Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Plan

Plan

Plan er inddelt i tre teams. Vores opgaver er bl.a. udvikling af lokalplaner, planstrategi og kommuneplanlægning, byrum og byudvikling samt landzoneadministration.

Teamet laver boliglokalplaner og lokalplaner for offentlige funktioner og centerområder i de større byer, overvejende Silkeborg og Kjellerup. Vi arbejder desuden med helheds- og strukturplaner, bevaringsværdige bygninger, byrum, byliv og arkitektonisk vejledning. 

Kontakt team By og Bolig

Tlf: 89 70 14 16
Email: team.byogbolig@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Anne-Grethe Riisgaard
Birgit Holst
Dorthe Fogh Monrad
Christian Dalmer
Lone Davies
Gritt Gylling Sørensen
Ralph Jensen
Rasmus Hedegaard Jensen
Julie Krengenlund Jørgensen 

 

Teamet laver lokalplaner i det åbne land og i kommunens mindre byer. Vi arbejder desuden med landzoneadministration, naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fredningssager, campingreglementet, geologiske og landskabelige interesser samt kulturmiljøer.

Kontakt team Omegn og Landskab

Tlf: 89 70 14 15
Email: team.omegnoglandskab@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Gry Bruhn Hansen
Lene Byrgiel
Torsten Sand Christensen
Ejler Toft Jensen
Mette Lykke Christiansen 

 

Teamet arbejder med planstrategi, kommuneplan og større strategiske projekter og udviklingsopgaver. Vi arbejder desuden med bevaringsværdige bygninger og laver erhvervslokalplaner i de større byer og langs Silkeborgmotorvejen og repræsenterer Silkeborg Kommune i den indledende dialog om erhvervssager.

Kontakt team Strategi og Erhverv

Tlf: 89 70 14 17
Email: team.strategiogerhverv@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Anne-Mette Lade
Peter Ostenfeldt Magnussen
Hedda Møller
Jakob Charmoth Nielsen
Tobias Bisgaard Nielsen
Mia Sabine Berle
Maria Børlum Deleuran
Katrine Boch 

 

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje