Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Børne- og Familieafdelingen Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt

Silkeborg Kommune har fra 1. januar 2014 ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, der ligger i Region Midtjylland.

Formålet med de nye socialtilsyn er, at "bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene".

Med Lov om socialtilsyn får Socialtilsyn Midt blandet andet kompetence til at godkende sociale tilbud og plejefamilier og til at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet. 

Få mere at vide på Socialtilsyn Midts hjemmeside

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje