborg Kommune og have ret til at stemme ved folketingsvalg for at blive hjælper. Det er en lang dag, så du skal have et godt helbred. Du får naturligvis pauser, men må dog ikke forlade valgstedet i løbet af dagen. Du skal være punktlig og møde til tiden samt kunne holde hovedet koldt og være god til at tælle.

Husk at du skal brevstemme før valget, hvis du er hjælper på et andet valgsted end det, du ellers skulle stemme på.

Tilmelding
Vi har 30 valgsteder fordelt over hele kommunen, og vi forsøger at tage hensyn til afstanden fra din bopæl til afstemningsstedet, når du bliver tildelt en plads.

Du kan melde dig som hjælper ved Folketingsvalget 2022 ved at sende en mail til valgtilforordnede@silkeborg.dk med dit fulde navn og telefonnr., din adresse og dine transportmuligheder (bil, cykel, offentlig transport) samt om du kan hjælpe fra kl. 7.15, 16.30 eller kl. 19.45.

Du hører fra os hurtigst muligt, og vi kommunikerer via eboks.

Velkommen som hjælper ved valg

En valgdag er demokratiets festdag. Som hjælper tager du aktivt del i demokratiet og er med til at give vælgerne i Silkeborg Kommune en god oplevelse på valgdagen.

Du er vigtig! Uden hjælpere kan vi ikke gennemføre et valg. Samtidig skaber du med smil og godt humør den gode stemning og sikrer, at valgdagen afvikles efter reglerne.

For at blive hjælper skal du være 18 år, bo i Silkeborg Kommune og have ret til at stemme ved folketingsvalget. Det er også vigtigt, at du har et godt helbred, da en valgdag er meget lang. Du får selvfølgelig pauser undervejs, men du må ikke forlade valgstedet i løbet af dagen.

Som hjælper er du med til at afvikle valget efter valglovens bestemmelser og skabe god stemning på valgdagen. Du er med til at udlevere stemmesedler, scanne valgkort, hjælpe vælgerne, så de kan afgive deres stemme, og tælle alle stemmerne op efter valgstedet er lukket. Du skal også guide vælgerne ind og ud af stemmerum og sikre, at deres stemmeseddel kommer i stemmeurnen.

På hvert valgsted er der en valgstyrerformand og en valgsekretær. Det er de to, som har ansvaret på valgstedet og styrer dagens gang. Du kan altid henvende dig til dem, hvis du har spørgsmål til f.eks. dine opgaver eller reglerne ved valget. Hjælpere ved valg kaldes også tilforordnede. Det er de tilforordnede, der sørger for, at vælgerne får stemt, og valgdagen går godt. Hvert valgsted har fem valgstyrere. Deres rolle ligner de tilforordnedes, men de skal også skrive under på, at valgafviklingen og optællingen af stemmerne er gået rigtigt for sig.

Når du møder ind på valgstedet, vil valgsekretæren fortælle om dagens gang. Du vil få en introduktion til de opgaver, du skal være med til at løse. Og så skal alle stemmesedlerne tælles op. Når den sidste vælger har stemt cirka kl. 20, vil du få en introduktion til optællingen. Derefter skal alle stemmerne tælles op, og først når optællingen af jeres valgsted er godkendt, kan du tage hjem.

Der er mange regler ved et valg, men bare rolig, du skal ikke kende dem alle som hjælper. Vi vil dog gerne have dig til at læse den information, som du som hjælper får tilsendt.

Du skal møde på afstemningsstedet kl. 7.15, og blive til sidste stemme er talt op, og det hele stemmer. Det kan godt blive sent særligt på de større afstemningssteder.

Du skal selv sørge for transport til og fra valgstedet. Udgifter til transport og parkering refunderes ikke.

Hvis uheldet er ude, og du må melde afbud, er det vigtigt, at du gør det omgående. Alle hænder er vigtige for at afvikle valget på en god måde. Giv derfor besked til Valgsekretariatet hurtigst muligt, så vi kan prøve at finde en afløser.

Vi sørger for mad og drikke til hele dagen. Der må ikke nydes alkohol på valgstederne.

Som hjælper får du diæter, som er skattepligtige. Beløbet er op til 880 kr. i 2022, der udbetales til din NemKonto senest 14 dage efter valget.

Tag tøj på du har det godt i. Du må ikke bære emblemer, mærkater eller lignende, som er udtryk for en politisk holdning og kan påvirke vælgerne. Medbring evt. et par skiftesko, da du skal stå op i længere tid i løbet af dagen, og når stemmerne skal tælles.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje