Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Valg Silkeborg stemmer ja

Silkeborg stemmer ja

Alle stemmer er nu talt op i Silkeborg Kommune. Her er valgresultatet fra folkeafstemningen i Silkeborg Kommune 1. juni 2022.

Folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Valgresultat i Silkeborg Kommune

Ja-stemmer: 34.279 (69,6 %)
Nej-stemmer: 15.000 (30,4 %)
Stemmeberettigede: 71.712
Afgivne stemmer: 49.980
Stemmeprocent: 69,7 %

Du kan se resultatet fra dit valgsted ved at klikke dig frem via linkene nedenfor.

Landsresultat

Ja-stemmer: 66,9 %
Nej-stemmer: 33,1 %
Stemmeberettigede: 4.260.944
Afgivne stemmer: 2.801.824
Stemmeprocent: 65,8 %

Se valgresultatet af Folkeafstemningen i Silkeborgs nordkreds på kmdvalg.dk.

Se valgresultatet af folkeafstemningen i Silkeborgs sydkreds på kmdvalg.dk.

Resultater fra tidligere valg kan ses her

Stemmeprocent i Silkeborg

Kl. 20.00 var stemmeprocenten i Silkeborg 69,7%. I 2015 var den 74,56 %.

Kl. 19:30 var stemmeprocenten i Silkeborg 66,56 %. I 2015 var den 65,33 %.

Kl. 15.30 var stemmeprocenten i Silkeborg 33,74 %. I 2015 var den 33,21 %.

Kl. 12:00 var stemmeprocenten i Silkeborg 20,90 %. I 2015 var den 19,19 %. 

Kl. 10:30 var stemmeprocenten i Silkeborg 14,37%. I 2015 var den 10,38 %. Dermed er stemmeprocenten højere end ved folkeafstemningen i 2015, men vi har også 52% flere brevstemmer, som tæller forholdsvis meget ved de første opgørelser.

Generel valginformation

For at kunne stemme ved folkeafstemningen skal du: 

  • være fyldt 18 år
  • være dansk statsborger
  • have fast bopæl i Danmark  

Hvis du er umyndiggjort, har du ikke stemmeret. 

Læs mere på Borger.dk

Der afholdes folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Her kan du læse mere om, hvad det er, du skal stemme om.

Se Indenrigs og boligministeriets vejledning om afstemningstemaet.

 

Har du brug for at brevstemme?

Du har mulighed for at stemme pr. brev fra og med onsdag 20. april til og med lørdag 28. maj 2022. Du kan stemme i en hvilken som helst kommune i hele landet – uanset hvor du bor. Du kan godt brevstemme uden valgkort. 

I Silkeborg Kommune kan du brevstemme ved at møde op på Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Eller på lokalbibliotekerne i Kjellerup, Gjern og Them dog i begrænset åbningstid, se nedenfor. 

Åbningstiderne er:
Borgerservice, Silkeborg:

Mandag fra kl. 8.15-15, tirsdag fra kl., 8.15-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 8.15-14.

Borgerservice vil have ekstra åbent for brevstemmeafgivning lørdagene 14. maj og 21. maj 2022 fra kl. 9-13, samt lørdag 28. maj 2022 fra kl. 9-16. Endvidere fredag 27. maj fra kl. 8.15-14. 

Lokalbibliotekerne:

Kjellerup, Tinghusvej 16: Lørdag 21. maj fra kl. 9-13, mandag 23. maj fra kl. 10-15, tirsdag 24. maj fra kl. 10-15, onsdag 25. maj fra kl. 14-19 samt fredag 27. maj fra kl. 10-15.

Gjern, Skovvejen 6: Mandag 23. maj fra kl. 13-17 samt tirsdag 24. maj fra kl. 13-17.

Them, Røllikevej 3: Onsdag 25. maj fra kl. 12-17 samt fredag 27. maj fra kl. 10-15.

Du skal medbringe legitimation - f.eks. sundhedskort/app´en "Sundhedskortet", kørekort/app´en "Kørekort" eller pas, og du skal oplyse din fødselsdato.

Ved brevstemmeafgivning på Borgerservice i Silkeborg kan du evt. bestille tid på forhånd via Silkeborg.dk (under Selvbetjening og Tidsbestilling - Bestil tid - Brevstemme). Du kan også brevstemme uden af bestille tid på forhånd.

Et af stemmerummene i Borgerservice er forsynet med en meget stærk lup, LED-lampe og overlægsplade til stemmesedlen. Der vil endvidere være adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Endvidere vil der på alle afstemningssteder på selve afstemningsdagen 1. juni 2022 være adgang til en meget stærk lup, en LED-lampe og overlægsplade til stemmesedlen. I Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

 

Har du brug for at brevstemme i hjemmet?
Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem og stemme på selve afstemningsdagen, kan du brevstemme i dit eget hjem.

Du skal søge om at stemme i dit eget hjem. Det gør du ved at udfylde og aflevere en særlig blanket til Borgerservice.

Bor du på plejehjem, skal du ikke søge om at få lov at stemme i dit eget hjem, idet dit plejehjem automatisk får besøg af brevstemmemodtagere. Plejepersonalet kan oplyse, hvornår dit plejehjem får besøg.

Blanketten kan du udskrive * eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03.

Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg. Det er først fra og med onsdag 4. maj 2022 at du kan sende eller aflevere blanketten. Blanketten skal afleveres senest fredag 20. maj 2022 kl. 18.00.

Der gøres opmærksom på, at der på alle afstemningssteder på selve afstemningsdagen vil være adgang til en meget stærk lup, en LED-lampe og overlægsplade til stemmesedlen. I Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Blanket til anmodning om brevstemme i eget hjem
Læs vejledning til vælgere om brevstemmeafgivning
Se Indenrigs- og Boligministeriets informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler

Afstemningsstedet vil fremgå af det valgkort, der bliver udsendt til samtlige vælgere.

I Silkeborg Kommune er der følgende afstemningssteder: 

Alderslyst: Alderslysthallen, Nylandsvej 16

Ans: Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30

Balle: Balleskolen, Balle Kirkevej 120

Bryrup: Bryrup Skole, Skolevej 14

Buskelund: Buskelundhallen, Buskelundtoften 3A
OBS flyttet til Hal 1

Funder: Funderhallen, Funder Skolevej 7A

Fårvang: Skovhuset, Hedevej 1

Gjern: Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6

Gjessø: Gjessø Forsamlingshus, Gl. Skolebakke Vej 28 
OBS flyttet fra skolen til forsamlingshuset

Grauballe: Grauballe Forum, Grønbækvej 22A

Gødvad: Gødvadhallen, Arendalsvej 91

Hjøllund: Vrads Forsamlingshus, St. Bredlundvej 3 
OBS flyttet fra Hjøllund Hallen til Vrads Forsamlingshus

JYSK arena: JYSK arena, hal B, Ansvej 114
OBS flyttet til Hal B

Kjellerup: Arena Midt, Hasselvej 15

Kragelund: Kragelund Hallen, Frederiksdalvej 9D

Langsøskolen: Langsøhallen, Hejrevej 25

Lemming: Lemming Forsamlingshus, Lemming Skolevej 10B

Linå: Linå Forsamlingshus, Linå Bygade 5

Lysbro: Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14

Resenbro: Resenbrohallen, Skellerupvej 16

Sejling: Sejling Forsamlingshus, Ebstrupvej 6

Sejs: Multihuset, Julsøvej 126

Sjørslev: Sjørslev Sognegård, Sognegårdsvej 41

Sorring: Sorring Forsamlingshus, Hovedgaden 21

Them: Toftebjerg - Them Bibliotek & Medborgerhus, Røllikevej 3

Thorning: Thorning Forsamlingshus, Blichersvej 35

Vestergadehallen: Vestergadehallen, Vestergade 80

Vinderslev: Vinderslev Forsamlingshus, Vinderslevvej 30

Virklund: Virklund Fritidscenter, Paradisvænget 1A

Voel: Voel Forsamlingshus, Sorringvej 26

I Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg er der adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Såfremt du vurderer, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har brug for et mere tilgængeligt afstemningssted end det, du er tilknyttet, har du mulighed for at søge om at blive overført til et andet afstemningssted. Læs mere i boksen om "Mulighed for ændret afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed".

Som udgangspunkt er der på alle afstemningssteder mulighed for alle borgere, dvs. også kørestolsbrugere at komme i stemmelokalet.

Der er alle steder opsat handicapvenlige stemmebokse, som er tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede.

Hvis du – mod forventning – ikke mener, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at benytte det afstemningssted, som du er tilknyttet, kan du via en særlig blanket søge om at blive overført til et andet afstemningssted, som er mere tilgængeligt.

Der gøres opmærksom på, at i Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der være adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Blanketten kan du få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03. Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg.

Se Indenrigs- og Boligministeriets informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler

Valgkort udsendes til alle vælgere, der har stemmeret ved folkeafstemningen 1. juni 2022
Hvis du har stemmeret og ikke har modtaget dit valgkort i perioden fra 23. maj-27. maj 2022, skal du henvende dig i Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag fra kl. 8.15-15, tirsdag fra kl. 8.15-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 8.15-14
eller på tlf. 89 70 20 03.

Mener du, at der er fejl på valgkortet, skal du også kontakte Borgerservice, så fejlen kan blive rettet.

Valgkortet skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed, dato for afstemningen samt det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

Du skal medbringe valgkortet, når du på afstemningsdagen møder op for at stemme.

Hvis du ikke har valgkortet med, skal du vise legitimation – f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Du skal oplyse din fødselsdato.

Har du behov for hjælp til at stemme?

Du kan få hjælp til at stemme, hvis du på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge dig ind i stemmelokalet eller stemmerummet.

Hjælp kan ydes ved personlig bistand og ved brug af hjælpemidler, der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen. Du kan også få hjælp, hvis du sidder i en bil parkeret ved afstemningsstedet.

Hjælpen kan ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan dog forlange, at en af hjælperne skal være en person, som du selv har valgt. Endelig kan du forlange, at hjælpen kun ydes af en person, som du selv har valgt. I sidste tilfælde skal to betingelser være opfyldt: Du skal udtrykkeligt og utvetydigt give besked om, at du ønsker hjælp og ønsket skal være begrundet i en ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse”.

Du kan kun få hjælp til at afkrydse selve stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig, utvetydigt kan tilkendegive, hvordan du ønsker at stemme.

Hvis du ønsker hjælp, skal du give besked til valgstyrerne på afstemningsstedet.

Se Indenrigs- og Boligministeriets informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler.

Ved folkeafstemningen sørger byrådet for en række opgaver. Der er også en særlig valgbestyrelse, som bl.a. skal tage sig af følgende opgaver: 

  • Sørge for trykning af stemmesedler og opslag
  • Modtage indberetning på valgaftenen fra de enkelte afstemningssteder
  • Foretage fintælling senest dagen efter valgdagen

Valgbestyrelsen i Silkeborg Kommune består af:

Borgmester Helle Gade, formand
Suppleant: Ivan Greve

Steen Vindum, næstformand
Suppleant: Susanne Jacobsen

Martin Jakobsen
Suppleant: Morten Hæk
 
Søren Kristensen
Suppleant: Rune Kristensen

Johan Brødsgaard
Suppleant: Luis da Silva Martins

På alle afstemningssteder er der en række valgstyrere og tilforordnede vælgere, som har ansvaret for afstemningens gennemførelse.

De får alle tilsendt en vejledning, som beskriver deres opgaver.

Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere udpeges primært af de politiske partier, som er repræsenteret i byrådet. De udpegede suppleres med tilforordnede vælgere udpeget fra administrationen.

Se Vejledning for valgstyrere og tilforordnede
Se Pixi-udgave af Vejledning for valgstyrere og tilforordnede

Valgplakater må tidligst hænges op på offentlige og private fællesveje kl. 12 lørdag 8. oktober 2022. Plakaterne skal være taget ned senest 9. november 2022.

Læs 'Regler om ophængning af valgplakater i Silkeborg Kommune' (PDF)

Kontakt
Specialkonsulent Lejf Rattenborg Bøgedal
 
 

Brevstemmer og valgkort
Borgerservice
Søvej 1
8600 Silkeborg

Åbningstider
Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 8.00 – 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00
Afkort ventetiden ved at bestille tid under "Selvbetjening & tidsbestilling".


Ekstra åbent
Lørdag 15. oktober: 9.30 – 13.00
Lørdag 22. oktober: 9.30 – 13.00
Fredag 28. oktober: 8.00 – 16.00

Lokalbiblioteker
Mulighed for at brevstemme på lokalbiblioteker i Kjellerup, Them og Gjern den sidste uge op til valget. Se åbningstider m.m. under "Brevstemmer og blanketter".

 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje